Lưu Luyến Tinh Diệu update chap 101

truyện tranh  Lưu Luyến Tinh Diệu
SƠ LƯỢC
Động cơ gia nhập vào giới showbiz là không thuần khiết. Đóng vai quần chúng qua đường là không thèm để ý. Mà diễn cùng với nam thần thì thành thói quen. Lâm Hướng Nam, sinh ra đã là mệnh, tâm thì càng buồn cười hơn, ôm mộng báo thù, cường thế viết lại kịch bản cũ rích của giới showbiz!

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo Ngôn Tình

Đăng bởi: ________ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 209564 Theo dõi: 60

Update: 21/04/2019 20:46TỔNG HỢP (125 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 124 04/12/2018 20:21

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 123 06/11/2018 12:46

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 122 14/10/2018 19:29

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 121 07/10/2018 13:49

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 120 23/09/2018 13:01

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 119 11/09/2018 13:17

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 118 03/09/2018 18:23

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 117 25/08/2018 21:20

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 116 19/08/2018 16:07

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 115 12/08/2018 12:19

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 114 05/08/2018 19:20

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 113 29/07/2018 23:33

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 112 25/07/2018 13:08

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 111 24/07/2018 15:16

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 110 23/07/2018 15:23

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 109 21/07/2018 12:21

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 108 20/07/2018 19:07

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 107 19/07/2018 22:19

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 106 19/07/2018 16:25

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 105 18/07/2018 16:44

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 104 17/07/2018 12:57

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 103 11/07/2018 19:28

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 102 09/07/2018 18:49

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 101 30/06/2018 13:12

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 100 30/06/2018 13:12

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 99 26/04/2018 19:40

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 98 21/04/2018 14:21

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 97 17/04/2018 20:00

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 96 05/04/2018 12:41

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 95 01/04/2018 20:19

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 94 22/03/2018 13:56

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 93 19/03/2018 12:29

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 92 14/03/2018 00:18

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 91 28/02/2018 19:19

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 90 11/02/2018 11:50

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 89 10/02/2018 11:25

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 88 10/02/2018 11:25

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 87 28/01/2018 21:23

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 86 25/01/2018 12:43

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 85 10/01/2018 11:31

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 84 02/01/2018 19:34

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 83 26/12/2017 12:23

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 82 16/12/2017 18:40

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 81 03/12/2017 18:39

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 80 25/11/2017 17:48

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 79 20/11/2017 12:50

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 78 12/11/2017 18:36

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 77 08/11/2017 16:52

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 76 08/11/2017 16:52

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 75 22/10/2017 20:47

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 74 15/10/2017 16:06

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 73 08/10/2017 11:12

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 72 01/10/2017 11:02

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 71 24/09/2017 11:29

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 70 19/09/2017 17:41

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 69 12/09/2017 19:08

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 68 11/09/2017 18:04

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 67 20/08/2017 19:55

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 66 13/08/2017 17:41

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 65 10/08/2017 19:50

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 64 09/08/2017 20:13

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 63 08/08/2017 12:08

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 62 07/08/2017 11:13

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 61 06/08/2017 20:38

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 60 05/08/2017 19:27

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 59 04/08/2017 19:54

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 58 03/08/2017 20:29

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 57 01/08/2017 21:45

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 56 31/07/2017 17:24

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 55 30/07/2017 13:06

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 54 29/07/2017 21:45

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 53 28/07/2017 19:20

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 52 28/07/2017 15:50

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 51 27/07/2017 14:02

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 50 26/07/2017 19:26

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 49 26/07/2017 12:44

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 48 25/07/2017 09:48

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 47 05/05/2017 12:12

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 46 04/05/2017 10:05

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 45 03/05/2017 09:47

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 44 02/05/2017 16:29

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 43 02/05/2017 10:10

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 42 01/05/2017 15:10

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 41 01/05/2017 12:43

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 40 01/05/2017 11:06

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 39 30/04/2017 20:18

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 38 30/04/2017 15:32

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 37 16/04/2017 15:11

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 36 11/04/2017 12:24

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 35 14/01/2017 15:04

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 34 13/01/2017 14:50

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 33 12/01/2017 16:38

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 32 21/12/2016 10:56

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 31 02/12/2016 16:32

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 30 30/11/2016 15:46

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 29 18/11/2016 10:29

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 28` 09/11/2016 12:27

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 28` 09/11/2016 12:27

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 27 06/11/2016 15:24

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 26 29/10/2016 10:25

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 25 16/10/2016 20:57

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 24 02/10/2016 20:47

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 23 27/09/2016 10:01

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 22 18/09/2016 20:03

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 21 12/09/2016 17:09

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 20 12/09/2016 10:11

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 19 12/09/2016 10:08

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 18 11/09/2016 16:48

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 17 11/09/2016 12:03

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 16 10/09/2016 19:34

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 15 10/09/2016 19:34

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 14 10/09/2016 14:58

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 13 09/09/2016 22:30

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 12 09/09/2016 21:47

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 11 09/09/2016 21:14

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 10 09/09/2016 14:53

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 9 09/09/2016 14:53

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 8 08/09/2016 15:44

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 7 07/09/2016 16:58

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 6 04/09/2016 20:04

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 5 03/09/2016 19:20

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 4 01/09/2016 11:41

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 3 30/08/2016 20:24

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 2 30/08/2016 15:51

Lưu Luyến Tinh Diệu chap 1 29/08/2016 22:09

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 21/06<] Chapter 1096
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...