Võ Thần Chúa Tể [>Update 16/01<] chapter 337

truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
SƠ LƯỢC
Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Thể loại: Action Adventure Harem Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3174563 Theo dõi: 1319

Update: 16/01/2020 10:32

TỔNG HỢP (341 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Võ Thần Chúa Tể chapter 337 16/01/2020 10:31

Võ Thần Chúa Tể chapter 336 09/01/2020 18:49

Võ Thần Chúa Tể chapter 335 27/12/2019 19:03

Võ Thần Chúa Tể chapter 334 19/12/2019 18:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 333 14/12/2019 18:41

Võ Thần Chúa Tể chapter 332 08/12/2019 22:36

Võ Thần Chúa Tể Chapter 331 27/11/2019 19:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 330 17/11/2019 22:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 329 04/11/2019 22:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 328 02/11/2019 16:08

Võ Thần Chúa Tể Chapter 327 30/10/2019 16:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 326 27/10/2019 21:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 325 21/10/2019 22:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 324 18/10/2019 10:04

Võ Thần Chúa Tể Chapter 323 15/10/2019 21:35

Võ Thần Chúa Tể Chapter 322 11/10/2019 09:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 321 06/10/2019 17:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 320 03/10/2019 16:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 319 28/09/2019 20:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 318 27/09/2019 11:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 317 27/09/2019 11:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 316 27/09/2019 11:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 315 20/09/2019 13:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 314 18/09/2019 21:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 313 16/09/2019 13:07

Võ Thần Chúa Tể Chapter 312 15/09/2019 00:05

Võ Thần Chúa Tể Chapter 311 12/09/2019 14:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 310 10/09/2019 16:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 309 10/09/2019 16:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 308 10/09/2019 16:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 307 10/09/2019 16:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 306 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 305 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 304 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 303 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 302 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 301 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 300 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 299 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 298 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 297 10/09/2019 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 296 10/09/2019 16:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 295 10/09/2019 16:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 294 23/08/2019 00:35

Võ Thần Chúa Tể Chapter 293 19/08/2019 01:37

Võ Thần Chúa Tể Chapter 292 14/08/2019 22:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 291 05/08/2019 13:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 290 03/08/2019 20:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 289 01/08/2019 19:38

Võ Thần Chúa Tể Chapter 288 22/07/2019 19:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 287 20/07/2019 17:21

Võ Thần Chúa Tể Chapter 286 18/07/2019 16:27

Võ Thần Chúa Tể Chapter 285 12/07/2019 20:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 284 10/07/2019 20:21

Võ Thần Chúa Tể Chapter 283 08/07/2019 18:28

Võ Thần Chúa Tể Chapter 282 28/06/2019 13:09

Võ Thần Chúa Tể Chapter 281 26/06/2019 17:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 280 24/06/2019 18:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 279 18/06/2019 17:37

Võ Thần Chúa Tể Chapter 278 16/06/2019 13:53

Võ Thần Chúa Tể Chapter 277 14/06/2019 13:29

Võ Thần Chúa Tể Chapter 276 06/06/2019 12:19

Võ Thần Chúa Tể Chapter 275 04/06/2019 19:30

Võ Thần Chúa Tể Chapter 274 02/06/2019 15:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 273 02/06/2019 15:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 272 03/05/2019 14:24

Võ Thần Chúa Tể Chapter 271 01/05/2019 13:14

Võ Thần Chúa Tể Chapter 270 23/04/2019 13:18

Võ Thần Chúa Tể Chapter 269 21/04/2019 14:25

Võ Thần Chúa Tể Chapter 268 14/04/2019 20:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 267 12/04/2019 19:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 266 09/04/2019 21:03

Võ Thần Chúa Tể Chapter 265 07/04/2019 21:49

Võ Thần Chúa Tể Chapter 264 03/04/2019 20:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 263 01/04/2019 20:27

Võ Thần Chúa Tể Chapter 262 30/03/2019 20:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 261 28/03/2019 21:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 261 28/03/2019 21:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 260 26/03/2019 23:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 259 24/03/2019 22:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 258 21/03/2019 13:49

Võ Thần Chúa Tể Chapter 257 20/03/2019 21:38

Võ Thần Chúa Tể Chapter 256 19/03/2019 02:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 255 16/03/2019 23:02

Võ Thần Chúa Tể Chapter 254 14/03/2019 21:56

Võ Thần Chúa Tể Chapter 253 12/03/2019 22:13

Võ Thần Chúa Tể Chapter 252 10/03/2019 22:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 251 08/03/2019 21:59

Võ Thần Chúa Tể Chapter 250 06/03/2019 21:23

Võ Thần Chúa Tể Chapter 249 04/03/2019 22:07

Võ Thần Chúa Tể Chapter 248 03/03/2019 07:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 247 28/02/2019 23:13

