Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu [>Update 21/09<] chap 232

truyện tranh  Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
SƠ LƯỢC

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa

Thể loại: Comedy Manhua Mystery Romance Shoujo Drama Ngôn Tình

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 234999 Theo dõi: 128

Update: 21/09/2020 20:06TỔNG HỢP (232 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 232 21/09/2020 20:06

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 231 16/09/2020 01:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 230 28/07/2020 02:36

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 229 26/07/2020 23:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 228 08/04/2020 07:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 227 29/03/2020 18:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 226 22/03/2020 23:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 225 22/03/2020 23:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 224 10/03/2020 00:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 223 03/03/2020 03:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 222 23/02/2020 00:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 221 18/02/2020 12:17

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 220 17/02/2020 22:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 219 14/02/2020 01:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 218 12/02/2020 23:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 217 11/02/2020 17:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 216 10/02/2020 21:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 215 07/02/2020 12:10

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 214 02/02/2020 22:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 213 01/02/2020 14:28

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 212 29/01/2020 20:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 211 22/01/2020 12:58

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 210 21/01/2020 16:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 209 14/01/2020 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 208 13/01/2020 12:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 207 07/01/2020 12:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 206 06/01/2020 16:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 205 31/12/2019 18:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 204 29/12/2019 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 203 23/12/2019 01:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 202 22/12/2019 12:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 201 15/12/2019 21:45

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 200 14/12/2019 22:35

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 199 09/12/2019 12:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 198 08/12/2019 22:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 197 01/12/2019 22:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 196 30/11/2019 22:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 195 24/11/2019 21:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 194 23/11/2019 23:00

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 193 17/11/2019 23:18

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 192 16/11/2019 22:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 191 09/11/2019 20:42

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 190 08/11/2019 17:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 189 03/11/2019 15:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 188 02/11/2019 16:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 187 28/10/2019 17:13

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 186 26/10/2019 16:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 185 22/10/2019 17:43

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 184 19/10/2019 14:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 183 14/10/2019 15:10

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 182 12/10/2019 17:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 181 06/10/2019 17:33

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 180 05/10/2019 23:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 179 04/10/2019 20:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 178 28/09/2019 17:39

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 177 28/09/2019 01:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 176 28/09/2019 01:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 175 28/09/2019 01:19

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 174 16/09/2019 13:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 173 15/09/2019 01:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 172 13/09/2019 23:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 171 09/09/2019 18:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 170 07/09/2019 21:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 169 01/09/2019 15:07

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 168 31/08/2019 21:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 167 25/08/2019 16:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 166 24/08/2019 23:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 165 18/08/2019 05:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 164 16/08/2019 22:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 163 10/08/2019 21:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 162 09/08/2019 20:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 161 04/08/2019 00:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 160 03/08/2019 13:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 159 28/07/2019 21:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 158 27/07/2019 21:07

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 157 26/07/2019 23:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 156 22/07/2019 19:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 155 20/07/2019 22:05

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 154 15/07/2019 13:52

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 153 14/07/2019 21:52

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 152 08/07/2019 13:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 151 07/07/2019 16:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 150 01/07/2019 18:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 149 30/06/2019 17:14

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 148 24/06/2019 21:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 147 23/06/2019 15:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 146 21/06/2019 13:41

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 145 16/06/2019 18:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 144 09/06/2019 13:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 143 08/06/2019 22:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 142 04/06/2019 19:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 141 02/06/2019 15:05

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 140 26/05/2019 13:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 139 24/05/2019 22:30

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 138 23/05/2019 18:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 137 22/05/2019 13:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 136 21/05/2019 13:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 135 19/05/2019 16:19

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 134 16/05/2019 17:08

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 133 13/05/2019 20:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 132 13/05/2019 20:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 131 13/05/2019 20:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 130 29/04/2019 12:05

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 129 21/04/2019 14:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 128 20/04/2019 20:39

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 127 18/04/2019 19:28

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 126 16/04/2019 20:54

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 125 11/04/2019 16:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 124 30/03/2019 00:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 123 28/03/2019 20:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 122 24/03/2019 18:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 121 19/03/2019 02:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 120 24/02/2019 23:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 119 21/02/2019 21:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 118 11/02/2019 00:01

