Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu [>Update 21/09<] chap 232

truyện tranh  Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
SƠ LƯỢC

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa

Thể loại: Comedy Manhua Mystery Romance Shoujo Drama Ngôn Tình

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 219086 Theo dõi: 129

Update: 21/09/2020 20:06TỔNG HỢP (232 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 232 21/09/2020 20:06

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 231 16/09/2020 01:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 230 28/07/2020 02:36

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 229 26/07/2020 23:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 228 08/04/2020 07:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 227 29/03/2020 18:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 226 22/03/2020 23:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 225 22/03/2020 23:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 224 10/03/2020 00:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 223 03/03/2020 03:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 222 23/02/2020 00:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 221 18/02/2020 12:17

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 220 17/02/2020 22:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 219 14/02/2020 01:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 218 12/02/2020 23:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 217 11/02/2020 17:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 216 10/02/2020 21:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 215 07/02/2020 12:10

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 214 02/02/2020 22:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 213 01/02/2020 14:28

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 212 29/01/2020 20:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 211 22/01/2020 12:58

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 210 21/01/2020 16:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 209 14/01/2020 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 208 13/01/2020 12:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 207 07/01/2020 12:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 206 06/01/2020 16:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 205 31/12/2019 18:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 204 29/12/2019 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 203 23/12/2019 01:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 202 22/12/2019 12:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 201 15/12/2019 21:45

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 200 14/12/2019 22:35

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 199 09/12/2019 12:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chap 198 08/12/2019 22:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 197 01/12/2019 22:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 196 30/11/2019 22:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 195 24/11/2019 21:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 194 23/11/2019 23:00

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 193 17/11/2019 23:18

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 192 16/11/2019 22:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 191 09/11/2019 20:42

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 190 08/11/2019 17:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 189 03/11/2019 15:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 188 02/11/2019 16:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 187 28/10/2019 17:13

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 186 26/10/2019 16:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 185 22/10/2019 17:43

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 184 19/10/2019 14:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 183 14/10/2019 15:10

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 182 12/10/2019 17:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 181 06/10/2019 17:33

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 180 05/10/2019 23:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 179 04/10/2019 20:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 178 28/09/2019 17:39

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 177 28/09/2019 01:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 176 28/09/2019 01:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 175 28/09/2019 01:19

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 174 16/09/2019 13:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 173 15/09/2019 01:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 172 13/09/2019 23:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 171 09/09/2019 18:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 170 07/09/2019 21:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 169 01/09/2019 15:07

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 168 31/08/2019 21:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 167 25/08/2019 16:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 166 24/08/2019 23:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 165 18/08/2019 05:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 164 16/08/2019 22:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 163 10/08/2019 21:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 162 09/08/2019 20:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 161 04/08/2019 00:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 160 03/08/2019 13:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 159 28/07/2019 21:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 158 27/07/2019 21:07

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 157 26/07/2019 23:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 156 22/07/2019 19:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 155 20/07/2019 22:05

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 154 15/07/2019 13:52

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 153 14/07/2019 21:52

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 152 08/07/2019 13:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 151 07/07/2019 16:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 150 01/07/2019 18:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 149 30/06/2019 17:14

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 148 24/06/2019 21:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 147 23/06/2019 15:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 146 21/06/2019 13:41

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 145 16/06/2019 18:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 144 09/06/2019 13:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 143 08/06/2019 22:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 142 04/06/2019 19:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 141 02/06/2019 15:05

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 140 26/05/2019 13:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 139 24/05/2019 22:30

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 138 23/05/2019 18:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 137 22/05/2019 13:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 136 21/05/2019 13:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 135 19/05/2019 16:19

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 134 16/05/2019 17:08

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 133 13/05/2019 20:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 132 13/05/2019 20:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 131 13/05/2019 20:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 130 29/04/2019 12:05

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 129 21/04/2019 14:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 128 20/04/2019 20:39

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 127 18/04/2019 19:28

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 126 16/04/2019 20:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 125 11/04/2019 16:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 124 30/03/2019 00:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 123 28/03/2019 20:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 122 24/03/2019 18:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 121 19/03/2019 02:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 120 24/02/2019 23:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 119 21/02/2019 21:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 118 11/02/2019 00:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 117 04/02/2019 06:13