Võ Thần Chúa Tể Chapter 246 26/02/2019 23:04

Võ Thần Chúa Tể Chapter 245 25/02/2019 00:29

Võ Thần Chúa Tể Chapter 244 22/02/2019 20:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 243 20/02/2019 21:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 242 20/02/2019 21:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 241 18/02/2019 22:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 240 02/02/2019 23:18

Võ Thần Chúa Tể Chapter 239 31/01/2019 23:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 238 29/01/2019 22:00

Võ Thần Chúa Tể Chapter 237 27/01/2019 23:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 236 25/01/2019 21:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 235 23/01/2019 22:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 234 20/01/2019 21:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 233 18/01/2019 22:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 232 16/01/2019 22:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 231 14/01/2019 22:54

Võ Thần Chúa Tể Chapter 230 12/01/2019 21:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 229 11/01/2019 06:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 228 08/01/2019 21:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 227 06/01/2019 20:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 226 04/01/2019 21:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 225 04/01/2019 21:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 224 31/12/2018 21:56

Võ Thần Chúa Tể Chapter 223 29/12/2018 22:15

Võ Thần Chúa Tể Chapter 222 26/12/2018 22:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 221 26/12/2018 22:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 220 22/12/2018 21:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 219 16/12/2018 12:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 218 14/12/2018 22:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 217 13/12/2018 22:16

Võ Thần Chúa Tể Chapter 217 13/12/2018 22:16

Võ Thần Chúa Tể Chapter 216 09/12/2018 23:40

Võ Thần Chúa Tể Chapter 215 08/12/2018 21:55

Võ Thần Chúa Tể Chapter 214 07/12/2018 22:15

Võ Thần Chúa Tể Chapter 213 03/12/2018 13:05

Võ Thần Chúa Tể Chapter 212 02/12/2018 13:55

Võ Thần Chúa Tể Chapter 211 01/12/2018 13:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 210 26/11/2018 13:36

Võ Thần Chúa Tể Chapter 209 25/11/2018 15:27

Võ Thần Chúa Tể Chapter 208 24/11/2018 13:24

Võ Thần Chúa Tể Chapter 207 17/11/2018 20:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 206 16/11/2018 20:13

Võ Thần Chúa Tể Chapter 205 15/11/2018 21:14

Võ Thần Chúa Tể Chapter 204 11/11/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 203 10/11/2018 19:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 202 08/11/2018 19:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 201 03/11/2018 19:36

Võ Thần Chúa Tể Chapter 200 02/11/2018 20:52

Võ Thần Chúa Tể Chapter 199 01/11/2018 21:37

Võ Thần Chúa Tể Chapter 198 27/10/2018 22:03

Võ Thần Chúa Tể Chapter 197 26/10/2018 21:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 196 26/10/2018 19:19

Võ Thần Chúa Tể Chapter 195 22/10/2018 10:53

Võ Thần Chúa Tể Chapter 194 21/10/2018 15:13

Võ Thần Chúa Tể Chapter 193 20/10/2018 16:46

Võ Thần Chúa Tể Chapter 192 14/10/2018 13:35

Võ Thần Chúa Tể Chapter 191 13/10/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 190 12/10/2018 17:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 189 07/10/2018 13:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 188 06/10/2018 11:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 187 01/10/2018 12:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 186 30/09/2018 13:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 185 27/09/2018 13:16

Võ Thần Chúa Tể Chapter 184 26/09/2018 17:54

Võ Thần Chúa Tể Chapter 183 22/09/2018 19:17

Võ Thần Chúa Tể Chapter 182 20/09/2018 19:22

Võ Thần Chúa Tể Chapter 181 17/09/2018 12:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 180 17/09/2018 12:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 179 15/09/2018 16:29

Võ Thần Chúa Tể Chapter 178 14/09/2018 12:59

Võ Thần Chúa Tể Chapter 177 13/09/2018 12:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 177 13/09/2018 12:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 176 12/09/2018 17:23

Võ Thần Chúa Tể Chapter 175 11/09/2018 13:06

Võ Thần Chúa Tể Chapter 174 10/09/2018 13:35

Võ Thần Chúa Tể Chapter 173 09/09/2018 15:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 172 05/09/2018 19:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 171 30/08/2018 16:56

Võ Thần Chúa Tể Chapter 170 27/08/2018 18:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 169 27/08/2018 18:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 168 27/08/2018 18:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 167 21/08/2018 20:08

Võ Thần Chúa Tể Chapter 166 21/08/2018 19:24

Võ Thần Chúa Tể Chapter 165 20/08/2018 20:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 164 19/08/2018 21:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 163 15/08/2018 21:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 162 14/08/2018 18:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 161 12/08/2018 23:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 160 12/08/2018 23:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 159 09/08/2018 19:35

