Huyền Hạo Chiến Kí [>Update 14/11<] chapter 239

truyện tranh  Huyền Hạo Chiến Kí
SƠ LƯỢC

Bí thuật thời cổ "Thanh Điểu Thuật" có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư "Thẩm Nhất" phong ấn tà thú "Kỳ Lân" trong "Huyền Hạo". Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu Sư

 

 
 

Thể loại: Action Anime Manhua

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 997086 Theo dõi: 449

Update: 14/11/2021 22:18TỔNG HỢP (241 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 238 16/11/2021 22:39

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 237 14/11/2021 22:17

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 236 31/10/2021 19:00

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 235 23/10/2021 16:01

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 234 20/10/2021 12:20

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 233 11/10/2021 04:38

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 232 11/10/2021 04:38

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 231 26/09/2021 14:48

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 230 19/09/2021 17:42

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 229 11/09/2021 19:13

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 228 06/09/2021 22:25

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 227 31/08/2021 17:23

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 226 21/08/2021 18:59

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 225 18/08/2021 08:29

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 224 10/08/2021 08:22

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 223 07/08/2021 16:50

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 222 06/08/2021 03:36

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 221 04/08/2021 12:03

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 220 03/08/2021 16:07

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 219 02/08/2021 11:37

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 218 01/08/2021 12:04

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 217 01/08/2021 08:55

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 216 Thử thách cuối cùng 25/07/2020 17:40

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 215 Số mạng và lựa chọn 14/07/2020 22:57

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 214 Tiềm ý thức 29/06/2020 17:07

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 213: Mộng cảnh 12/06/2020 19:30

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 212: Đường của người chết 12/05/2020 11:19

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 211 Lập 06/05/2020 21:35

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 210 Phá 06/05/2020 21:35

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 209 Cá trong rọ 06/05/2020 21:35

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 208 Càn Cực Pháp Trận Đệ Nhị Tầng 17/03/2020 07:16

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 207 Hỗn chiến 17/03/2020 07:16

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 206 Bỏ chạy 05/03/2020 07:11

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 205 Giác ngộ của Tế ti 05/03/2020 07:10

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 204 Phép tắc hằng định 05/03/2020 07:10

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 203: Thần sa mạc 2 14/02/2020 01:38

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 202: Thần sa mạc 06/01/2020 21:51

Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 201 14/12/2019 14:11

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 200 08/12/2019 11:36

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 199 05/12/2019 20:45

Huyền Hạo Chiến Kí chapter 198 15/11/2019 20:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 197 15/11/2019 20:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 196 15/11/2019 20:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 195 15/11/2019 20:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 194 15/11/2019 20:12

Huyền Hạo Chiến Kí chap 193 04/10/2019 20:27

Huyền Hạo Chiến Kí chap 192 01/10/2019 14:06

Huyền Hạo Chiến Kí chap 191 01/10/2019 14:05

Huyền Hạo Chiến Kí chap 190 08/09/2019 02:22

Huyền Hạo Chiến Kí chap 189 27/08/2019 13:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 188 23/08/2019 21:23

Huyền Hạo Chiến Kí chap 187 24/07/2019 20:53

Huyền Hạo Chiến Kí chap 186 12/07/2019 20:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 185 23/06/2019 19:59

Huyền Hạo Chiến Kí chap 184 08/06/2019 13:50

Huyền Hạo Chiến Kí chap 183 25/05/2019 21:06

Huyền Hạo Chiến Kí chap 182 14/05/2019 13:27

Huyền Hạo Chiến Kí chap 184 27/04/2019 13:14

Huyền Hạo Chiến Kí chap 183 13/04/2019 19:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 182 30/03/2019 13:43

