Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta update chap 81-91

truyện tranh  Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
SƠ LƯỢC
Nữ sinh đại học Long Tiểu U bị người ta đánh bất tỉnh rồi ném xuống mộ cổ, sau đó cô gặp phải một con quỷ thật sự... Kể từ đó, con quỷ ấy cứ quấn lấy cô, còn nói hắn là phu quân của cô, hàng đêm muốn \"triền miên\" với cô. Mà ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối lại muốn ăn thịt cô, nhìn chằm chằm thèm muốn cô... Ma quỷ quấn lấy cô, liệu cô có thể thoát khỏi số mệnh bị \"ăn\" hay không thì cứ cùng Lạc Thiên theo dõi câu chuyện?

Tác giả: Son Sắc Nhất Thú Duyệt Võng Bến Thuyền Trên Trăng

Thể loại: Comedy Horror Manhua Romance Shoujo

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 65102 Theo dõi: 38

Update: 01/08/2020 16:57TỔNG HỢP (124 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 121 28/07/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 120 28/07/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 119 28/07/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 118 28/07/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 117 28/07/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 116 28/07/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 115 22/07/2019 18:41

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 114 22/07/2019 18:41

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 113 22/07/2019 18:41

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 112 22/07/2019 18:41

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 111 09/07/2019 22:27

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 110 07/07/2019 15:30

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 109 07/07/2019 15:30

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 108 29/06/2019 23:18

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 107 29/06/2019 23:18

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 106 29/06/2019 23:18

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 105 16/06/2019 13:50

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 104 16/06/2019 13:50

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 103 15/06/2019 22:16

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 102 15/06/2019 22:16

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 101 15/06/2019 22:16

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 100 02/06/2019 15:01

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 99 02/06/2019 15:01

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 98 02/06/2019 15:01

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 97 26/05/2019 13:12

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 96 19/05/2019 12:41

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 95 12/05/2019 13:38

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 94 12/05/2019 13:38

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 93 12/05/2019 13:38

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 92 12/05/2019 13:38

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 91 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 90 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 89 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 88 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 87 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 86 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 85 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 84 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 83 21/04/2019 14:47

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 82 21/04/2019 14:46

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 81 21/04/2019 14:46

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 80 18/04/2019 22:28

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 79 18/04/2019 22:28

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 78 18/04/2019 22:27

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 77 18/04/2019 22:27

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 76 23/03/2019 12:51

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 75 05/03/2019 12:58

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 74 15/02/2019 01:49

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 73 15/02/2019 01:49

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 72 15/02/2019 01:49

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 71 15/02/2019 01:49

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 70 05/02/2019 22:46

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 69 05/02/2019 22:46

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 68 05/02/2019 22:45

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 67 27/12/2018 12:33

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 66 16/12/2018 21:25

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 65 14/12/2018 22:07

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 64 22/11/2018 21:03

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 63 20/11/2018 22:15

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 62 15/11/2018 21:21

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 61 10/11/2018 21:14

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 60 05/11/2018 22:06

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 59 03/11/2018 22:33

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 58 29/10/2018 20:16

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 57 23/10/2018 19:29

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 56 20/10/2018 16:50

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 55 12/10/2018 23:18

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 54 10/10/2018 01:08

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 53 09/10/2018 21:21

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 52 07/10/2018 18:06

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 51 05/10/2018 19:42

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 50 05/10/2018 19:42

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 51 05/10/2018 19:36

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 50 05/10/2018 19:36

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 49 29/09/2018 20:52

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 48 26/09/2018 00:35

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 47.2 24/09/2018 19:35

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 47.1 24/09/2018 19:35

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 46 22/09/2018 19:04

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 45 13/09/2018 12:43

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 44 11/09/2018 13:05

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 43 07/09/2018 12:33

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 42 01/09/2018 16:52

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 41 01/09/2018 16:52

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 40 13/08/2018 15:15

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 39 12/08/2018 23:57

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 38 10/08/2018 20:19

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 37 02/08/2018 19:15

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 36 31/07/2018 18:56

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 35 29/07/2018 17:18

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 34 27/07/2018 15:01

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 33 22/07/2018 20:50

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 32 15/07/2018 20:20

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 31 15/07/2018 19:52

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 30 15/07/2018 19:52

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 29 13/07/2018 20:15

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 28 08/07/2018 20:45

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 27 04/07/2018 19:30

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 26 30/06/2018 20:36

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 25 29/06/2018 19:41

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 24 28/06/2018 18:56

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 23 26/06/2018 20:20

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 22 25/06/2018 20:02

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 21 24/06/2018 21:43

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 20 23/06/2018 19:28

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 19 22/06/2018 20:17

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 18 21/06/2018 20:29

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 17 18/06/2018 20:20

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 16 16/06/2018 18:31

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 15 09/06/2018 13:07

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 14 07/06/2018 18:27

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 13 04/06/2018 19:11

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 12 03/06/2018 19:19

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 11 03/06/2018 19:19

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 10 29/05/2018 13:08

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 9 27/05/2018 22:13

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 8 25/05/2018 19:37

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 7 24/05/2018 19:13

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 6 24/05/2018 19:12

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 5 21/05/2018 20:28

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 4 21/05/2018 15:32

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 3 21/05/2018 15:32

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 2 21/05/2018 12:08

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta chap 1 21/05/2018 12:08

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 22/12<] chapter 1084-1085
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...