Võ Thần Chúa Tể Chapter 158 06/08/2018 13:10

Võ Thần Chúa Tể Chapter 157 04/08/2018 17:08

Võ Thần Chúa Tể Chapter 156 31/07/2018 13:02

Võ Thần Chúa Tể Chapter 155 29/07/2018 15:17

Võ Thần Chúa Tể Chapter 154 25/07/2018 19:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 153 23/07/2018 15:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 152 21/07/2018 12:28

Võ Thần Chúa Tể Chapter 151 17/07/2018 12:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 150 16/07/2018 12:53

Võ Thần Chúa Tể Chapter 149 14/07/2018 16:30

Võ Thần Chúa Tể Chapter 148 12/07/2018 18:14

Võ Thần Chúa Tể Chapter 147 12/07/2018 21:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 146 06/07/2018 12:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 145 04/07/2018 13:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 144 02/07/2018 12:55

Võ Thần Chúa Tể Chapter 143 30/06/2018 12:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 142 27/06/2018 20:23

Võ Thần Chúa Tể Chapter 142 27/06/2018 20:23

Võ Thần Chúa Tể Chapter 141 25/06/2018 12:55

Võ Thần Chúa Tể Chapter 140 23/06/2018 22:06

Võ Thần Chúa Tể Chapter 139 21/06/2018 13:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 138 19/06/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 137 16/06/2018 13:06

Võ Thần Chúa Tể Chapter 136 14/06/2018 13:52

Võ Thần Chúa Tể Chapter 135 11/06/2018 12:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 134 09/06/2018 12:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 133 06/06/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 132 02/06/2018 12:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 131 31/05/2018 12:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 130 26/05/2018 13:10

Võ Thần Chúa Tể Chapter 129 22/05/2018 09:42

Võ Thần Chúa Tể Chapter 128 18/05/2018 17:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 127 15/05/2018 18:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 126 11/05/2018 12:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 125 07/05/2018 15:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 124 07/05/2018 15:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 123 02/05/2018 21:03

Võ Thần Chúa Tể Chapter 122 28/04/2018 10:52

Võ Thần Chúa Tể Chapter 121 27/04/2018 11:54

Võ Thần Chúa Tể Chapter 120 25/04/2018 11:32

Võ Thần Chúa Tể Chapter 119 24/04/2018 12:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 118 23/04/2018 12:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 117 21/04/2018 13:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 116 18/04/2018 18:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 115 17/04/2018 12:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 114 12/04/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 113 11/04/2018 13:06

Võ Thần Chúa Tể Chapter 112 07/04/2018 19:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 111 05/04/2018 19:27

Võ Thần Chúa Tể Chapter 110 02/04/2018 20:21

Võ Thần Chúa Tể Chapter 109 30/03/2018 12:06

Võ Thần Chúa Tể Chapter 108 28/03/2018 19:06

Võ Thần Chúa Tể Chapter 107 23/03/2018 19:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 106 21/03/2018 19:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 105 16/03/2018 11:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 104 12/03/2018 17:49

Võ Thần Chúa Tể Chapter 103 09/03/2018 20:24

Võ Thần Chúa Tể Chapter 102 06/03/2018 18:36

Võ Thần Chúa Tể Chapter 101 05/03/2018 19:15

Võ Thần Chúa Tể Chapter 100 02/03/2018 18:53

Võ Thần Chúa Tể Chapter 99 28/02/2018 11:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 98 25/02/2018 22:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 97 23/02/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 96 18/02/2018 22:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 95 08/02/2018 18:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 94 03/02/2018 11:40

Võ Thần Chúa Tể Chapter 93 31/01/2018 11:34

Võ Thần Chúa Tể Chapter 92 26/01/2018 18:04

Võ Thần Chúa Tể Chapter 91 24/01/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 90 21/01/2018 18:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 89 18/01/2018 12:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 88 12/01/2018 16:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 87 10/01/2018 17:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 86 08/01/2018 11:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 85 05/01/2018 18:59

Võ Thần Chúa Tể Chapter 84 01/01/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 83 28/12/2017 12:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 82 25/12/2017 12:49

Võ Thần Chúa Tể Chapter 81 20/12/2017 12:39

Võ Thần Chúa Tể Chapter 80 17/12/2017 13:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 79 15/12/2017 11:55

Võ Thần Chúa Tể Chapter 78 12/12/2017 14:37

Võ Thần Chúa Tể Chapter 77 10/12/2017 12:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 76 08/12/2017 12:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 75 06/12/2017 11:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 74 03/12/2017 18:16

Võ Thần Chúa Tể Chapter 73 01/12/2017 19:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 72 29/11/2017 18:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 71 28/11/2017 11:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 70 26/11/2017 18:10