Huyền Hạo Chiến Kí chap 181 16/03/2019 13:35

Huyền Hạo Chiến Kí chap 180 07/03/2019 23:53

Huyền Hạo Chiến Kí chap 179 18/02/2019 22:29

Huyền Hạo Chiến Kí chap 178 05/02/2019 23:01

Huyền Hạo Chiến Kí chap 177 05/02/2019 23:01

Huyền Hạo Chiến Kí chap 176 05/02/2019 23:01

Huyền Hạo Chiến Kí chap 175 drop 11/12/2018 21:26

Huyền Hạo Chiến Kí chap 174 11/11/2018 19:30

Huyền Hạo Chiến Kí chap 173 08/11/2018 13:20

Huyền Hạo Chiến Kí chap 172 07/11/2018 18:34

Huyền Hạo Chiến Kí chap 171 07/11/2018 18:34

Huyền Hạo Chiến Kí chap 170 01/11/2018 12:59

Huyền Hạo Chiến Kí chap 169 31/10/2018 12:44

Huyền Hạo Chiến Kí chap 168 29/10/2018 20:42

Huyền Hạo Chiến Kí chap 167 28/10/2018 13:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 166 26/10/2018 20:00

Huyền Hạo Chiến Kí chap 165 25/10/2018 10:44

Huyền Hạo Chiến Kí chap 164 20/10/2018 16:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 163 19/10/2018 19:27

Huyền Hạo Chiến Kí chap 162 18/10/2018 13:12

Huyền Hạo Chiến Kí chap 161 17/10/2018 19:46

Huyền Hạo Chiến Kí chap 160 14/10/2018 19:43

Huyền Hạo Chiến Kí chap 159 13/10/2018 12:52

Huyền Hạo Chiến Kí chap 158 11/10/2018 19:19

Huyền Hạo Chiến Kí chap 157 10/10/2018 19:16

Huyền Hạo Chiến Kí chap 156 09/10/2018 19:03

Huyền Hạo Chiến Kí chap 155 08/10/2018 12:15

Huyền Hạo Chiến Kí chap 154 06/10/2018 16:31

Huyền Hạo Chiến Kí chap 153 05/10/2018 17:50

Huyền Hạo Chiến Kí chap 152 04/10/2018 12:57

Huyền Hạo Chiến Kí chap 151 01/10/2018 21:41

Huyền Hạo Chiến Kí chap 150 30/09/2018 01:08

Huyền Hạo Chiến Kí chap 149 28/09/2018 20:20

Huyền Hạo Chiến Kí chap 148 27/09/2018 13:25

Huyền Hạo Chiến Kí chap 147 26/09/2018 20:42

Huyền Hạo Chiến Kí chap 146 23/09/2018 18:39

Huyền Hạo Chiến Kí chap 145 22/09/2018 19:10

Huyền Hạo Chiến Kí chap 144 21/09/2018 17:09

Huyền Hạo Chiến Kí chap 143 20/09/2018 13:15

Huyền Hạo Chiến Kí chap 142 18/09/2018 13:02

Huyền Hạo Chiến Kí chap 141 17/09/2018 05:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 140 14/09/2018 20:42

Huyền Hạo Chiến Kí chap 139 11/09/2018 13:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 138 07/09/2018 13:21

Huyền Hạo Chiến Kí chap 137 05/09/2018 22:05

Huyền Hạo Chiến Kí chap 136 04/09/2018 18:25

Huyền Hạo Chiến Kí chap 135 03/09/2018 18:17

Huyền Hạo Chiến Kí chap 134 02/09/2018 18:18

Huyền Hạo Chiến Kí chap 133 29/08/2018 14:26

Huyền Hạo Chiến Kí chap 132 26/08/2018 21:06

Huyền Hạo Chiến Kí chap 131 23/08/2018 13:03

Huyền Hạo Chiến Kí chap 130 19/08/2018 21:12

Huyền Hạo Chiến Kí chap 129 18/08/2018 12:47

Huyền Hạo Chiến Kí chap 128 17/08/2018 12:50

Huyền Hạo Chiến Kí chap 127 15/08/2018 20:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 126 13/08/2018 15:15

Huyền Hạo Chiến Kí chap 125 10/08/2018 18:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 124 09/08/2018 15:14

