Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế [>Update 18/08<] chapter 266

truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
SƠ LƯỢC
Dương Thiện - "nhà phê bình tác phẩm" đã từng nói: 
Lão tử dù thành một con chó so với ngươi còn mạnh hơn! Chuyện gì đến rồi sẽ đến, một cái hệ thống thần bí đã thực hiện "Nguyện vọng" của hắn . Ở đây, hắn sẽ lấy danh nghĩa một đầu phổ thông cẩu mở màn, nghịch tập đánh mặt chó ngạo thiên? Xin bắt đầu ngươi biểu diễn...

Tên khác: Trọng Sinh Dị Thế Nhất Điều Cẩu, TRỌNG SINH THÀNH CHÓ TẠI DỊ THẾ

Thể loại: Adventure Comic Manhua Mystery Fantasy

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 532606 Theo dõi: 502

Update: 18/08/2022 14:24TỔNG HỢP (266 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 266 18/08/2022 14:24

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 265 15/08/2022 20:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 264 02/08/2022 23:43

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 263 01/08/2022 15:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 262 01/08/2022 15:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 261 01/08/2022 15:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 260 18/07/2022 12:44

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 259 11/07/2022 23:00

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 258 10/07/2022 20:20

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 257 04/07/2022 16:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 256 01/07/2022 20:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 255 27/06/2022 20:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 254 23/06/2022 17:37

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 253 16/06/2022 15:57

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 252 12/06/2022 00:43

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 251 03/06/2022 13:05

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 250 29/05/2022 14:39

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 249 23/05/2022 10:39

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 248 16/05/2022 21:06

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 247 09/05/2022 20:55

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 246 08/05/2022 23:12

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 245 25/04/2022 18:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 244 13/03/2022 15:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 243 07/03/2022 15:52

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 242 01/03/2022 17:01

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 241 01/03/2022 17:01

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 240 27/02/2022 02:44

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 239 19/02/2022 22:32

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 238 15/02/2022 13:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 237 05/02/2022 00:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 236 29/01/2022 22:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 235 26/01/2022 20:03

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 234 23/01/2022 09:29

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 233 19/01/2022 23:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 232 14/01/2022 12:14

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 231 05/01/2022 17:16

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 230 03/01/2022 20:03

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 229 30/12/2021 12:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 228 27/12/2021 12:39

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 227 23/12/2021 13:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 226 09/12/2021 22:16

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 225 04/12/2021 14:25

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 224 01/12/2021 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 223 01/12/2021 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 222 24/11/2021 11:00

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 221 20/11/2021 08:35

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 220 15/11/2021 23:45

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 219 15/11/2021 16:54

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 218 13/11/2021 15:38

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 217 12/11/2021 14:27

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 216 11/11/2021 23:35

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 215 10/11/2021 07:17

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 214 08/11/2021 23:49

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 213 08/11/2021 19:54

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 212 08/11/2021 07:43

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 211 07/11/2021 02:05

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 210 01/10/2021 01:13

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 209 01/10/2021 01:13

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 208 28/09/2021 17:40

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 207 25/09/2021 09:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 206 25/09/2021 09:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 205 25/09/2021 09:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 204 15/09/2021 16:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 203 11/09/2021 19:17

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 202 04/09/2021 12:32

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 201 02/09/2021 16:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 200 31/08/2021 13:32

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 199 28/08/2021 10:53

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 198 25/08/2021 04:26

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 197 23/08/2021 17:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 196 21/08/2021 07:03

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 195 12/08/2021 17:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 194 10/08/2021 08:24

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 193 06/08/2021 09:44

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 192 04/08/2021 12:44

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 191 02/08/2021 12:48

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 190 01/08/2021 06:30

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 189 24/07/2021 17:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 188 21/07/2021 17:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 187 19/07/2021 04:31

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 186 16/07/2021 11:49

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 185 06/07/2021 23:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 184 04/07/2021 22:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 183 04/07/2021 22:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 182 27/06/2021 15:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 181 25/06/2021 13:05

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 180 23/06/2021 00:24

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 179 18/06/2021 21:02

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 178 16/06/2021 14:00

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 177 14/06/2021 11:03

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 176 10/06/2021 11:42

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 175 07/06/2021 11:46

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 174 04/06/2021 19:54

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 173 02/06/2021 13:26

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 172 30/05/2021 18:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 171 29/05/2021 12:48

