YÊU GIẢ VI VƯƠNG [>Update 19/01<] chapter 187

truyện tranh YÊU GIẢ VI VƯƠNG
SƠ LƯỢC
ruyện Yêu Giả Vi Vương Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động..

Thể loại: Action Adventure Manhua Mystery Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 302559 Theo dõi: 327

Update: 19/01/2021 15:47

TỔNG HỢP (188 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 187 19/01/2021 15:47

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 186 15/01/2021 15:01

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 185 12/01/2021 16:07

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 184 08/01/2021 23:03

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 183 06/01/2021 12:39

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 182 02/01/2021 14:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 181 29/12/2020 11:07

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 180 25/12/2020 17:49

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 179 22/12/2020 20:05

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 178 18/12/2020 17:44

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 177 18/12/2020 17:44

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 176 11/12/2020 17:44

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 175 05/12/2020 08:42

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 174 04/12/2020 18:05

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 173 02/12/2020 01:26

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 172 27/11/2020 22:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 171 24/11/2020 20:45

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 170 17/11/2020 18:34

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 169 17/11/2020 14:49

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 168 13/11/2020 12:03

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 167 10/11/2020 20:25

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 166 07/11/2020 16:45

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 165 04/11/2020 18:13

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 164 31/10/2020 09:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 163 27/10/2020 22:56

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 162 23/10/2020 17:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 161 20/10/2020 14:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 160 16/10/2020 16:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 159 13/10/2020 14:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 158 07/10/2020 15:03

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 157 07/10/2020 02:06

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 156 03/10/2020 00:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 155 29/09/2020 21:41

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 154 25/09/2020 11:53

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 153 22/09/2020 14:06

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 152 18/09/2020 14:13

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 151 15/09/2020 16:47

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 150 15/09/2020 16:47

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 149 08/09/2020 17:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 148 04/09/2020 17:28

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 147 03/09/2020 20:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 146 03/09/2020 20:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 145 03/09/2020 20:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 144 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 143 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 142 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 141 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 140 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 139 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 138 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 137 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 136 03/09/2020 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 135 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 134 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 133 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 132 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 131 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 130 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 129 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 128 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 127 03/09/2020 20:22

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 126 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 125 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 124 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 123 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 122 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 121 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 120 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 119 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 118 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 117 03/09/2020 20:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 116 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 115 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 114 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 113 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 112 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 111 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 110 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 109 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 108 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 107 03/09/2020 20:20

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 106 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 105 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 104 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 103 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 102 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 101 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 100 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 99 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 98 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 97 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 96 03/09/2020 20:19

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 95 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 94 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 93 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 92 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 91 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 90 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 89 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 88 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 87 03/09/2020 20:18

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 86 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 85 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 84 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 83 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 82 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 81 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 80 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 79 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 78 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 77 03/09/2020 20:17

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 76 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 75 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 74 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 73 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 72 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 71 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 70 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 69 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 68 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 67 03/09/2020 20:16

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 66 03/09/2020 20:15

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 65 03/09/2020 20:15

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 64 03/05/2020 10:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 63 25/04/2020 22:05

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 62 24/04/2020 10:26

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 61 21/04/2020 23:49

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 60 07/01/2020 21:44

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 59 25/12/2019 21:30

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 58 19/12/2019 22:01

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 57 17/12/2019 21:34

YÊU GIẢ VI VƯƠNG chapter 56 16/12/2019 00:45

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 55 10/11/2019 16:30

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 54 03/11/2019 16:10

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 53 27/10/2019 18:31

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 52 20/10/2019 15:58

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 51 13/10/2019 15:48

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 50 11/10/2019 10:21

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 49 19/09/2019 22:47

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 48 19/09/2019 22:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 47 19/09/2019 22:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 46 19/09/2019 22:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 45 19/09/2019 22:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 44 19/09/2019 22:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 43 19/09/2019 22:46

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 42 19/09/2019 22:36

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 41 19/09/2019 22:36

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 40 19/09/2019 22:34

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 39 19/09/2019 22:34

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 38 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 37 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 36 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 35 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 34 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 33 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 32 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 31 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 30 19/09/2019 22:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 29 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 28 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 27 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 26 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 25 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 24 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 23 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 22 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 21 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 20 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 19 19/09/2019 22:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 18 19/09/2019 22:31

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 17 19/09/2019 22:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 16 19/09/2019 22:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 15 19/09/2019 22:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 14 19/09/2019 22:29

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 13 19/09/2019 22:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 12 19/09/2019 22:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 11 19/09/2019 22:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 10 04/12/2018 20:24

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 9 03/12/2018 21:00

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 8 02/12/2018 19:12

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 7 13/11/2018 20:23

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 6 12/11/2018 20:04

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 5 11/11/2018 19:32

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 4 27/10/2018 13:33

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 3 26/10/2018 19:41

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 2 25/10/2018 13:00

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 1 24/10/2018 14:27

YÊU GIẢ VI VƯƠNG Chapter 0 28/09/2018 20:38

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!