Đứa Con Thần Chết [>Update 02/08<] chương 199

truyện tranh Đứa Con Thần Chết
SƠ LƯỢC

Giả tưởng hậu tận thế :)) với những siêu thủy quái thống trị đại dương luôn sẵn sàng đối đầu với những chiến binh xài tool  Bộ này cũng dạng dạng máu me

 

Tên khác: Leviathan

Thể loại: Action Adventure Horror Manhwa Mystery Supernatural

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1056566 Theo dõi: 1360

Update: 02/08/2022 04:46TỔNG HỢP (197 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đứa Con Thần Chết chương 199 02/08/2022 04:46

Đứa Con Thần Chết chương 198 02/08/2022 04:45

Đứa Con Thần Chết chương 197 15/07/2022 13:52

Đứa Con Thần Chết chương 196 11/07/2022 20:26

Đứa Con Thần Chết chương 195 29/05/2022 23:51

Đứa Con Thần Chết chương 194 06/05/2022 20:14

Đứa Con Thần Chết chương 193 30/04/2022 01:07

Đứa Con Thần Chết Chương 192 22/04/2022 18:04

Đứa Con Thần Chết Chương 191 15/04/2022 18:45

Đứa Con Thần Chết Chương 190 08/04/2022 10:39

Đứa Con Thần Chết Chương 189 02/04/2022 05:23

Đứa Con Thần Chết Chương 188 25/03/2022 16:35

Đứa Con Thần Chết Chương 187 18/03/2022 15:01

Đứa Con Thần Chết Chương 186 13/03/2022 12:23

Đứa Con Thần Chết Chương 185 05/03/2022 00:33

Đứa Con Thần Chết Chương 184 25/02/2022 14:59

Đứa Con Thần Chết Chương 183 31/12/2021 11:23

Đứa Con Thần Chết Chương 182 13/12/2021 14:47

Đứa Con Thần Chết Chương 181 13/12/2021 14:46

Đứa Con Thần Chết Chương 180 23/11/2021 13:59

Đứa Con Thần Chết Chương 179 23/11/2021 13:59

Đứa Con Thần Chết Chương 178 22/11/2021 10:48

Đứa Con Thần Chết Chương 177 22/11/2021 10:47

Đứa Con Thần Chết Chương 176 08/11/2021 10:10

Đứa Con Thần Chết Chương 174 28/10/2021 22:40

Đứa Con Thần Chết Chương 173 06/10/2021 15:00

Đứa Con Thần Chết Chương 172 06/10/2021 14:59

Đứa Con Thần Chết Chương 171 27/09/2021 18:52

Đứa Con Thần Chết Chương 170 27/09/2021 18:52

Đứa Con Thần Chết Chương 169 27/09/2021 18:51

Đứa Con Thần Chết Chương 168 27/09/2021 18:51

Đứa Con Thần Chết Chương 167 27/09/2021 02:08

Đứa Con Thần Chết Chương 166 27/09/2021 02:08

Đứa Con Thần Chết Chương 165 27/09/2021 02:08

Đứa Con Thần Chết Chương 164 27/09/2021 02:08

Đứa Con Thần Chết Chương 163 11/09/2021 16:28

Đứa Con Thần Chết Chương 162 11/09/2021 16:28

Đứa Con Thần Chết Chương 161 11/09/2021 16:28

Đứa Con Thần Chết Chương 160 11/09/2021 16:27

Đứa Con Thần Chết Chương 159 08/09/2021 00:23

Đứa Con Thần Chết Chương 158 08/09/2021 00:22

Đứa Con Thần Chết Chương 157 06/09/2021 23:28

Đứa Con Thần Chết Chương 156 06/09/2021 23:28

Đứa Con Thần Chết Chương 155 06/09/2021 23:27

Đứa Con Thần Chết Chương 154 28/08/2021 07:46

Đứa Con Thần Chết Chương 153 28/08/2021 07:45

Đứa Con Thần Chết Chương 152 14/07/2021 21:51

Đứa Con Thần Chết Chương 151 14/07/2021 21:51

Đứa Con Thần Chết Chương 150 14/07/2021 14:12

Đứa Con Thần Chết Chương 149 14/07/2021 14:12

Đứa Con Thần Chết Chương 148 08/07/2021 14:52

Đứa Con Thần Chết Chương 147 05/07/2021 00:44

Đứa Con Thần Chết Chương 146 23/06/2021 00:48

Đứa Con Thần Chết Chương 145 20/05/2021 11:30

Đứa Con Thần Chết Chương 144 11/05/2021 15:21

Đứa Con Thần Chết Chương 143 09/05/2021 11:49

Đứa Con Thần Chết Chương 142 16/04/2021 14:33

Đứa Con Thần Chết Chương 141 29/03/2021 16:47

Đứa Con Thần Chết Chương 140 13/03/2021 05:09

Đứa Con Thần Chết Chương 139 17/02/2021 11:16

Đứa Con Thần Chết Chương 138 30/01/2021 12:06

