TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN [>Update 21/01<] chapter 281

truyện tranh TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN
SƠ LƯỢC

 NỘI DUNGTruyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Shoujo Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2172898 Theo dõi: 1088

Update: 21/01/2020 01:55

TỔNG HỢP (283 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 281 21/01/2020 01:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 280 14/01/2020 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 279 08/01/2020 13:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 278 06/01/2020 16:18

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 277 04/01/2020 12:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 276 31/12/2019 19:55

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 275 29/12/2019 20:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 274 27/12/2019 19:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 273 25/12/2019 19:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 272 23/12/2019 19:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 271 21/12/2019 20:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 270 19/12/2019 18:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 269 17/12/2019 18:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 268 12/12/2019 04:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chapter 267 25/11/2019 19:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 266 25/11/2019 19:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 265 21/11/2019 14:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 264 18/11/2019 13:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 263 15/11/2019 20:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 262 12/11/2019 16:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 261 12/11/2019 16:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 260 04/11/2019 18:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 259 01/11/2019 18:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 258 23/10/2019 16:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 257 21/10/2019 10:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 256 17/10/2019 19:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 255 09/10/2019 19:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 254 30/09/2019 01:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 253 27/09/2019 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 252 27/09/2019 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 251 19/09/2019 21:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 250 15/09/2019 00:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 249 12/09/2019 15:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 248 10/09/2019 16:50

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 247 08/09/2019 17:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 246 07/09/2019 02:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 245 03/09/2019 13:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 244 01/09/2019 15:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 243 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 242 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 241 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 240 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 239 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 238 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 237 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 236 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 235 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 234 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 233 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 232 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 231 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 230 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 229 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 228 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 227 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 226 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 225 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 224 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 223 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 222 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 221 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 220 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 219 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 218 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 217 31/08/2019 05:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 216 31/08/2019 05:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 215 24/08/2019 22:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 214 24/08/2019 22:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 213 24/08/2019 22:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 212 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 211 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 210 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 209 24/08/2019 22:32

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 208 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 207 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 206 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 205 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 204 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 203 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 202 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 201 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 200 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 199 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 198 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 197 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 196 24/08/2019 22:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 195 19/08/2019 23:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 194 14/08/2019 13:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 193 10/08/2019 21:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 192 08/08/2019 21:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 191 31/07/2019 04:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 190 25/07/2019 21:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 189 19/07/2019 20:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 188 14/07/2019 22:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 187 11/07/2019 16:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 186 07/07/2019 15:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 185 05/07/2019 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 184 03/07/2019 14:18

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 183 01/07/2019 17:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 182 25/05/2019 18:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 181 23/05/2019 18:32

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 180 21/05/2019 18:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chaap 179 17/05/2019 01:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 178 15/05/2019 22:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 177 13/05/2019 21:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 176 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 175 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 174 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 174 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 173 02/05/2019 21:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 172 28/04/2019 21:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 171 26/04/2019 21:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 170 24/04/2019 21:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 169 22/04/2019 22:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 168 20/04/2019 21:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 167 18/04/2019 20:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 166 16/04/2019 21:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 165 14/04/2019 21:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 164 12/04/2019 22:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 163 10/04/2019 21:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 162 08/04/2019 21:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 161 06/04/2019 22:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 160 04/04/2019 20:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 159 26/03/2019 12:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 158 24/03/2019 22:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 157 23/03/2019 00:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 156 23/03/2019 00:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 155 19/03/2019 02:44

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 154 16/03/2019 23:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 153 14/03/2019 21:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 152 12/03/2019 13:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 151 10/03/2019 13:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 150 08/03/2019 14:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 149 06/03/2019 14:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 148 04/03/2019 17:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 147 02/03/2019 15:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 146 02/03/2019 15:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 145 26/02/2019 14:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 144 24/02/2019 13:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 143 22/02/2019 13:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 142 20/02/2019 21:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 141 18/02/2019 22:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 140 16/02/2019 13:24

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 139 14/02/2019 13:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 138 12/02/2019 18:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 137 10/02/2019 21:21

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 136 08/02/2019 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 135 07/02/2019 06:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 134 04/02/2019 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 133 02/02/2019 15:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 132 31/01/2019 14:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 132 31/01/2019 14:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 131 29/01/2019 16:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 130 27/01/2019 17:08

