Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần bommmmmmmmmmmmmm

truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
SƠ LƯỢC
Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! --------------------------- Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung Quốc

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Thể loại: Action Manhua Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 867332 Theo dõi: 970

Update: 08/10/2019 23:43TỔNG HỢP (144 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 144 08/10/2019 23:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 143 08/10/2019 23:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 142 08/10/2019 23:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 141 08/10/2019 23:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 140 08/10/2019 23:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 139 08/10/2019 23:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 138 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 137 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 136 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 135 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 134 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 133 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 132 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 131 08/10/2019 23:41

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 130 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 129 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 128 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 127 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 126 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 125 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 124 08/10/2019 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 123 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 122 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 121 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 120 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 119 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 118 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 117 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 116 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 115 08/10/2019 23:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 114 17/08/2019 23:35

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 113 15/08/2019 13:17

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 112 14/08/2019 03:12

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 111 12/08/2019 07:14

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 110 14/06/2019 13:12

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 109 12/06/2019 13:02

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 108 10/06/2019 13:07

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 107 08/06/2019 13:14

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 106 06/06/2019 09:01

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 105 04/06/2019 13:34

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 104 02/06/2019 15:08

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 103 31/05/2019 13:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 102 29/05/2019 13:24

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 101 27/05/2019 19:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 100 25/05/2019 12:56

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 99 23/05/2019 13:27

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 98 21/05/2019 12:16

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 97 19/05/2019 11:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 96 17/05/2019 13:51

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 95 15/05/2019 13:02

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 94 13/05/2019 14:14

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 93 11/05/2019 14:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 92 11/05/2019 14:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 91 11/05/2019 14:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 90 11/05/2019 14:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 89 03/05/2019 14:12

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 88 01/05/2019 13:10

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 87 29/04/2019 11:58

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 86 27/04/2019 12:52

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 85 25/04/2019 13:25

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 84 11/02/2019 22:48

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 83 01/02/2019 21:54

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 82 21/01/2019 20:24

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 81 19/01/2019 21:25

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 80 16/01/2019 20:27

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 79 16/01/2019 20:27

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 78 03/01/2019 00:31

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 77 24/12/2018 05:55

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 76 21/12/2018 21:16

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 75 15/12/2018 23:40

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 74 12/12/2018 00:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 73 01/12/2018 01:32

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 72 27/11/2018 23:45

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 71 19/11/2018 22:07

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 70 19/11/2018 22:07

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 69 19/11/2018 22:07

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 68 11/11/2018 19:33

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 67 11/11/2018 19:33

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 66 05/11/2018 22:06

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 65 10/10/2018 13:01

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 64 09/10/2018 12:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 63 22/09/2018 19:14

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 62 12/09/2018 18:34

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 61 08/09/2018 19:28

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 60 05/09/2018 20:12

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 59 31/08/2018 19:27

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 58 28/08/2018 19:29

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 57 28/08/2018 19:29

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 56 20/08/2018 20:58

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 55 20/08/2018 20:57

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 54 15/08/2018 21:04

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 53 09/08/2018 19:32

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 52 07/08/2018 18:04

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 51 03/08/2018 18:13

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 50 01/08/2018 18:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 49 19/07/2018 20:35

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 48 16/07/2018 18:39

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 47 11/07/2018 18:51

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 46 12/06/2018 19:00

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 45 06/06/2018 18:47

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 44 31/05/2018 18:53

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 43 29/05/2018 18:19

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 42 25/05/2018 20:03

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 41 24/05/2018 19:17

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 40 19/05/2018 19:27

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 39 07/05/2018 20:45

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 38 04/05/2018 18:53

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 37 28/04/2018 21:49

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 36 24/04/2018 19:17

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 35 17/04/2018 19:51

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 34 11/04/2018 20:01

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 33 08/04/2018 19:13

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 32 05/04/2018 20:52

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 31 31/03/2018 21:49

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 30 29/03/2018 20:36

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 29 26/03/2018 23:45

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 28 20/03/2018 22:15

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 27 15/03/2018 18:33

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 26 13/03/2018 19:10

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 25 10/03/2018 19:02

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 24 08/03/2018 21:24

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 23 28/02/2018 19:13

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 22 26/01/2018 18:06

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 21 19/01/2018 19:27

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 20 18/01/2018 19:05

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 19 10/01/2018 18:20

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 18 07/01/2018 21:05

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 17 01/01/2018 19:06

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 16 29/12/2017 19:23

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 15 29/12/2017 19:23

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 14 27/12/2017 18:16

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 13 23/12/2017 20:12

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 12 22/12/2017 19:17

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 11 18/12/2017 23:33

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 10 18/12/2017 19:09

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 9 17/12/2017 00:26

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 8 12/12/2017 19:02

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 7 11/12/2017 19:53

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 6 08/12/2017 18:25

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 5 07/12/2017 13:03

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 4 06/12/2017 19:01

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 3 05/12/2017 18:42

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 2 04/12/2017 19:34

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần chap 1 02/12/2017 12:57

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!