Huyền Hạo Chiến Kí chap 123 07/08/2018 17:18

Huyền Hạo Chiến Kí chap 122 06/08/2018 20:46

Huyền Hạo Chiến Kí chap 121 01/08/2018 00:30

Huyền Hạo Chiến Kí chap 120 30/07/2018 11:47

Huyền Hạo Chiến Kí chap 119 08/06/2018 18:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 118 04/06/2018 19:10

Huyền Hạo Chiến Kí chap 117 03/06/2018 13:24

Huyền Hạo Chiến Kí chap 116 30/05/2018 18:46

Huyền Hạo Chiến Kí chap 115 27/05/2018 19:03

Huyền Hạo Chiến Kí chap 114 25/05/2018 18:27

Huyền Hạo Chiến Kí chap 113 22/05/2018 19:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 112 20/05/2018 17:33

Huyền Hạo Chiến Kí chap 111 17/05/2018 17:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 110 13/05/2018 22:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 109 12/05/2018 19:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 108 11/05/2018 12:46

Huyền Hạo Chiến Kí chap 107 08/05/2018 12:59

Huyền Hạo Chiến Kí chap 106 06/05/2018 12:48

Huyền Hạo Chiến Kí chap 105 04/05/2018 12:03

Huyền Hạo Chiến Kí chap 104 02/05/2018 20:58

Huyền Hạo Chiến Kí chap 103 30/04/2018 23:00

Huyền Hạo Chiến Kí chap 102 28/04/2018 00:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 101 26/04/2018 19:07

Huyền Hạo Chiến Kí chap 100 23/04/2018 21:18

Huyền Hạo Chiến Kí chap 99 21/04/2018 19:21

Huyền Hạo Chiến Kí chap 98 20/04/2018 12:51

Huyền Hạo Chiến Kí chap 97 10/04/2018 12:03

Huyền Hạo Chiến Kí chap 96 07/04/2018 23:28

Huyền Hạo Chiến Kí chap 95 03/04/2018 23:21

Huyền Hạo Chiến Kí chap 94 01/04/2018 22:24

Huyền Hạo Chiến Kí chap 93 29/03/2018 15:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 92 26/03/2018 22:25

Huyền Hạo Chiến Kí chap 91 09/03/2018 18:28

Huyền Hạo Chiến Kí chap 90 06/03/2018 12:29

Huyền Hạo Chiến Kí chap 89 24/02/2018 20:02

Huyền Hạo Chiến Kí chap 88 10/02/2018 10:54

Huyền Hạo Chiến Kí chap 87 03/02/2018 21:38

Huyền Hạo Chiến Kí chap 86 22/01/2018 12:28

Huyền Hạo Chiến Kí chap 85 12/01/2018 16:11

Huyền Hạo Chiến Kí chap 84 08/01/2018 12:16

Huyền Hạo Chiến Kí chap 83 06/01/2018 12:23

Huyền Hạo Chiến Kí chap 82 04/01/2018 12:12

Huyền Hạo Chiến Kí chap 81 01/01/2018 19:00

Huyền Hạo Chiến Kí chap 80 31/12/2017 12:10

Huyền Hạo Chiến Kí chap 79 27/12/2017 18:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 78 25/12/2017 21:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 77 20/12/2017 12:36

Huyền Hạo Chiến Kí chap 76 18/12/2017 12:08

Huyền Hạo Chiến Kí chap 75 10/12/2017 18:53

Huyền Hạo Chiến Kí chap 74 08/12/2017 17:54

Huyền Hạo Chiến Kí chap 73 01/12/2017 20:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 72 22/11/2017 12:17

Huyền Hạo Chiến Kí chap 71 11/11/2017 16:52

Huyền Hạo Chiến Kí chap 70 09/11/2017 12:57

Huyền Hạo Chiến Kí chap 69 06/11/2017 10:30

Huyền Hạo Chiến Kí chap 68 29/10/2017 16:51

Huyền Hạo Chiến Kí chap 67 23/10/2017 12:27

Huyền Hạo Chiến Kí chap 66 22/10/2017 16:06

Huyền Hạo Chiến Kí chap 65 20/10/2017 09:31

Huyền Hạo Chiến Kí chap 64 17/10/2017 09:57

Huyền Hạo Chiến Kí chap 63 13/10/2017 15:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 62 09/10/2017 11:49

