SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN [>Update 07/07<] Chương 167

truyện tranh SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN
SƠ LƯỢC
Đã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư! 
Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút... 
"Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!" Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: "Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!"

Thể loại: Martial Arts Mystery Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 606389 Theo dõi: 603

Update: 07/07/2020 16:37

TỔNG HỢP (167 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 167 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 166 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 165 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 164 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 163 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 162 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 161 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 160 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 159 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 158 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 157 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 156 07/07/2020 16:37

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 155 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 154 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 153 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 152 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 151 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 150 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 149 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 148 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 147 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 146 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 145 07/07/2020 16:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 144 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 143 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 142 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 141 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 140 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 139 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 138 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 137 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 136 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 135 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 134 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 133 07/07/2020 16:35

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 132 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 131 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 130 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 129 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 128 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 127 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 126 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 125 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 124 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 123 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 122 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 121 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 120 07/07/2020 16:34

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 119 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 118 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 117 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 116 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 115 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 114 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 113 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 112 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 111 07/07/2020 16:33

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 110 26/06/2020 09:50

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 109 24/06/2020 09:23

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 108 22/06/2020 09:20

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 107 20/06/2020 13:45

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 106 18/06/2020 16:14

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 105 16/06/2020 09:06

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 104 06/06/2020 16:03

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 103 27/03/2020 22:49

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 102 25/03/2020 19:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 101 10/03/2020 12:53

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 100 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 99 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 98 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 97 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 96 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 95 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 94 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 93 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 92 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 91 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 90 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 89 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 88 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 87 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 86 09/03/2020 11:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 85 09/03/2020 10:59

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 84 09/03/2020 10:59

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 83 09/03/2020 10:59

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 82 09/03/2020 10:59

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 81 09/03/2020 10:59

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 80 09/03/2020 10:59

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 79 22/08/2019 23:26

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 78 21/08/2019 00:47

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 77 18/08/2019 21:31

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 76 16/08/2019 22:47

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 75 11/07/2019 20:43

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 74 09/07/2019 20:04

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 73 07/07/2019 18:13

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 72 05/07/2019 21:14

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 71 03/07/2019 22:25

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 70 27/11/2018 23:50

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 69 27/11/2018 00:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 68 26/11/2018 13:17

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 67 20/11/2018 22:25

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 66 19/11/2018 21:54

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 65 18/11/2018 21:53

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 64 17/11/2018 21:27

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 63 16/11/2018 22:43

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 62 16/11/2018 06:39

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 61 14/11/2018 21:28

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 60 13/11/2018 21:12

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 59 12/11/2018 22:26

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 58 11/11/2018 22:12

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 57 10/11/2018 21:12

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 56 09/11/2018 22:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 55 08/11/2018 23:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 54 07/11/2018 22:45

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 53 06/11/2018 21:46

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 52 05/11/2018 22:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 51 04/11/2018 22:22

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 50 03/11/2018 22:41

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 49 02/11/2018 21:04

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 48 01/11/2018 22:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 47 31/10/2018 21:44

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 46 30/10/2018 23:13

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 45 29/10/2018 21:31

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 44 28/10/2018 21:20

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 43 27/10/2018 22:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 42 26/10/2018 21:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 41 26/10/2018 19:19

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 40 24/10/2018 21:05

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 39 23/10/2018 21:40

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 38 22/10/2018 21:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 37 21/10/2018 21:48

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 36 20/10/2018 21:46

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 35 19/10/2018 21:05

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 34 18/10/2018 21:42

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 33 17/10/2018 21:13

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 32 16/10/2018 21:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 31 15/10/2018 22:08

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 30 14/10/2018 22:58

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 29 13/10/2018 22:23

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 28 12/10/2018 21:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 27 11/10/2018 21:56

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 26 10/10/2018 22:40

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 25 09/10/2018 21:24

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 24 08/10/2018 21:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 23 07/10/2018 21:22

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 22 06/10/2018 22:03

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 21 05/10/2018 21:45

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 20 04/10/2018 23:26

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 19 03/10/2018 21:21

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 18 02/10/2018 21:52

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 17 01/10/2018 21:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 16 30/09/2018 21:50

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 15 29/09/2018 21:23

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 14 28/09/2018 21:18

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 13 27/09/2018 13:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 12 26/09/2018 21:22

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 11 25/09/2018 23:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 10 24/09/2018 21:38

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 9 23/09/2018 23:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 8 22/09/2018 21:30

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 7 21/09/2018 21:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 6 20/09/2018 21:15

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 5 19/09/2018 18:39

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 4 18/09/2018 22:48

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 3 17/09/2018 21:08

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 2 17/09/2018 05:54

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chương 1 15/09/2018 21:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!