TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN

truyện tranh TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN
SƠ LƯỢC

 NỘI DUNGTruyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Shoujo Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1967469 Theo dõi: 1047

Update: 25/11/2019 19:03TỔNG HỢP (269 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 267 25/11/2019 19:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 266 25/11/2019 19:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 265 21/11/2019 14:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 264 18/11/2019 13:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 263 15/11/2019 20:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 262 12/11/2019 16:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 261 12/11/2019 16:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 260 04/11/2019 18:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 259 01/11/2019 18:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 258 23/10/2019 16:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 257 21/10/2019 10:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 256 17/10/2019 19:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 255 09/10/2019 19:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 254 30/09/2019 01:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 253 27/09/2019 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 252 27/09/2019 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 251 19/09/2019 21:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 250 15/09/2019 00:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 249 12/09/2019 15:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 248 10/09/2019 16:50

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 247 08/09/2019 17:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 246 07/09/2019 02:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 245 03/09/2019 13:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 244 01/09/2019 15:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 243 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 242 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 241 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 240 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 239 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 238 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 237 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 236 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 235 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 234 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 233 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 232 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 231 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 230 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 229 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 228 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 227 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 226 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 225 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 224 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 223 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 222 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 221 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 220 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 219 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 218 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 217 31/08/2019 05:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 216 31/08/2019 05:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 215 24/08/2019 22:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 214 24/08/2019 22:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 213 24/08/2019 22:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 212 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 211 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 210 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 209 24/08/2019 22:32

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 208 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 207 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 206 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 205 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 204 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 203 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 202 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 201 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 200 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 199 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 198 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 197 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 196 24/08/2019 22:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 195 19/08/2019 23:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 194 14/08/2019 13:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 193 10/08/2019 21:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 192 08/08/2019 21:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 191 31/07/2019 04:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 190 25/07/2019 21:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 189 19/07/2019 20:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 188 14/07/2019 22:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 187 11/07/2019 16:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 186 07/07/2019 15:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 185 05/07/2019 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 184 03/07/2019 14:18

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 183 01/07/2019 17:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 182 25/05/2019 18:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 181 23/05/2019 18:32

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 180 21/05/2019 18:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chaap 179 17/05/2019 01:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 178 15/05/2019 22:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 177 13/05/2019 21:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 176 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 175 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 174 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 174 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 173 02/05/2019 21:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 172 28/04/2019 21:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 171 26/04/2019 21:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 170 24/04/2019 21:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 169 22/04/2019 22:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 168 20/04/2019 21:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 167 18/04/2019 20:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 166 16/04/2019 21:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 165 14/04/2019 21:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 164 12/04/2019 22:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 163 10/04/2019 21:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 162 08/04/2019 21:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 161 06/04/2019 22:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 160 04/04/2019 20:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 159 26/03/2019 12:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 158 24/03/2019 22:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 157 23/03/2019 00:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 156 23/03/2019 00:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 155 19/03/2019 02:44

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 154 16/03/2019 23:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 153 14/03/2019 21:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 152 12/03/2019 13:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 151 10/03/2019 13:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 150 08/03/2019 14:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 149 06/03/2019 14:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 148 04/03/2019 17:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 147 02/03/2019 15:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 146 02/03/2019 15:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 145 26/02/2019 14:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 144 24/02/2019 13:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 143 22/02/2019 13:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 142 20/02/2019 21:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 141 18/02/2019 22:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 140 16/02/2019 13:24

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 139 14/02/2019 13:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 138 12/02/2019 18:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 137 10/02/2019 21:21

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 136 08/02/2019 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 135 07/02/2019 06:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 134 04/02/2019 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 133 02/02/2019 15:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 132 31/01/2019 14:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 132 31/01/2019 14:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 131 29/01/2019 16:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 130 27/01/2019 17:08

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 129 25/01/2019 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 128 23/01/2019 12:59

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 127 04/01/2019 12:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 126 02/01/2019 23:52

