Tác giả Gosho Aoyama

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 19 show diễn chú bướm đỏ lang thang 1 94.433 2

2. Conan 1102 34.464.749 4.617

3. Conan - Bộ Đặc Biệt 9 138.098 107

4. Conan (TT8 remake) 161 225.586 48

5. Conan Truyện Dài 4 24.208 0

6. Detective Conan 313 226.715 15

7. Detective Conan (Rocketeam) 275 290.674 78

8. Dragon Ball x Yaiba 1 22.961 8

9. Gosho Aoyama's Collection of Short Stories 5 73.914 9

10. kaito kid 26 117.824 20

11. Magic Kaito 36 281.098 23

12. Magic Kaito- bản đẹp 36 118.312 53

13. Tell me a lie 1 43.313 19

14. Yaiba Remake 252 5.037.231 455