Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm [>Update 16/08<] chương 80

truyện tranh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm
SƠ LƯỢC

Công chúa bebejana vừa ra đời thì bị vứt bỏ đi, đánh mất thân phận công chúa trở thành trẻ mồ côi lang thang, đột nhiên có một ngày phụ hoàng tìm kiếm cô ấy trở về, khôi phục thân phận công chúa của cô ấy, nhưng điều cô ấy mong đợi không phải là sự đoàn tụ của người thân và ăn ngon mặc đẹp, mà là trở thành vật tế phẩm của các vị thần. Xuyên không vào bebejana để muốn thay đổi số phận, nhưng lại phát hiện cách tốt nhất chính là trở thành tế phẩm, bởi vì trở thành tế phẩm mới có thể khiến cho cô ấy sống tiếp, âm mưu và nhân quả tiềm ẩn trong đó, dần dần hiện ra trước mắt cô…

Thể loại: Comedy Manhua Romance

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 17438 Theo dõi: 22

Update: 16/08/2022 11:22TỔNG HỢP (82 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 80 16/08/2022 11:22

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 79 12/08/2022 05:12

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 78 31/07/2022 12:44

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 77 29/07/2022 19:14

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 76 24/07/2022 07:45

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 75 21/07/2022 22:27

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 74 17/07/2022 08:55

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 73 14/07/2022 17:55

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 72 11/07/2022 14:38

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 71 11/07/2022 14:38

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 70 11/07/2022 14:38

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 69 11/07/2022 14:38

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 68 27/06/2022 02:34 Download

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 67 24/06/2022 13:00

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 66 19/06/2022 16:49

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 65 17/06/2022 22:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 64 13/06/2022 20:05

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 63 09/06/2022 18:39

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 62 07/06/2022 22:51

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 61 07/06/2022 22:51

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 60 29/05/2022 23:44

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 59 29/05/2022 23:43

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 58 29/05/2022 23:43

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 57 20/05/2022 17:48

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 56 20/05/2022 01:24

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 55 20/05/2022 01:24

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 54 20/05/2022 01:23

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 53 20/05/2022 01:22

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 52 20/05/2022 01:22

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 51 20/05/2022 01:21

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 50 03/05/2022 10:17

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 49 28/04/2022 12:12

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm chương 48 28/04/2022 09:05

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 47 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 46 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 45 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 44 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 43 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 42 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 41 22/04/2022 13:03

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 40 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 39 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 38 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 37 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 36 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 35 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 34 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 33 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 32 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 31 22/04/2022 13:02

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 30 22/04/2022 13:01

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 29 22/04/2022 13:01

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 28 22/04/2022 13:01

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 27 22/04/2022 13:01

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 26 22/04/2022 13:01

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 25 22/04/2022 13:01

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 24 29/01/2022 07:09

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 23 25/01/2022 15:49

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 22 24/01/2022 12:56

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 21 20/01/2022 12:20

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 20 18/01/2022 23:36

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 19 14/01/2022 09:27

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 18 08/01/2022 23:18

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 17 04/01/2022 01:52

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 16 31/12/2021 10:16

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 15 26/12/2021 19:15

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 14 24/12/2021 01:54

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 13 19/12/2021 19:10

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 12 17/12/2021 07:09

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 11 12/12/2021 14:00

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 10 10/12/2021 16:22

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 9 05/12/2021 15:55

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 8 04/12/2021 14:15

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 7 29/11/2021 15:50

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 6 25/11/2021 20:34

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 5 20/11/2021 17:56

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 4 18/11/2021 15:14

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 3 18/11/2021 15:14

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 2 18/11/2021 15:13

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 1 18/11/2021 15:13

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 0.2 18/11/2021 15:13

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm Chương 0 18/11/2021 15:13

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...