[CMT] Homunculus end

truyện tranh [CMT] Homunculus
SƠ LƯỢC
Nhân vật chính trong truyện là Nakoshi - một người đàn ông đã đồng ý để một sinh viên y khoa khoan lỗ trên xương sọ của mình, để có tiền trả các hóa đơn chồng chất. Kết quả của thí nghiệm đáng sợ này tưởng chừng là món quà của Chúa – khi giác quan thứ sáu của Nakoshi đã được thức tỉnh sau thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời người đàn ông này và cả những người xung quanh...link fanpage dành cho ai muốn theo dõi sớm nhất truyện : https://www.facebook.com/CreativeMangaTranslation/?ref=settings

Tác giả: Yamamoto Hideo

Nguồn: Nhóm dịch RM-Gumi (1-40) Zombies 13rd Team (41 trở đi) Creative Manga Translation (49+)

Nhóm dịch: Creative Manga Translation

Thể loại: Horror Mature Mystery Psychological Seinen Supernatural Drama

Đăng bởi: Kẻ sub chùa Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 2563360 Theo dõi: 1595

Update: 12/06/2019 20:17TỔNG HỢP (158 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

[CMT] Homunculus chap 158 01/09/2016 11:20

[CMT] Homunculus chap 157 01/09/2016 11:18

[CMT] Homunculus chap 156 01/09/2016 11:17

[CMT] Homunculus chap 155 01/09/2016 11:16

[CMT] Homunculus Chap 154 01/09/2016 11:15

[CMT] Homunculus chap 153 01/09/2016 11:14

[CMT] Homunculus chap 152 01/09/2016 11:13

[CMT] Homunculus chap 151 01/09/2016 11:12

[CMT] Homunculus chap 150 01/09/2016 11:07

[CMT] Homunculus chap 149 01/09/2016 11:06

[CMT] Homunculus chap 148 01/09/2016 11:06

[CMT] Homunculus chap 147 01/09/2016 11:03

[CMT] Homunculus chap 146 01/09/2016 11:01

[CMT] Homunculus chap 145 01/09/2016 09:50

[CMT] Homunculus chap 144 01/09/2016 09:47

[CMT] Homunculus chap 143 01/09/2016 09:42

[CMT] Homunculus chap 142 01/09/2016 09:39

[CMT] Homunculus chap 141 01/09/2016 09:36

[CMT] Homunculus chap 140 01/09/2016 09:27

[CMT] Homunculus chap 139 31/08/2016 12:29

[CMT] Homunculus chap 138 31/08/2016 12:28

[CMT] Homunculus chap 137 31/08/2016 12:26

[CMT] Homunculus chap 136 31/08/2016 12:24

[CMT] Homunculus chap 135 31/08/2016 12:21

[CMT] Homunculus chap 134 31/08/2016 12:19

[CMT] Homunculus chap 133 31/08/2016 12:18

[CMT] Homunculus chap 132 30/08/2016 14:47

[CMT] Homunculus chap 131 30/08/2016 14:44

[CMT] Homunculus chap 130 30/08/2016 14:43

[CMT] Homunculus chap 129 29/08/2016 22:58

[CMT] Homunculus chap 128 29/08/2016 22:55

[CMT] Homunculus chap 127 29/08/2016 22:53

[CMT] Homunculus chap 126 29/08/2016 22:43

[CMT] Homunculus chap 125 28/08/2016 22:53

[CMT] Homunculus chap 124 27/08/2016 21:36

[CMT] Homunculus chap 123 27/08/2016 21:35

[CMT] Homunculus chap 122 27/08/2016 21:33

[CMT] Homunculus chap 121 27/08/2016 21:32

[CMT] Homunculus chap 120 27/08/2016 21:31

[CMT] Homunculus chap 119 27/08/2016 21:27

[CMT] Homunculus chap 118 27/08/2016 21:26

[CMT] Homunculus chap 117 27/08/2016 21:25

[CMT] Homunculus chap 116 27/08/2016 21:22

[CMT] Homunculus chap 115 26/08/2016 22:14

[CMT] Homunculus chap 114 26/08/2016 22:13

[CMT] Homunculus chap 113 26/08/2016 22:12