Huyền Hạo Chiến Kí chap 61 08/10/2017 19:11

Huyền Hạo Chiến Kí chap 60 06/10/2017 20:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 59 05/10/2017 17:24

Huyền Hạo Chiến Kí chap 58 04/10/2017 10:39

Huyền Hạo Chiến Kí chap 57 03/10/2017 10:18

Huyền Hạo Chiến Kí chap 56 01/10/2017 18:18

Huyền Hạo Chiến Kí chap 55 30/09/2017 11:02

Huyền Hạo Chiến Kí chap 54 28/09/2017 11:42

Huyền Hạo Chiến Kí chap 53 27/09/2017 10:23

Huyền Hạo Chiến Kí chap 52 26/09/2017 13:26

Huyền Hạo Chiến Kí chap 51 25/09/2017 12:19

Huyền Hạo Chiến Kí chap 50 24/09/2017 15:49

Huyền Hạo Chiến Kí chap 49 22/09/2017 14:22

Huyền Hạo Chiến Kí chap 48 20/09/2017 19:17

Huyền Hạo Chiến Kí chap 47 19/09/2017 09:23

Huyền Hạo Chiến Kí chap 46 18/09/2017 10:09

Huyền Hạo Chiến Kí chap 45 17/09/2017 14:52

Huyền Hạo Chiến Kí chap 44 15/09/2017 18:36

Huyền Hạo Chiến Kí chap 43 15/09/2017 18:36

Huyền Hạo Chiến Kí chap 42 12/09/2017 21:20

Huyền Hạo Chiến Kí chap 41 12/09/2017 12:21

Huyền Hạo Chiến Kí chap 40 10/09/2017 15:55

Huyền Hạo Chiến Kí chap 39 08/09/2017 19:57

Huyền Hạo Chiến Kí chap 38 07/09/2017 12:29

Huyền Hạo Chiến Kí chap 37 06/09/2017 12:31

Huyền Hạo Chiến Kí chap 36 04/09/2017 18:57

Huyền Hạo Chiến Kí chap 35 02/09/2017 12:30

Huyền Hạo Chiến Kí chap 34 31/08/2017 22:45

Huyền Hạo Chiến Kí chap 33 29/08/2017 20:23

Huyền Hạo Chiến Kí chap 32 27/08/2017 18:56

Huyền Hạo Chiến Kí chap 31 19/08/2017 18:29

Huyền Hạo Chiến Kí chap 30 18/08/2017 12:15

Huyền Hạo Chiến Kí chap 29 17/08/2017 19:16

Huyền Hạo Chiến Kí chap 28 15/08/2017 10:39

Huyền Hạo Chiến Kí chap 27 15/08/2017 10:39

Huyền Hạo Chiến Kí chap 26 08/08/2017 12:13

Huyền Hạo Chiến Kí chap 25 07/08/2017 18:35

Huyền Hạo Chiến Kí chap 24 06/08/2017 13:34

Huyền Hạo Chiến Kí chap 23 05/08/2017 13:37

Huyền Hạo Chiến Kí chap 22 04/08/2017 17:35

Huyền Hạo Chiến Kí chap 21 03/08/2017 17:50

Huyền Hạo Chiến Kí chap 20 02/08/2017 19:05

Huyền Hạo Chiến Kí chap 19 31/07/2017 21:34

Huyền Hạo Chiến Kí chap 18 30/07/2017 18:32

Huyền Hạo Chiến Kí chap 17 29/07/2017 17:31

Huyền Hạo Chiến Kí chap 16 28/07/2017 16:19

Huyền Hạo Chiến Kí chap 15 27/07/2017 15:34

Huyền Hạo Chiến Kí chap 14 26/07/2017 16:41

Huyền Hạo Chiến Kí chap 13 25/07/2017 14:15

Huyền Hạo Chiến Kí chap 12 24/07/2017 14:01