Võ Thần Chúa Tể Chapter 69 25/11/2017 17:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 68 24/11/2017 13:19

Võ Thần Chúa Tể Chapter 67 22/11/2017 12:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 66 20/11/2017 19:14

Võ Thần Chúa Tể Chapter 65 19/11/2017 17:14

Võ Thần Chúa Tể Chapter 64 16/11/2017 17:52

Võ Thần Chúa Tể Chapter 63 13/11/2017 12:33

Võ Thần Chúa Tể Chapter 62 11/11/2017 19:02

Võ Thần Chúa Tể Chapter 61 10/11/2017 15:41

Võ Thần Chúa Tể Chapter 60 08/11/2017 12:16

Võ Thần Chúa Tể Chapter 59 03/11/2017 18:54

Võ Thần Chúa Tể Chapter 58 02/11/2017 15:56

Võ Thần Chúa Tể Chapter 57 25/10/2017 10:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 56 24/10/2017 12:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 55 20/10/2017 16:57

Võ Thần Chúa Tể Chapter 54 17/10/2017 11:42

Võ Thần Chúa Tể Chapter 53 13/10/2017 12:27

Võ Thần Chúa Tể Chapter 52 07/10/2017 12:08

Võ Thần Chúa Tể Chapter 51 05/10/2017 11:40

Võ Thần Chúa Tể Chapter 50 03/10/2017 12:49

Võ Thần Chúa Tể Chapter 49 01/10/2017 14:20

Võ Thần Chúa Tể Chapter 48 25/09/2017 14:59

Võ Thần Chúa Tể Chapter 47 22/09/2017 19:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 46 18/09/2017 11:00

Võ Thần Chúa Tể Chapter 45 16/09/2017 12:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 44 13/09/2017 11:27

Võ Thần Chúa Tể Chapter 43 11/09/2017 11:43

Võ Thần Chúa Tể Chapter 42 03/09/2017 19:23

Võ Thần Chúa Tể Chapter 41 02/09/2017 13:28

Võ Thần Chúa Tể Chapter 40 30/08/2017 19:02

Võ Thần Chúa Tể Chapter 39 26/08/2017 20:24

Võ Thần Chúa Tể Chapter 38 22/08/2017 18:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 37 20/08/2017 12:13

Võ Thần Chúa Tể Chapter 36 18/08/2017 12:18

Võ Thần Chúa Tể Chapter 35 15/08/2017 12:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 34 13/08/2017 12:17

Võ Thần Chúa Tể Chapter 33 09/08/2017 12:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 32 05/08/2017 13:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 31 02/08/2017 19:17

Võ Thần Chúa Tể Chapter 30 31/07/2017 17:15

Võ Thần Chúa Tể Chapter 29 29/07/2017 12:24

Võ Thần Chúa Tể Chapter 28 26/07/2017 21:02

Võ Thần Chúa Tể Chapter 27 24/07/2017 11:01

Võ Thần Chúa Tể Chapter 26 21/07/2017 19:47

Võ Thần Chúa Tể Chapter 25 19/07/2017 12:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 24 26/06/2017 19:11

Võ Thần Chúa Tể Chapter 23 24/06/2017 19:50

Võ Thần Chúa Tể Chapter 22 22/06/2017 19:14

Võ Thần Chúa Tể Chapter 21 04/06/2017 17:56

Võ Thần Chúa Tể Chapter 20 03/06/2017 16:31

Võ Thần Chúa Tể Chapter 19 29/05/2017 19:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 18 28/05/2017 20:36

Võ Thần Chúa Tể Chapter 17 24/05/2017 11:51

Võ Thần Chúa Tể Chapter 16 22/05/2017 19:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 15 13/05/2017 15:16

Võ Thần Chúa Tể Chapter 14 12/05/2017 18:48

Võ Thần Chúa Tể Chapter 13 11/05/2017 16:58

Võ Thần Chúa Tể Chapter 12 10/05/2017 15:45

Võ Thần Chúa Tể Chapter 11 10/05/2017 12:02

Võ Thần Chúa Tể Chapter 10 09/05/2017 18:26

Võ Thần Chúa Tể Chapter 9 06/05/2017 20:44

Võ Thần Chúa Tể Chapter 8 06/05/2017 14:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 7 05/05/2017 18:29

Võ Thần Chúa Tể Chapter 6 03/05/2017 12:12

Võ Thần Chúa Tể Chapter 5 02/05/2017 16:28

Võ Thần Chúa Tể Chapter 4 02/05/2017 16:28

Võ Thần Chúa Tể Chapter 3 01/05/2017 11:00

Võ Thần Chúa Tể Chapter 2 01/05/2017 10:59

Võ Thần Chúa Tể Chapter 1 30/04/2017 16:45

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!