[CMT] Homunculus chap 112 26/08/2016 22:11

[CMT] Homunculus chap 111 26/08/2016 22:10

[CMT] Homunculus chap 110 26/08/2016 14:14

[CMT] Homunculus chap 109 26/08/2016 14:13

[CMT] Homunculus chap 108 26/08/2016 14:11

[CMT] Homunculus chap 107 26/08/2016 14:10

[CMT] Homunculus chap 106 26/08/2016 14:09

[CMT] Homunculus chap 105 25/08/2016 20:55

[CMT] Homunculus chap 104 24/08/2016 20:40

[CMT] Homunculus chap 103 24/08/2016 20:39

[CMT] Homunculus chap 102 24/08/2016 20:36

[CMT] Homunculus chap 101 24/08/2016 20:34

[CMT] Homunculus chap 100 24/08/2016 20:32

[CMT] Homunculus chap 99 24/08/2016 20:31

[CMT] Homunculus chap 98 24/08/2016 20:26

[CMT] Homunculus chap 97 24/08/2016 20:24

[CMT] Homunculus chap 96 23/08/2016 15:17

[CMT] Homunculus chap 95 23/08/2016 15:14

[CMT] Homunculus chap 94 23/08/2016 15:12

[CMT] Homunculus chap 93 23/08/2016 15:08

[CMT] Homunculus chap 92 23/08/2016 15:06

[CMT] Homunculus chap 91 22/08/2016 21:20

[CMT] Homunculus chap 90 21/08/2016 20:49

[CMT] Homunculus chap 89 21/08/2016 20:44

[CMT] Homunculus chap 88 21/08/2016 20:42

[CMT] Homunculus chap 87 20/08/2016 20:16

[CMT] Homunculus chap 86 20/08/2016 20:11

[CMT] Homunculus chap 85 20/08/2016 20:09

[CMT] Homunculus chap 84 19/08/2016 23:11

[CMT] Homunculus chap 83 19/08/2016 23:07

[CMT] Homunculus chap 82 19/08/2016 23:04

[CMT] Homunculus chap 81 18/08/2016 20:59

[CMT] Homunculus chap 80 18/08/2016 20:55

[CMT] Homunculus chap 79 18/08/2016 20:51

[CMT] Homunculus chap 78 17/08/2016 21:26

[CMT] Homunculus chap 77 16/08/2016 16:44

[CMT] Homunculus chap 76 15/08/2016 20:21

[CMT] Homunculus chap 75 14/08/2016 19:37

[CMT] Homunculus chap 74 14/08/2016 19:30

[CMT] Homunculus chap 73 13/08/2016 18:55

[CMT] Homunculus chap 72 12/08/2016 13:24

[CMT] Homunculus chap 71 10/08/2016 16:33

[CMT] Homunculus chap 70 01/08/2016 23:55

[CMT] Homunculus chap 69 31/07/2016 21:44

[CMT] Homunculus chap 68 30/07/2016 20:42

[CMT] Homunculus chap 67 29/07/2016 22:05

[CMT] Homunculus chap 66 28/07/2016 20:56

[CMT] Homunculus chap 65 27/07/2016 21:37

[CMT] Homunculus chap 64 26/07/2016 23:07

[CMT] Homunculus chap 63 25/07/2016 18:46

[CMT] Homunculus chap 62 24/07/2016 17:36

[CMT] Homunculus chap 61 23/07/2016 15:17

[CMT] Homunculus chap 60 21/07/2016 15:52

[CMT] Homunculus chap 59 14/07/2016 14:14

[CMT] Homunculus chap 58 04/07/2016 15:33

[CMT] Homunculus chap 57 20/06/2016 09:42

[CMT] Homunculus chap 56 13/06/2016 14:38

[CMT] Homunculus chap 55 06/06/2016 12:57

[CMT] Homunculus chap 54 29/05/2016 12:12

[CMT] Homunculus chap 53 22/05/2016 13:31

[CMT] Homunculus chap 52 15/05/2016 12:15

[CMT] Homunculus chap 51 08/05/2016 19:20

[CMT] Homunculus chap 50 03/05/2016 16:07

[CMT] Homunculus chap 49 29/04/2016 18:50

[CMT] Homunculus chap 48 15/05/2015 22:15

[CMT] Homunculus 47 15/08/2013 14:54

[CMT] Homunculus 46 15/08/2013 14:54

[CMT] Homunculus 45 15/08/2013 14:52

[CMT] Homunculus 44 06/07/2013 15:47

[CMT] Homunculus 43 28/06/2013 21:27