Đứa Con Thần Chết Chương 137 20/01/2021 19:46

Đứa Con Thần Chết Chương 136 15/01/2021 09:27

Đứa Con Thần Chết Chương 135 29/12/2020 09:27

Đứa Con Thần Chết Chương 134 28/12/2020 20:33

Đứa Con Thần Chết Chương 133 14/12/2020 12:39

Đứa Con Thần Chết Chương 132 09/12/2020 14:07

Đứa Con Thần Chết Chương 131 07/12/2020 14:38

Đứa Con Thần Chết Chương 130 07/12/2020 14:38

Đứa Con Thần Chết Chương 129 19/11/2020 12:03

Đứa Con Thần Chết Chương 128 17/11/2020 18:19

Đứa Con Thần Chết Chương 127 15/11/2020 19:48

Đứa Con Thần Chết Chương 126 01/11/2020 12:39

Đứa Con Thần Chết Chương 125 18/10/2020 17:07

Đứa Con Thần Chết Chương 124 14/07/2021 23:52

Đứa Con Thần Chết Chương 123 18/10/2020 00:17

Đứa Con Thần Chết Chương 122 18/10/2020 00:17

Đứa Con Thần Chết Chương 121 23/09/2020 08:34

Đứa Con Thần Chết Chương 120 14/09/2020 12:54

Đứa Con Thần Chết Chương 119 13/09/2020 08:24

Đứa Con Thần Chết chap 118 13/09/2020 08:24

Đứa Con Thần Chết chap 117 26/08/2020 17:03

Đứa Con Thần Chết chap 116 24/08/2020 23:54

Đứa Con Thần Chết chap 115 24/08/2020 23:54

Đứa Con Thần Chết chap 114 24/08/2020 23:54

Đứa Con Thần Chết chap 113 24/08/2020 23:53

Đứa Con Thần Chết chap 112 24/08/2020 23:53

Đứa Con Thần Chết chap 111 24/08/2020 23:53

Đứa Con Thần Chết chap 110 24/08/2020 23:53

Đứa Con Thần Chết chap 109 24/08/2020 23:53

Đứa Con Thần Chết chap 108 24/08/2020 23:52

Đứa Con Thần Chết chap 107 24/08/2020 23:52

Đứa Con Thần Chết chap 106 24/08/2020 23:52

Đứa Con Thần Chết chap 105 24/08/2020 23:52

Đứa Con Thần Chết chap 104 24/08/2020 23:52

Đứa Con Thần Chết chap 103 24/08/2020 23:51

Đứa Con Thần Chết chap 102 24/08/2020 23:51

Đứa Con Thần Chết chap 101 24/08/2020 23:51

Đứa Con Thần Chết chap 100 24/08/2020 23:51

Đứa Con Thần Chết chap 99 24/08/2020 23:51

Đứa Con Thần Chết chap 98 24/08/2020 23:51

Đứa Con Thần Chết chap 96 24/08/2020 23:50

Đứa Con Thần Chết chap 95 24/08/2020 23:50

Đứa Con Thần Chết chap 94 24/08/2020 23:50

Đứa Con Thần Chết chap 93 24/08/2020 23:50

Đứa Con Thần Chết chap 92 24/08/2020 23:50

Đứa Con Thần Chết chap 91 24/08/2020 23:50

Đứa Con Thần Chết chap 90 24/08/2020 23:49

Đứa Con Thần Chết chap 89 24/08/2020 23:49

Đứa Con Thần Chết chap 88 24/08/2020 23:49

Đứa Con Thần Chết chap 87 24/08/2020 23:49

Đứa Con Thần Chết chap 86 24/08/2020 23:48

Đứa Con Thần Chết chap 85 13/09/2020 00:52

Đứa Con Thần Chết chap 84 13/09/2020 00:51

Đứa Con Thần Chết chap 83 24/08/2020 23:48

Đứa Con Thần Chết chap 82 24/08/2020 23:48

Đứa Con Thần Chết chap 81 24/08/2020 23:48

Đứa Con Thần Chết chap 80 24/08/2020 23:48

Đứa Con Thần Chết chap 79 24/08/2020 23:47

Đứa Con Thần Chết chap 78 24/08/2020 23:47

Đứa Con Thần Chết chap 77 24/08/2020 23:47

Đứa Con Thần Chết chap 76 24/08/2020 23:47

Đứa Con Thần Chết chap 75 24/08/2020 23:47

Đứa Con Thần Chết chap 74 24/08/2020 23:46

Đứa Con Thần Chết chap 73 24/08/2020 23:46

Đứa Con Thần Chết chap 72 24/08/2020 23:46

Đứa Con Thần Chết chap 71 24/08/2020 23:46

Đứa Con Thần Chết chap 70 24/08/2020 23:45

Đứa Con Thần Chết chap 69 24/08/2020 23:45

Đứa Con Thần Chết chap 68 24/08/2020 23:45

Đứa Con Thần Chết chap 67 24/08/2020 23:45

Đứa Con Thần Chết chap 66 24/08/2020 23:45

