ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI [>Update 17/02<] chapter 170

truyện tranh ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI
SƠ LƯỢC
Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!

Thể loại: Comedy Manhua Mystery Romance Shoujo Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1064805 Theo dõi: 814

Update: 17/02/2020 23:46

TỔNG HỢP (170 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chapter 170 17/02/2020 23:41

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chapter 169 02/02/2020 19:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 168 18/01/2020 20:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 167 16/01/2020 22:44

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 166 29/12/2019 20:52

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 165 26/12/2019 12:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chapter 164 26/12/2019 12:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 163 25/11/2019 19:42

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 162 13/11/2019 20:15

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 161 10/11/2019 23:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 160 08/11/2019 21:17

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 159 03/11/2019 21:51

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 158 30/10/2019 18:39

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 157 16/10/2019 20:55

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 156 03/10/2019 16:49

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 155 01/10/2019 14:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 154 29/09/2019 21:37

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 153 27/09/2019 19:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 152 27/09/2019 19:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 151 27/09/2019 19:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 150 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 149 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 148 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 147 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 146 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 145 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 144 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 143 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 142 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 141 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 140 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 139 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 138 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 137 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 136 29/08/2019 04:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 135 29/08/2019 04:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 134 29/08/2019 04:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 133 29/08/2019 04:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 132 29/08/2019 04:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 131 29/08/2019 04:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 130 29/08/2019 04:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 129 29/08/2019 04:00

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 128 29/08/2019 00:59

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 127 29/08/2019 00:59

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 126 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 125 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 124 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 123 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 122 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 121 17/08/2019 13:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 120 07/08/2019 19:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 119 26/07/2019 23:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 118 15/07/2019 20:05

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 117 13/07/2019 19:47

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 116 04/07/2019 13:44

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 115 02/07/2019 13:19

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 114 22/05/2019 19:48

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 113 20/05/2019 20:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 112 18/05/2019 18:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 111 16/05/2019 18:36

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 110 10/05/2019 20:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 109 10/05/2019 20:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 108 10/05/2019 20:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 107 05/05/2019 03:32

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 106 28/04/2019 20:23

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 105 26/04/2019 19:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 104 19/04/2019 15:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 103 17/04/2019 14:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 102 15/04/2019 13:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 101 13/04/2019 20:06

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 100 11/04/2019 16:14

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 99 09/04/2019 14:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 98 07/04/2019 15:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 97 05/04/2019 14:47

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 96 03/04/2019 14:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 95 01/04/2019 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 94 30/03/2019 19:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 93 28/03/2019 20:38

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 92 26/03/2019 23:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 91 24/03/2019 22:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 90 23/03/2019 00:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 89 20/03/2019 20:36

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 88 19/03/2019 02:02

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 87 16/03/2019 22:50

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 86 14/03/2019 21:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 85 26/02/2019 14:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 84 24/02/2019 13:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 83 18/02/2019 21:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 82 15/02/2019 21:48

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 81 09/02/2019 22:20

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 80 31/01/2019 22:42

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 79 29/01/2019 17:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 78 27/01/2019 17:19

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 77 25/01/2019 21:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 76 23/01/2019 20:38

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 75 14/01/2019 22:42

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 74 12/01/2019 22:33

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 73 12/01/2019 22:33

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 72 22/12/2018 21:15

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 71 16/12/2018 00:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 70 14/12/2018 22:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 69 07/12/2018 22:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 68 07/12/2018 02:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 67 02/12/2018 13:49

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 66 30/11/2018 12:56

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 65 27/11/2018 20:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 64 26/11/2018 21:31

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 63 25/11/2018 19:59

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 62 24/11/2018 21:04

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 61 23/11/2018 20:41

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 60 22/11/2018 21:07

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 59 21/11/2018 21:07

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 58 20/11/2018 20:04

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 57 19/11/2018 21:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 56 18/11/2018 19:33

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 55 17/11/2018 20:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 54 16/11/2018 20:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 53 15/11/2018 21:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 52 14/11/2018 20:23

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 51 13/11/2018 20:52

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 50 12/11/2018 20:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 49 11/11/2018 20:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 48 10/11/2018 20:14

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 47 09/11/2018 21:40

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 46 08/11/2018 19:51

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 45 07/11/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 44 06/11/2018 20:07

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 43 05/11/2018 21:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 42 04/11/2018 20:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 41 03/11/2018 19:39

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 40 02/11/2018 20:52

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 39 01/11/2018 19:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 38 31/10/2018 21:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 37 30/10/2018 19:06

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 36 29/10/2018 20:35

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 35 28/10/2018 20:44

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 34 27/10/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 33 26/10/2018 20:14

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 32 26/10/2018 20:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 31 24/10/2018 20:39

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 30 23/10/2018 19:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 29 22/10/2018 19:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 28 21/10/2018 19:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 27 20/10/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 26 19/10/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 25 18/10/2018 21:16

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 24 17/10/2018 19:36

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 23 16/10/2018 20:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 22 15/10/2018 19:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 21 14/10/2018 20:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 20 13/10/2018 18:00

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 19 12/10/2018 18:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 18 11/10/2018 15:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 17 20/09/2018 13:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 16 19/09/2018 13:56

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 15 15/09/2018 21:28

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 14 14/09/2018 21:47

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 13 13/09/2018 21:34

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 12 12/09/2018 00:23

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 11 10/09/2018 06:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 10 08/09/2018 19:34

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 9 07/09/2018 20:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 8 06/09/2018 21:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 7 06/09/2018 19:12

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 6 06/09/2018 12:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 5 03/09/2018 18:00

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 4 01/09/2018 20:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 3 29/08/2018 20:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 2 28/08/2018 20:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI Chapter 1 27/08/2018 21:49

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!