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 116 26/01/2019 19:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 115 19/01/2019 21:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 114 13/01/2019 17:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 113 05/01/2019 11:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 112 31/12/2018 06:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 111 22/12/2018 20:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 110 16/12/2018 20:28

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 109 09/12/2018 19:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 108 03/12/2018 20:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 107 25/11/2018 19:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 106 19/11/2018 13:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 105 19/11/2018 13:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 104 04/11/2018 17:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 103 29/10/2018 13:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 102 21/10/2018 15:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 101 13/10/2018 22:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 100 06/10/2018 23:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 99 29/09/2018 20:06

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 98 22/09/2018 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 97 17/09/2018 12:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 96 10/09/2018 19:44

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 95 04/09/2018 15:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 94 02/09/2018 20:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 93 26/08/2018 17:18

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 92 25/08/2018 15:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 91 19/08/2018 16:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 90 19/08/2018 16:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 89 12/08/2018 12:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 88 11/08/2018 23:45

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 87 05/08/2018 09:34

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 86 04/08/2018 02:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 85 29/07/2018 13:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 84 27/07/2018 20:17

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 83 23/07/2018 15:43

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 82 21/07/2018 12:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 81 15/07/2018 20:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 80 14/07/2018 16:45

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 79 07/07/2018 19:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 78 06/07/2018 19:00

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 77 01/07/2018 20:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 76 01/07/2018 12:49

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 75 24/06/2018 13:34

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 74 23/06/2018 19:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 73 17/06/2018 20:19

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 72 15/06/2018 13:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 71 15/06/2018 13:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 70 09/06/2018 13:10

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 69 03/06/2018 19:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 68 02/06/2018 18:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 67 26/05/2018 19:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 66 25/05/2018 20:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 65 20/05/2018 18:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 64 19/05/2018 17:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 63 17/05/2018 17:33

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 62 16/05/2018 20:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 61 14/05/2018 19:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 60 13/05/2018 23:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 59 05/05/2018 12:42

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 58 29/04/2018 18:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 57 22/04/2018 15:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 56 20/04/2018 13:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 55 15/04/2018 00:17

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 54 13/04/2018 20:53

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 53 08/04/2018 12:35

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 52 07/04/2018 16:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 51 02/04/2018 19:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 50 30/03/2018 18:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 49 24/03/2018 19:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 48 23/03/2018 13:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 47 20/03/2018 20:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 46 19/03/2018 12:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 45 17/03/2018 18:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 44 10/03/2018 20:06

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 43 08/03/2018 13:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 42 05/03/2018 12:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 41 27/02/2018 12:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 40 26/02/2018 12:26

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 39 20/02/2018 22:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 38 19/02/2018 22:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 37 19/02/2018 22:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 36 13/02/2018 14:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 35 07/02/2018 17:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 34 05/02/2018 23:26

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 33 28/01/2018 00:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 32 26/01/2018 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 31 21/01/2018 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 30 21/01/2018 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 29 13/01/2018 19:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 28 12/01/2018 19:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 27 09/01/2018 12:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 26 08/01/2018 17:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 25 30/12/2017 23:14

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 24 29/12/2017 21:18

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 23 23/12/2017 12:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 22 22/12/2017 20:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 21 18/12/2017 23:35

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 20 15/12/2017 18:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 19 09/12/2017 19:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 18 09/12/2017 13:09

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 17 02/12/2017 20:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 16 01/12/2017 21:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 15 25/11/2017 20:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 14 24/11/2017 20:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 13 24/11/2017 20:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 12 18/11/2017 18:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 11 15/11/2017 12:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 10 10/11/2017 16:07

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 9 06/11/2017 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 8 06/11/2017 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 7 31/10/2017 21:29

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 6 30/10/2017 13:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 5 30/10/2017 12:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 4 28/10/2017 12:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 3 26/10/2017 17:13

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 2 25/10/2017 20:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu chap 1 24/10/2017 12:52

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!