Quyền Bá Thiên Hạ [>Update 11/05<] chapter 389

truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
SƠ LƯỢC
Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...

Tên khác:

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: đang cập nhật

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1952487 Theo dõi: 967

Update: 11/05/2021 09:01TỔNG HỢP (404 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 389 11/05/2021 09:01

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 388 04/05/2021 23:40

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 387 04/05/2021 23:40

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 386 26/04/2021 17:42

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 385 23/04/2021 18:29

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 384 19/04/2021 13:35

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 383 12/04/2021 14:23

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 382 05/04/2021 17:59

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 381 05/04/2021 17:59

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 380 29/03/2021 16:45

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 379 26/03/2021 15:47

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 378 22/03/2021 12:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 377 19/03/2021 15:52

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 376 15/03/2021 16:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 375 12/03/2021 20:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 374 08/03/2021 18:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 373 05/03/2021 17:45

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 372 04/03/2021 13:11

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 371 17/02/2021 19:01

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 370 17/02/2021 19:01

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 369 08/02/2021 20:18

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 368 01/02/2021 19:29

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 367 29/01/2021 20:45

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 366 25/01/2021 15:56

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 365 22/01/2021 19:20

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 364 18/01/2021 17:57

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 363 15/01/2021 19:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 362 11/01/2021 22:57

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 361 05/01/2021 11:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 360 04/01/2021 13:02

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 359 28/12/2020 19:35

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 358 21/12/2020 19:20

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 357 18/12/2020 18:05

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 356 14/12/2020 17:20

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 355 11/12/2020 17:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 354 08/12/2020 16:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 353 01/12/2020 11:50

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 352 27/11/2020 20:38

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 351 23/11/2020 19:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 350 20/11/2020 23:04

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 349 16/11/2020 21:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 348 09/11/2020 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 347 06/11/2020 21:55

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 346 02/11/2020 19:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 345 30/10/2020 19:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 344 26/10/2020 21:25

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 343 26/10/2020 21:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 342 20/10/2020 18:28

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 341 12/10/2020 23:48

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 340 06/10/2020 23:04

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 339 03/10/2020 19:28

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 338 03/10/2020 02:46

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 337 28/09/2020 13:45

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 336 22/09/2020 00:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 335 16/09/2020 19:38

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 334 16/09/2020 01:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 333 09/09/2020 03:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 332 07/09/2020 16:20

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 331 31/08/2020 22:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 330 24/08/2020 20:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 329 24/08/2020 20:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 328 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 327 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 326 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 325 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 324 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 323 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 322 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 321 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 320 18/08/2020 08:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 319 18/08/2020 08:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 318 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 317 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 316 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 315 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 314 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 313 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 312 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 311 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 310 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 309 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 308 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 307 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 306 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 305 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 304 18/08/2020 07:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 303 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 302 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 301 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 300 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 299 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 298 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 297 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 296 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 295 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 294 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 293 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 292 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 291 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 290 18/08/2020 07:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 289 18/08/2020 07:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 288 18/08/2020 07:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 287 18/08/2020 07:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 286 18/08/2020 07:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 285 18/08/2020 07:31

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 284 15/07/2020 14:39

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 283 13/07/2020 21:49

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 282 08/06/2020 18:47

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 281 31/05/2020 13:01

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 280 22/05/2020 10:24

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 279 08/05/2020 23:38

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 278 06/05/2020 13:57

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 277 09/04/2020 23:06

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 276 19/03/2020 19:13

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 275 17/03/2020 19:39

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 274 27/02/2020 20:56

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 273 14/02/2020 19:54

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 272 07/02/2020 18:41

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 271 24/01/2020 22:12

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 270 11/01/2020 23:01

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 269 09/01/2020 21:49

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 268 08/12/2019 22:08

Quyền Bá Thiên Hạ chapter 267 27/11/2019 04:34

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 266 22/11/2019 14:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 265 22/11/2019 14:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 264 01/11/2019 21:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 263 28/10/2019 17:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 262 21/10/2019 15:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 261 19/10/2019 14:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 260 12/10/2019 16:43

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 259 09/10/2019 18:57

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 258 05/10/2019 13:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 257 04/10/2019 21:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 256 04/10/2019 21:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 255 18/09/2019 22:00

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 254 17/09/2019 01:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 253 10/09/2019 04:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 252 07/09/2019 23:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 251 05/09/2019 23:42

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 250 03/09/2019 21:44

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 249 01/09/2019 21:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 248 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 247 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 246 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 245 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 244 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 243 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 242 25/08/2019 17:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 241 23/08/2019 21:02