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 117 04/02/2019 06:13

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 116 26/01/2019 19:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 115 19/01/2019 21:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 114 13/01/2019 17:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 113 05/01/2019 11:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 112 31/12/2018 06:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 111 22/12/2018 20:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 110 16/12/2018 20:28

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 109 09/12/2018 19:48

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 108 03/12/2018 20:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 107 25/11/2018 19:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 106 19/11/2018 13:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 105 19/11/2018 13:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 104 04/11/2018 17:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 103 29/10/2018 13:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 102 21/10/2018 15:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 101 13/10/2018 22:15

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 100 06/10/2018 23:04

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 99 29/09/2018 20:06

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 98 22/09/2018 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 97 17/09/2018 12:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 96 10/09/2018 19:44

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 95 04/09/2018 15:51

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 94 02/09/2018 20:27

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 93 26/08/2018 17:18

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 92 25/08/2018 15:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 91 19/08/2018 16:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 90 19/08/2018 16:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 89 12/08/2018 12:23

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 88 11/08/2018 23:45

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 87 05/08/2018 09:34

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 86 04/08/2018 02:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 85 29/07/2018 13:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 84 27/07/2018 20:17

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 83 23/07/2018 15:43

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 82 21/07/2018 12:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 81 15/07/2018 20:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 80 14/07/2018 16:45

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 79 07/07/2018 19:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 78 06/07/2018 19:00

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 77 01/07/2018 20:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 76 01/07/2018 12:49

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 75 24/06/2018 13:34

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 74 23/06/2018 19:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 73 17/06/2018 20:19

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 72 15/06/2018 13:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 71 15/06/2018 13:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 70 09/06/2018 13:10

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 69 03/06/2018 19:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 68 02/06/2018 18:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 67 26/05/2018 19:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 66 25/05/2018 20:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 65 20/05/2018 18:12

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 64 19/05/2018 17:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 63 17/05/2018 17:33

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 62 16/05/2018 20:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 61 14/05/2018 19:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 60 13/05/2018 23:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 59 05/05/2018 12:42

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 58 29/04/2018 18:46

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 57 22/04/2018 15:57

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 56 20/04/2018 13:32

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 55 15/04/2018 00:17

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 54 13/04/2018 20:53

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 53 08/04/2018 12:35

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 52 07/04/2018 16:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 51 02/04/2018 19:20

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 50 30/03/2018 18:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 49 24/03/2018 19:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 48 23/03/2018 13:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 47 20/03/2018 20:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 46 19/03/2018 12:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 45 17/03/2018 18:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 44 10/03/2018 20:06

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 43 08/03/2018 13:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 42 05/03/2018 12:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 41 27/02/2018 12:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 40 26/02/2018 12:26

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 39 20/02/2018 22:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 38 19/02/2018 22:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 37 19/02/2018 22:37

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 36 13/02/2018 14:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 35 07/02/2018 17:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 34 05/02/2018 23:26

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 33 28/01/2018 00:59

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 32 26/01/2018 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 31 21/01/2018 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 30 21/01/2018 22:03

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 29 13/01/2018 19:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 28 12/01/2018 19:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 27 09/01/2018 12:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 26 08/01/2018 17:25

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 25 30/12/2017 23:14

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 24 29/12/2017 21:18

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 23 23/12/2017 12:55

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 22 22/12/2017 20:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 21 18/12/2017 23:35

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 20 15/12/2017 18:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 19 09/12/2017 19:24

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 18 09/12/2017 13:09

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 17 02/12/2017 20:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 16 01/12/2017 21:16

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 15 25/11/2017 20:21

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 14 24/11/2017 20:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 13 24/11/2017 20:31

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 12 18/11/2017 18:50

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 11 15/11/2017 12:40

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 10 10/11/2017 16:07

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 9 06/11/2017 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 8 06/11/2017 19:38

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 7 31/10/2017 21:29

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 6 30/10/2017 13:02

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 5 30/10/2017 12:56

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 4 28/10/2017 12:47

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 3 26/10/2017 17:13

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 2 25/10/2017 20:22

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu Chapter 1 24/10/2017 12:52

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...