BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 319 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Meeting dole 2 24663 13
3. Q.E.D 17 48261 42
7. Rumic Theater 7 47049 30
11. BTL-Bantang Girls 1 27009 3
15. NINKU 45 614536 454
16. Zen Martial Art Academy 29 297390 250
18. Magic Kaito 36 281166 23
19. Kotaro Makaritoru 61 614904 44
20. Toukaidou HISAME 12 38457 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]