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 170 26/05/2021 16:38

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 169 24/05/2021 18:24

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 168 19/05/2021 08:44

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 167 16/05/2021 15:34

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 166 16/05/2021 15:34

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 165 11/05/2021 08:42

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 164 09/05/2021 19:47

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 163 06/05/2021 23:55

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 162 04/05/2021 12:57

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 161 01/05/2021 15:28

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 160 29/04/2021 11:35

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 159 26/04/2021 17:34

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 158 24/04/2021 14:38

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 157 23/04/2021 13:46

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 156 22/04/2021 10:39

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 155 20/04/2021 19:40

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 154 20/04/2021 19:40

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 153 11/04/2021 16:45

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 152 17/08/2021 22:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 151 27/03/2021 18:32

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 150 19/03/2021 19:31

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 149 05/03/2021 17:46

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 148 10/02/2021 10:49

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 147 07/02/2021 20:02

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 146 03/02/2021 19:27

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 145 05/03/2021 10:30

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 144 30/01/2021 19:14

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 143 30/01/2021 12:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 142 20/01/2021 13:02

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 141 17/01/2021 08:22

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 140 10/01/2021 06:12

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 139 06/01/2021 22:21

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 138 06/01/2021 13:33

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 137 31/12/2020 23:02

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 136 27/12/2020 22:14

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 135 23/12/2020 20:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 134 21/12/2020 23:17

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 133 16/12/2020 22:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 132 16/12/2020 11:06

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 131 09/12/2020 00:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 130 09/12/2020 00:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 129 09/12/2020 00:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 128 29/11/2020 13:14

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 127 27/11/2020 00:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 126 22/11/2020 00:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 125 19/11/2020 23:35

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 124 16/11/2020 01:29

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 123 16/11/2020 01:29

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 122 08/11/2020 23:06

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 121 06/11/2020 10:23

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 120 03/11/2020 00:50

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 119 03/11/2020 00:47

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 118 26/10/2020 19:26

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 117 23/10/2020 14:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 116 22/10/2020 17:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 115 22/10/2020 17:40

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 114 22/10/2020 17:39

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 113 22/10/2020 17:38

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 112 22/10/2020 17:37

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 111 22/10/2020 17:35

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 110 22/10/2020 17:34

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 109 22/10/2020 17:33

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 108 22/10/2020 17:31

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 107 22/10/2020 17:30

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 106 22/10/2020 17:29

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 105 22/10/2020 17:23

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 104 22/10/2020 17:21

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 103 31/08/2020 12:36

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 102 27/08/2020 11:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 101 27/08/2020 11:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 100 20/08/2020 10:12

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 99 20/08/2020 10:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 98 18/08/2020 06:24

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 97 12/08/2020 15:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 96 12/08/2020 15:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 95 12/08/2020 15:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 94 12/08/2020 15:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 93 12/08/2020 15:19

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 92 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 91 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 90 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 89 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 88 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 87 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 86 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 85 12/08/2020 15:18

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 84 05/07/2020 20:54

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 83 05/07/2020 20:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 82 17/08/2021 22:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 81 30/06/2020 14:12

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 80 30/06/2020 14:12

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 79 30/06/2020 14:12

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 78 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 77 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 76 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 75 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 74 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 73 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 72 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 71 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 70 30/06/2020 14:11

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 69 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 68 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 67 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 66 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 65 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 64 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 63 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 62 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 61 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 60 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 59 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 58 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 57 30/06/2020 14:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 56 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 55 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 54 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 53 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 52 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 51 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 50 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 49 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 48 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 47 30/06/2020 14:09

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 46 30/06/2020 13:16

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 45 30/06/2020 13:16

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 44 30/06/2020 13:16

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 43 30/06/2020 13:16

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 42 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 41 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 40 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 39 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 38 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 37 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 36 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 35 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 34 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 33 30/06/2020 13:15

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 32 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 31 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 30 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 29 30/06/2020 18:56

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 28 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 27 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 26 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 25 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 24 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 23 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 22 30/06/2020 13:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 21 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 20 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 19 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 18 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 17 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 16 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 15 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 14 30/06/2020 13:07

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 13 30/06/2020 12:49

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 12 30/06/2020 12:49

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế chapter 11 30/06/2020 12:48

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 10 15/05/2020 12:42

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 9 15/05/2020 12:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 8 15/05/2020 12:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 7 15/05/2020 12:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 6 15/05/2020 12:41

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 5: Cẩu Tiên Giáng Thế 02/10/2019 19:10

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 4 28/09/2019 20:39

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 3 27/09/2019 13:28

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 2 25/09/2019 19:59

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế Chapter 1 25/09/2019 19:59

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...