Đứa Con Thần Chết chap 65 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 64 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 63 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 62 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 61 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 60 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 59 24/08/2020 23:44

Đứa Con Thần Chết chap 58 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 57 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 56 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 55 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 54 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 53 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 52 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 51 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 50 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 49 24/08/2020 23:43

Đứa Con Thần Chết chap 48 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 47 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 46 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 45 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 44 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 43 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 42 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 41 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 40 24/08/2020 23:42

Đứa Con Thần Chết chap 39 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 38 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 37 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 36 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 35 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 34 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 33 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 32 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 31 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 30 24/08/2020 23:41

Đứa Con Thần Chết chap 29 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 28 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 27 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 26 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 25 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 24 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 23 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 22 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 21 24/08/2020 23:40

Đứa Con Thần Chết chap 20 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 19 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 18 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 17 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 16 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 15 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 14 24/08/2020 23:39

Đứa Con Thần Chết chap 13 24/08/2020 23:38

Đứa Con Thần Chết chap 12 24/08/2020 23:38

Đứa Con Thần Chết chap 11 24/08/2020 23:38

Đứa Con Thần Chết chap 10 24/08/2020 23:38

Đứa Con Thần Chết chap 9 24/08/2020 23:38

Đứa Con Thần Chết chap 8 24/08/2020 23:37

Đứa Con Thần Chết chap 7 24/08/2020 23:37

Đứa Con Thần Chết chap 6 24/08/2020 23:37

Đứa Con Thần Chết chap 5 24/08/2020 23:37

Đứa Con Thần Chết chap 4 24/08/2020 23:37

Đứa Con Thần Chết chap 3 24/08/2020 23:36

Đứa Con Thần Chết chap 2 24/08/2020 23:36

Đứa Con Thần Chết chap 1 24/08/2020 23:36

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...