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 240 21/08/2019 13:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 239 07/08/2019 19:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 238 04/08/2019 22:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 237 03/08/2019 13:18

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 236 19/07/2019 20:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 235 17/07/2019 19:50

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 234 15/07/2019 19:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 233 05/07/2019 13:30

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 232 03/07/2019 13:35

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 231 01/07/2019 17:19

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 230 29/06/2019 13:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 229 12/06/2019 22:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 228 10/06/2019 23:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 227 08/06/2019 22:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 226 06/06/2019 22:46

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 225 04/06/2019 23:43

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 224 03/06/2019 19:38

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 223 02/05/2019 15:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 222 30/04/2019 17:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 221 28/04/2019 18:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 220 26/04/2019 12:50

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 219 07/04/2019 21:35

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 218 05/04/2019 20:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 217 03/04/2019 20:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 216 31/03/2019 20:29

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 215 30/03/2019 00:18

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 214 27/03/2019 23:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 213 18/03/2019 14:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 212 16/03/2019 13:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 211 14/03/2019 15:00

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 210 12/03/2019 13:55

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 209 10/03/2019 13:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 208 08/03/2019 14:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 207 28/01/2019 21:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 206 26/01/2019 22:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 205 24/01/2019 21:10

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 204 08/01/2019 13:53

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 203 06/01/2019 13:44

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 202 04/01/2019 20:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 201 04/01/2019 20:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 200 22/12/2018 21:03

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 199 19/12/2018 21:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 198 07/12/2018 21:51

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 197 06/12/2018 20:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 196 05/12/2018 20:12

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 195 04/12/2018 13:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 194 18/11/2018 18:44

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 193 17/11/2018 20:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 192 06/11/2018 20:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 191 02/11/2018 14:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 190 30/10/2018 18:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 189 23/10/2018 21:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 188 16/10/2018 19:36

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 187 09/10/2018 19:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 186 07/10/2018 13:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 185 02/10/2018 21:29

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 184 30/09/2018 19:11

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 183 25/09/2018 20:37

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 182 18/09/2018 12:56

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 181 15/09/2018 17:43

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 180 13/09/2018 06:38

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 179 06/09/2018 18:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 178 29/08/2018 17:43

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 177 26/08/2018 17:25

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 176 22/08/2018 18:16

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 175 19/08/2018 16:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 174 19/08/2018 16:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 173 09/08/2018 14:53

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 172 05/08/2018 19:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 171 31/07/2018 13:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 170 28/07/2018 13:55

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 169 24/07/2018 14:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 168 20/07/2018 19:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 167 18/07/2018 16:55

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 166 16/07/2018 13:02

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 165 10/07/2018 13:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 164 07/07/2018 14:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 163 04/07/2018 13:35

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 162 02/07/2018 12:56

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 161 30/06/2018 13:00

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 160 26/06/2018 19:05

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 159 20/06/2018 13:00

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 158 18/06/2018 20:53

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 157 12/06/2018 12:31

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 156 04/06/2018 19:36

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 155 28/05/2018 18:44

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 154 27/05/2018 13:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 153 21/05/2018 16:03

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 152 19/05/2018 17:46

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 151 15/05/2018 18:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 150 14/05/2018 15:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 149 13/05/2018 17:04

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 148 12/05/2018 19:10

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 147 07/05/2018 16:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 146 04/05/2018 18:55

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 145 30/04/2018 19:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 144 20/04/2018 15:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 143 17/04/2018 12:42

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 142 09/04/2018 18:43

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 141 07/04/2018 16:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 140 03/04/2018 17:50

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 139 30/03/2018 16:42

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 138 30/03/2018 16:42

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 137 28/03/2018 14:55

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 136 26/03/2018 18:48

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 135 24/03/2018 14:28

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 134 22/03/2018 19:53

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 133 20/03/2018 12:34

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 132 19/03/2018 12:15

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 14- hết ngoại truyện 19/03/2018 12:15

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 13 15/03/2018 17:51

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 12 12/03/2018 13:25

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 11 09/03/2018 11:59

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 10 04/03/2018 12:06

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 9 28/02/2018 19:04

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 8 26/02/2018 18:53

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 7 24/02/2018 21:47

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 6 22/02/2018 14:36

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 5 13/02/2018 13:36

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 4 09/02/2018 16:15

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 3 06/02/2018 19:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 131 04/02/2018 14:11

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 2 04/02/2018 13:41

Quyền Bá Thiên Hạ ngoại truyện 1 01/02/2018 17:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 130 23/01/2018 19:52

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 129 20/01/2018 17:25

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 128 15/01/2018 19:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 127 11/01/2018 18:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 126 08/01/2018 17:42

