Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)

truyện tranh Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)
SƠ LƯỢC
Mitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.

Tên khác: Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki : 火葬場のない町に鐘が鳴る時 ; Ông Kẹ sau 6h tối!

Tác giả: Wanatsu, Kou (Story & Art), Aomi, Kei (Story)

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Horror Psychological Slice of life manga

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 493931 Theo dõi: 612

Update: 23/02/2020 03:48

TỔNG HỢP (91 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 92 28/08/2019 21:27

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 91 27/08/2019 00:08

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 90 19/08/2019 21:38

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 89 17/08/2019 23:09

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 88 15/08/2019 23:40

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 87 13/08/2019 13:52

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 86 08/08/2019 20:41

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 85 08/08/2019 00:16

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 84 28/07/2019 17:11

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 83 26/07/2019 01:40

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 82 23/07/2019 16:48

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 81 20/07/2019 17:38

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 80 16/07/2019 19:46

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 79 13/07/2019 15:45

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 78 04/07/2019 07:35

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 77 25/06/2019 13:30

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 76 22/06/2019 13:43

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 75 20/06/2019 22:18

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 74 11/06/2019 22:56

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 73 10/06/2019 22:07

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 72 09/06/2019 21:49

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 71 07/06/2019 20:09

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 70 06/06/2019 20:07

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 69 05/06/2019 21:18

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 68 04/06/2019 22:24

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 67 03/06/2019 22:23

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 66 15/05/2019 19:44

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 65 13/04/2019 21:48

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 64 12/04/2019 19:50

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 63 11/04/2019 20:27

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 62 10/04/2019 20:00

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 61 09/04/2019 21:32

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 60 08/04/2019 21:07

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 59 06/04/2019 20:39

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 58 05/04/2019 20:12

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 57 03/04/2019 20:33

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 56 02/04/2019 21:05

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 55 31/03/2019 20:34

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 54 30/03/2019 20:11

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 53 30/03/2019 00:12

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 52 28/03/2019 21:29

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 51 28/03/2019 00:18

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 50 26/03/2019 05:40

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 49 24/03/2019 22:29

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 48 23/03/2019 23:05

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 47 23/03/2019 00:21

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 46 21/03/2019 21:39

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 45 20/03/2019 21:22

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 44 19/03/2019 21:26

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 43 17/12/2018 20:31

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 42 16/12/2018 21:14

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 41 14/12/2018 21:56

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 40 13/12/2018 22:06

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 39 29/11/2018 19:54

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 37 28/11/2018 19:53

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 36 25/11/2018 20:02

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 35 24/11/2018 21:21

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 34 23/11/2018 20:52

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 33 22/11/2018 21:08

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 32 21/11/2018 20:33

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 31 19/11/2018 21:48

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 30 18/11/2018 21:47

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 29 17/11/2018 20:41

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 28 16/11/2018 19:50

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 27 15/11/2018 21:12

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 26 13/11/2018 21:24

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 25 12/11/2018 20:18

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 24 11/11/2018 22:13

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 23 10/11/2018 21:10

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 22 08/11/2018 23:44

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 21 07/11/2018 22:44

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 20 05/11/2018 22:03

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 19 04/11/2018 21:10

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 18 03/11/2018 22:45

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 17 02/11/2018 21:01

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 16 31/10/2018 21:08

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 15 30/10/2018 23:02

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 14 28/10/2018 21:21

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 13 27/10/2018 21:18

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 12 26/10/2018 21:27

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 11 24/10/2018 21:04

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 10 23/10/2018 21:34

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 9 23/10/2018 21:34

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 8 23/10/2018 21:34

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 7 23/10/2018 21:34

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 6 23/10/2018 21:34

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 5 11/10/2018 21:49

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 4 10/10/2018 20:46

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 3 10/10/2018 20:42

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 2 08/10/2018 20:42

Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki - Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) chap 1 03/10/2018 21:25

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!