THÚ THỤ BẤT THÂN [>Update 07/08<] chapter 149

truyện tranh THÚ THỤ BẤT THÂN
SƠ LƯỢC

Tạc mao thợ săn thụ x hắc huyết tộc công, thiên tài thợ săn, hôm nay ngôi sao hạng 3 Bạch Mộc, vô tình bị bắt được, lại phát hiện người bắt mình chính là huyết tộc thanh mai trúc mã thời niên thiếu, bây giờ chạy không được, trốn không xong, dục vọng chiếm hữu của trúc mã rất mạnh, chỉ muốn chỉ muốn giam cầm hắn. "A, Mộc, tôi bỏ ra mọi thứ, chỉ muốn có được cậu thêm lần nữa".

Thể loại: Manhua Mystery Romance Soft Yaoi

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 4677 Theo dõi: 3

Update: 07/08/2022 19:12TỔNG HỢP (144 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 149 07/08/2022 19:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 148 02/08/2022 22:35

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 147 01/08/2022 18:37

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 146 01/08/2022 18:37

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 145 22/07/2022 22:38

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 144 19/07/2022 20:33

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 143 16/07/2022 19:52

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 142 12/07/2022 18:46

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 141 09/07/2022 13:36

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 140 07/07/2022 21:08

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 139 01/07/2022 20:37

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 138 28/06/2022 22:45

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 137 24/06/2022 20:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 136 21/06/2022 15:38

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 135 17/06/2022 22:33

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 134 14/06/2022 19:17

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 133 11/06/2022 11:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 131 03/06/2022 13:05

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 130 31/05/2022 15:08

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 129 29/05/2022 14:39

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 128 24/05/2022 18:02

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 127 20/05/2022 21:03

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 126 17/05/2022 18:37

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 125 13/05/2022 19:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 124 10/05/2022 19:07

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 123 06/05/2022 23:02

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 122 03/05/2022 22:54

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 121 02/05/2022 20:35

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 120 02/05/2022 01:52

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 119 30/04/2022 01:44

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 118 26/04/2022 23:07

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 117 22/04/2022 19:49

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 116 20/04/2022 15:16

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 115 16/04/2022 19:41

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 114 13/04/2022 15:20

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 113 08/04/2022 18:34

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 112 05/04/2022 21:15

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 111 02/04/2022 06:00

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 110 29/03/2022 18:40

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 109 26/03/2022 02:27

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 108 23/03/2022 01:46

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 107 18/03/2022 19:02

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 106 15/03/2022 13:22

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 105 13/03/2022 11:48

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 104 08/03/2022 18:20

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 103 06/03/2022 00:30

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 102 01/03/2022 17:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 101 26/02/2022 11:18

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 100 22/02/2022 22:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 99 18/02/2022 20:29

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 98 16/02/2022 00:37

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 97 11/02/2022 19:48

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 96 09/02/2022 11:03

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 95 06/02/2022 11:49

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 94 06/02/2022 11:48

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 93 06/02/2022 11:48

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 92 25/01/2022 21:51

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 91 21/01/2022 18:28

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 90 18/01/2022 23:22

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 89 14/01/2022 18:31

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 88 11/01/2022 19:15

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 87 08/01/2022 11:46

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 86 04/01/2022 13:58

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 85 01/01/2022 05:42

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 84 28/12/2021 21:23

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 83 24/12/2021 21:27

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 82 21/12/2021 22:37

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 81 19/12/2021 00:40

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 80 15/12/2021 00:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 79 12/12/2021 19:08

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 78 07/12/2021 18:33

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 77 06/12/2021 10:43

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 76 30/11/2021 20:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 75 27/11/2021 08:42

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 74 23/11/2021 13:57

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 73 19/11/2021 18:56

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 72 16/11/2021 23:42

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 71 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 69 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 68 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 67 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 66 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 65 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 64 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 63 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 62 15/11/2021 15:12

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 61 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 60 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 59 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 58 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 57 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 56 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 55 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 54 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 53 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 52 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 51 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 50 15/11/2021 15:11

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 49 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 48 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 47 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 46 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 45 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 44 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 43 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 42 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 41 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 40 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 39 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 38 15/11/2021 15:10

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 37 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 36 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 35 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 34 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 33 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 32 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 31 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 30 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 29 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 28 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 27 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 26 15/11/2021 15:09

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 25 15/11/2021 15:08

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 21 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 20 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 19 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 18 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 17 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 16 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 15 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 14 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 13 15/11/2021 14:19

THÚ THỤ BẤT THÂN chapter 12 15/11/2021 14:18

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 11 24/06/2021 18:41

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 10 20/06/2021 19:05

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 9 20/06/2021 19:05

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 8 20/06/2021 19:05

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 7 20/06/2021 19:05

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 6 20/06/2021 19:05

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 5 20/06/2021 19:04

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 4 20/06/2021 19:04

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 3 20/06/2021 19:04

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 2 20/06/2021 19:04

THÚ THỤ BẤT THÂN Chapter 1 20/06/2021 19:04

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...