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 125 04/01/2018 20:30

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 124 29/12/2017 19:25

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 123 26/12/2017 18:35

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 122 20/12/2017 12:34

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 121 13/12/2017 12:57

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 120 09/12/2017 18:57

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 119 05/12/2017 17:38

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 118 27/11/2017 19:29

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 117 24/11/2017 20:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 116 21/11/2017 17:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 115 18/11/2017 16:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 114 13/11/2017 16:29

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 113 06/11/2017 16:37

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 112 04/11/2017 17:46

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 111 01/11/2017 16:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 110 24/10/2017 17:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 109 16/10/2017 16:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 108 10/10/2017 16:48

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 107 09/10/2017 17:12

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 106 03/10/2017 16:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 105 30/09/2017 16:57

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 104 26/09/2017 19:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 103 21/09/2017 18:19

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 102 12/09/2017 16:56

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 101 07/09/2017 12:34

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 100 06/09/2017 12:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 99 29/08/2017 11:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 98 27/08/2017 18:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 97 22/08/2017 12:04

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 96 19/08/2017 18:45

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 95 17/08/2017 19:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 94 14/08/2017 13:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 93 08/08/2017 16:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 92 05/08/2017 14:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 91 31/07/2017 17:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 90 28/07/2017 15:51

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 89 26/07/2017 12:51

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 88 23/07/2017 13:58

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 87 20/07/2017 13:47

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 86 18/07/2017 13:47

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 85 13/07/2017 12:22

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 84 11/07/2017 12:10

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 83 06/07/2017 12:11

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 82 28/06/2017 12:05

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 81 24/06/2017 12:42

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 80 20/06/2017 17:32

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 79 17/06/2017 15:18

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 78 15/06/2017 18:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 77 01/06/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 76 30/05/2017 18:47

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 75 26/05/2017 12:12

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 74 23/05/2017 12:18

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 73 13/05/2017 19:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 72 09/05/2017 19:35

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 71 04/05/2017 19:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 70 28/04/2017 18:12

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 69 26/04/2017 17:01

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 68 22/04/2017 12:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 67 14/04/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 66 13/04/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 65 08/04/2017 16:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 64 06/04/2017 14:58

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 63 28/03/2017 12:58

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 62 21/03/2017 12:17

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 61 13/03/2017 12:18

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 60 09/03/2017 12:02

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 59 01/03/2017 15:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 58 21/02/2017 16:48

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 57 14/02/2017 12:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 56 12/02/2017 11:22

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 55 11/02/2017 12:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 54 10/02/2017 11:58

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 53 08/02/2017 13:45

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 52 06/02/2017 13:00

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 51 02/02/2017 12:58

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 50 23/01/2017 15:19

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 49 21/01/2017 12:13

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 48 16/01/2017 13:56

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 47 10/01/2017 12:03

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 46 02/01/2017 21:33

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 45 27/12/2016 17:26

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 44 27/12/2016 17:25

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 43 12/12/2016 19:03

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 42 07/12/2016 10:37

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 41 03/12/2016 11:52

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 40 29/11/2016 12:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 39 14/11/2016 10:01

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 38 05/11/2016 18:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 37 30/10/2016 18:10

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 36 24/10/2016 19:11

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 35 17/10/2016 11:23

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 34 06/10/2016 21:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 33 04/10/2016 19:11

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 32 28/09/2016 17:59

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 31 19/09/2016 18:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 30 17/09/2016 12:02

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 29 10/09/2016 19:36

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 28 03/09/2016 19:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 27 27/08/2016 20:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 26 24/08/2016 21:08

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 25 22/08/2016 19:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 24 14/08/2016 21:07

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 23 10/08/2016 20:14

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 22 06/08/2016 20:40

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 21 03/08/2016 20:39

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 20 01/08/2016 19:46

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 19 29/07/2016 19:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 18 24/07/2016 19:47

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 17 22/07/2016 20:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 16 19/07/2016 19:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 16 19/07/2016 19:15

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 15 11/07/2016 19:21

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 14 05/07/2016 19:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 13 02/07/2016 13:09

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 12 26/06/2016 00:11

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 11 26/06/2016 00:10

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 10 16/06/2016 15:51

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 9 07/06/2016 12:03

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 8 30/05/2016 18:54

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 7 25/05/2016 17:04

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 6 21/05/2016 21:41

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 5 21/05/2016 15:24

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 4 20/05/2016 08:49

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 3 18/05/2016 12:06

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 2 17/05/2016 20:27

Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 1 16/05/2016 21:12

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!