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 125 29/12/2018 21:55

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 124 27/12/2018 12:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 123 25/12/2018 12:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 122 22/12/2018 13:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 121 21/12/2018 13:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 120 20/12/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 119 19/12/2018 13:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 118 18/12/2018 15:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 117 17/12/2018 19:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 116 16/12/2018 20:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 115 15/12/2018 13:03

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 114 14/12/2018 21:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 113 13/12/2018 18:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 112 12/12/2018 12:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 111 11/12/2018 13:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 110 10/12/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 109 09/12/2018 18:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 108 08/12/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 107 07/12/2018 13:24

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 106 06/12/2018 13:18

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 105 05/12/2018 13:22

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 104 04/12/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 103 03/12/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 102 02/12/2018 14:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 101 01/12/2018 18:08

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 100 30/11/2018 13:08

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 99 29/11/2018 13:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 98 28/11/2018 13:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 97 27/11/2018 12:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 96 26/11/2018 13:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 95 25/11/2018 17:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 94 24/11/2018 13:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 93 23/11/2018 13:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 92 22/11/2018 13:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 91 21/11/2018 13:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 90 20/11/2018 13:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 89 19/11/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 88 18/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 87 18/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 86 16/11/2018 13:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 85 15/11/2018 12:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 84 14/11/2018 13:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 83 13/11/2018 12:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 82 12/11/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 81 11/11/2018 13:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 80 10/11/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 79 09/11/2018 20:59

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 78 08/11/2018 13:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 77 07/11/2018 18:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 76 06/11/2018 19:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 75 05/11/2018 20:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 74 04/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 73 03/11/2018 18:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 72 02/11/2018 20:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 71 01/11/2018 13:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 70 31/10/2018 12:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 69 30/10/2018 12:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 68 29/10/2018 13:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 67 28/10/2018 21:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 66 28/10/2018 13:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 65 27/10/2018 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 64 26/10/2018 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 63 25/10/2018 13:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 62 24/10/2018 14:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 61 23/10/2018 17:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 60 22/10/2018 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 59 21/10/2018 15:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 58 20/10/2018 16:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 57 19/10/2018 18:53

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 56 18/10/2018 13:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 55 17/10/2018 13:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 54 16/10/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 53 15/10/2018 12:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 52 14/10/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 51 13/10/2018 12:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 50 12/10/2018 17:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 49 11/10/2018 13:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 48 10/10/2018 13:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 47 09/10/2018 12:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 46 08/10/2018 12:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 45 07/10/2018 13:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 44 06/10/2018 12:06

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 43 05/10/2018 17:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 42 04/10/2018 13:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 41 03/10/2018 18:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 40 02/10/2018 14:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 39 02/10/2018 14:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 38 30/09/2018 13:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 37 29/09/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 36 28/09/2018 19:39

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 35 27/09/2018 13:26

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 34 26/09/2018 18:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 33 25/09/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 32 25/09/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 31 23/09/2018 13:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 30 22/09/2018 18:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 29 21/09/2018 17:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 28 20/09/2018 13:26

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 27 19/09/2018 14:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 26 18/09/2018 13:06

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 25 17/09/2018 12:52

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 24 16/09/2018 15:55

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 23 15/09/2018 16:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 22 15/09/2018 16:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 21 13/09/2018 12:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 20 12/09/2018 18:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 19 11/09/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 18 10/09/2018 19:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 17 09/09/2018 15:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 16 08/09/2018 19:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 15 07/09/2018 12:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 14 06/09/2018 12:22

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 13 05/09/2018 19:53

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 12 04/09/2018 13:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 11 03/09/2018 18:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 10 02/09/2018 13:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 9 01/09/2018 13:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 8 31/08/2018 12:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 7 30/08/2018 16:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 6 29/08/2018 14:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 5 28/08/2018 19:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 4 27/08/2018 18:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 3 26/08/2018 17:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 2 25/08/2018 13:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 1 24/08/2018 15:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!