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 129 25/01/2019 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 128 23/01/2019 12:59

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 127 04/01/2019 12:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 126 02/01/2019 23:52

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 125 29/12/2018 21:55

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 124 27/12/2018 12:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 123 25/12/2018 12:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 122 22/12/2018 13:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 121 21/12/2018 13:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 120 20/12/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 119 19/12/2018 13:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 118 18/12/2018 15:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 117 17/12/2018 19:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 116 16/12/2018 20:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 115 15/12/2018 13:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 114 14/12/2018 21:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 113 13/12/2018 18:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 112 12/12/2018 12:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 111 11/12/2018 13:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 110 10/12/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 109 09/12/2018 18:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 108 08/12/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 107 07/12/2018 13:24

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 106 06/12/2018 13:18

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 105 05/12/2018 13:22

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 104 04/12/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 103 03/12/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 102 02/12/2018 14:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 101 01/12/2018 18:08

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 100 30/11/2018 13:08

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 99 29/11/2018 13:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 98 28/11/2018 13:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 97 27/11/2018 12:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 96 26/11/2018 13:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 95 25/11/2018 17:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 94 24/11/2018 13:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 93 23/11/2018 13:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 92 22/11/2018 13:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 91 21/11/2018 13:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 90 20/11/2018 13:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 89 19/11/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 88 18/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 87 18/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 86 16/11/2018 13:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 85 15/11/2018 12:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 84 14/11/2018 13:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 83 13/11/2018 12:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 82 12/11/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 81 11/11/2018 13:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 80 10/11/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 79 09/11/2018 20:59

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 78 08/11/2018 13:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 77 07/11/2018 18:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 76 06/11/2018 19:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 75 05/11/2018 20:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 74 04/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 73 03/11/2018 18:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 72 02/11/2018 20:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 71 01/11/2018 13:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 70 31/10/2018 12:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 69 30/10/2018 12:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 68 29/10/2018 13:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 67 28/10/2018 21:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 66 28/10/2018 13:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 65 27/10/2018 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 64 26/10/2018 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 63 25/10/2018 13:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 62 24/10/2018 14:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 61 23/10/2018 17:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 60 22/10/2018 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 59 21/10/2018 15:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 58 20/10/2018 16:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 57 19/10/2018 18:53

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 56 18/10/2018 13:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 55 17/10/2018 13:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 54 16/10/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 53 15/10/2018 12:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 52 14/10/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 51 13/10/2018 12:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 50 12/10/2018 17:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 49 11/10/2018 13:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 48 10/10/2018 13:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 47 09/10/2018 12:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 46 08/10/2018 12:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 45 07/10/2018 13:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 44 06/10/2018 12:06

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 43 05/10/2018 17:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 42 04/10/2018 13:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 41 03/10/2018 18:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 40 02/10/2018 14:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 39 02/10/2018 14:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 38 30/09/2018 13:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 37 29/09/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 36 28/09/2018 19:39

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 35 27/09/2018 13:26

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 34 26/09/2018 18:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 33 25/09/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 32 25/09/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 31 23/09/2018 13:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 30 22/09/2018 18:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 29 21/09/2018 17:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 28 20/09/2018 13:26

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 27 19/09/2018 14:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 26 18/09/2018 13:06

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 25 17/09/2018 12:52

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 24 16/09/2018 15:55

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 23 15/09/2018 16:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 22 15/09/2018 16:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 21 13/09/2018 12:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 20 12/09/2018 18:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 19 11/09/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 18 10/09/2018 19:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 17 09/09/2018 15:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 16 08/09/2018 19:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 15 07/09/2018 12:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 14 06/09/2018 12:22

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 13 05/09/2018 19:53

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 12 04/09/2018 13:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 11 03/09/2018 18:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 10 02/09/2018 13:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 9 01/09/2018 13:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 8 31/08/2018 12:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 7 30/08/2018 16:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 6 29/08/2018 14:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 5 28/08/2018 19:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 4 27/08/2018 18:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 3 26/08/2018 17:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 2 25/08/2018 13:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN Chapter 1 24/08/2018 15:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!