[CMT] Homunculus 42 26/06/2013 19:17

[CMT] Homunculus 41 25/06/2013 15:48

[CMT] Homunculus 40 24/04/2012 21:32

[CMT] Homunculus 39 24/04/2012 21:32

[CMT] Homunculus 38 24/04/2012 21:31

[CMT] Homunculus 37 24/04/2012 21:31

[CMT] Homunculus 36 24/04/2012 21:31

[CMT] Homunculus 35 24/04/2012 21:31

[CMT] Homunculus 34 24/04/2012 21:30

[CMT] Homunculus 33 24/04/2012 21:30

[CMT] Homunculus 32 24/04/2012 21:30

[CMT] Homunculus 31 24/04/2012 21:30

[CMT] Homunculus 30 24/04/2012 21:29

[CMT] Homunculus 29 24/04/2012 21:29

[CMT] Homunculus 28 24/04/2012 21:29

[CMT] Homunculus 27 24/04/2012 21:29

[CMT] Homunculus 26 24/04/2012 21:29

[CMT] Homunculus 25 24/04/2012 21:28

[CMT] Homunculus 24 24/04/2012 21:28

[CMT] Homunculus 23 24/04/2012 21:28

[CMT] Homunculus 22 24/04/2012 21:28

[CMT] Homunculus 21 24/04/2012 21:27

[CMT] Homunculus 20 24/04/2012 21:27

[CMT] Homunculus 19 24/04/2012 21:27

[CMT] Homunculus 18 24/04/2012 21:27

[CMT] Homunculus 17 24/04/2012 21:27

[CMT] Homunculus 16 24/04/2012 21:26

[CMT] Homunculus 15 24/04/2012 21:26

[CMT] Homunculus 14 24/04/2012 21:26

[CMT] Homunculus 13 24/04/2012 21:26

[CMT] Homunculus 12 24/04/2012 21:25

[CMT] Homunculus 11 24/04/2012 21:25

[CMT] Homunculus 10 24/04/2012 21:25

[CMT] Homunculus 9 24/04/2012 21:25

[CMT] Homunculus 8 24/04/2012 21:24

[CMT] Homunculus 7 24/04/2012 21:24

[CMT] Homunculus 6 24/04/2012 21:24

[CMT] Homunculus 5 24/04/2012 21:24

[CMT] Homunculus 4 24/04/2012 21:23

[CMT] Homunculus 3 24/04/2012 21:23

[CMT] Homunculus 2 24/04/2012 21:23

[CMT] Homunculus 1 23/04/2012 20:11

Giải thích cái tựa: "Homunculus" (tiếng La tinh có nghĩa là "người đàn ông nhỏ", số nhiều là "homunculi"), là 1 thuật ngữ được sử dụng chung trong các lĩnh vực nghiên cứu để chỉ một HÌNH THỨC ĐẠI DIỆN của con người. Thuật ngữ này được sử dụng phổ biến trong ngành giả kim thuật vào thế kỉ XVI và tiểu thuyết vào thế kỉ XIX, đa phần là đề cập đến việc tạo ra một bản thể thu nhỏ, mang vai trò thể hiện đặc tính đầy đủ của mỗi con người. Khái niệm này có nguồn gốc từ văn hóa dân gian và ngành luyện kim truyền thống. Hiện nay, trong lĩnh vực khoa học, một homunculus dùng để chỉ mô hình cơ thể con người, minh họa tâm sinh lý hoặc các đặc tính khác của con người một cách trừu tượng, đầy ẩn dụ và hàm ý.
___________________
Mình tự sơ lược lại theo wiki bằng vốn tiếng Anh gà mờ và theo cách hiểu của mình, có gì sai sót mong thông cảm nha :D
Bonus cho cái ảnh nà :3


_______________
______link fanpageBẤM VÀO ĐÂY . ai đọc truyện thì like fanpage ủng hộ giúp tụi mình sớm đạt tới con số 1000 like đi các bạn :)
____________

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh [CMT] Ichi The Killer update chap 103 FULL FIX CHAP
  • truyện tranh [CMT] Itsuwaribito Utsuho update chap 25
  • truyện tranh Sekai no Owari to Yoakemae chap 5-10
  • truyện tranh [CMT] Hikari no Machi chap 5
  • truyện tranh [CMT] 16 tuổi không một người theo đuổi update chap 10
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...