DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU [>Update 09/02<] chapter 186

truyện tranh DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU
SƠ LƯỢC
Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo Ngôn Tình

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 65678 Theo dõi: 63

Update: 10/02/2021 05:46TỔNG HỢP (187 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 186 10/02/2021 05:46

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 185 08/02/2021 15:34

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 184 07/02/2021 15:42

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 183 06/02/2021 16:44

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 182 02/02/2021 23:57

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 181 30/01/2021 23:14

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 180 30/01/2021 11:39

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 179 30/01/2021 11:39

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 178 24/01/2021 12:23

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 177 21/01/2021 01:05

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 176 19/01/2021 15:36

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 175 17/01/2021 23:25

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 174 16/01/2021 22:49

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 173 16/01/2021 07:18

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 172 15/01/2021 09:47

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 171 13/01/2021 21:22

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 170 11/01/2021 22:14

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 169 05/01/2021 11:52

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 168 03/01/2021 13:15

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 167 01/01/2021 14:19

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 166 31/12/2020 13:18

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 165 30/12/2020 13:01

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 164 28/12/2020 12:17

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 163 27/12/2020 16:25

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 162 26/12/2020 14:47

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 161 10/12/2020 22:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 160 06/12/2020 12:47

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU chapter 159 05/12/2020 14:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 158 30/09/2020 18:05

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 157 30/09/2020 00:58

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 156 28/09/2020 14:59

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 155 26/09/2020 00:18

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 154 10/09/2020 19:54

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 153 09/09/2020 17:58

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 152 06/09/2020 20:48

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 151 05/09/2020 20:05

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 150 31/08/2020 09:49

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 149 29/08/2020 21:43

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 148 28/08/2020 16:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 147 27/08/2020 14:30

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 146 15/08/2020 06:03

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 145 14/08/2020 07:00

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 144 07/08/2020 15:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 143 26/07/2020 08:06

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 142 25/07/2020 14:27

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 141 21/07/2020 06:03

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 140 19/07/2020 09:01

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 139 18/07/2020 09:13

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 138 28/06/2020 16:21

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 137 27/06/2020 15:53

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 136 25/06/2020 18:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 135 24/06/2020 11:55

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 134 01/06/2020 06:46

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 133 24/05/2020 10:37

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 132 23/05/2020 15:38

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 131 18/05/2020 15:25

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 130 17/05/2020 16:28

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 129 12/05/2020 11:22

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 128 09/05/2020 21:12

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 127 29/04/2020 18:48

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 126 28/04/2020 21:10

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 125 24/04/2020 17:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 124 19/04/2020 13:23

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 123 16/04/2020 13:58

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 122 15/04/2020 12:22

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 121 11/04/2020 14:20

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 120 10/04/2020 18:29

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 119 06/04/2020 07:32

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 118 02/04/2020 23:21

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 117 30/03/2020 20:28

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 116 27/03/2020 17:02

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 115 23/03/2020 23:49

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 114 06/03/2020 21:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 113 29/02/2020 14:20

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 112 27/02/2020 15:44

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 111 20/02/2020 23:17

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 110 19/02/2020 21:31

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 109 12/02/2020 22:53

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 108 11/02/2020 16:03

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 107 08/02/2020 12:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 106 07/02/2020 21:32

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 105 12/01/2020 12:54

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 104 07/01/2020 21:31

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 103 03/01/2020 21:04

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 102 29/12/2019 21:53

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 101 29/12/2019 02:29

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 100 26/12/2019 21:39

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 99 19/12/2019 21:52

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 98 14/12/2019 18:45

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 97 11/12/2019 21:36

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 96 06/12/2019 23:25

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 95 05/12/2019 23:56

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 94 29/11/2019 22:54

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 93 28/11/2019 14:20

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 92 24/11/2019 00:20

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 91 17/11/2019 23:03

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 90 12/11/2019 21:34

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 89 10/11/2019 17:30

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 88 06/11/2019 23:33

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 87 02/11/2019 22:25

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 86 29/10/2019 22:46

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 85 25/10/2019 22:45

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 84 21/10/2019 22:48

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 83 21/10/2019 10:06

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 82 17/10/2019 19:07

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 81 16/10/2019 21:23

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 80 08/10/2019 15:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 79 06/10/2019 00:58

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 78 02/10/2019 23:10

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 77 29/09/2019 22:56

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 76 29/09/2019 22:56

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 75 29/09/2019 22:56

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 74 18/09/2019 07:00

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 73 17/09/2019 01:59

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 72 11/09/2019 05:47

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 71 10/09/2019 04:27

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 70 03/09/2019 20:09

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 69 03/09/2019 00:29

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 68 28/08/2019 20:35

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 67 26/08/2019 13:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 66 26/08/2019 13:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 65 19/08/2019 22:05

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 64 12/08/2019 07:19

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 63 26/07/2019 23:12

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 62 20/07/2019 17:35

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 61 13/07/2019 14:58

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 60 29/06/2019 04:37

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 59 22/06/2019 23:32

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 58 12/06/2019 22:25

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 57 11/06/2019 22:12

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 56 09/06/2019 22:30

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 55 08/06/2019 22:22

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 54 01/06/2019 13:47

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 53 26/05/2019 22:33

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 52 18/05/2019 20:41

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 51 12/05/2019 02:07

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 50 12/05/2019 02:07

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 49 28/04/2019 21:52

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 48 24/04/2019 21:02

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 47 12/04/2019 22:15

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 46 07/04/2019 15:37

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 45 31/03/2019 22:34

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 44 27/03/2019 14:23

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 43 20/03/2019 17:43

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 42 14/03/2019 13:27

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 41 11/03/2019 14:56

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 40 09/03/2019 14:04

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 39 07/03/2019 12:31

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 38 06/03/2019 14:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 37 26/02/2019 23:13

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 36 22/02/2019 13:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 35 30/01/2019 23:56

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 34 30/01/2019 13:35

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 33 24/01/2019 19:39

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 32 21/01/2019 20:24

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 31 19/01/2019 13:30

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 30 18/01/2019 22:47

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 29 16/01/2019 20:21

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 28 15/01/2019 20:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 27 12/01/2019 23:08

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 26 09/01/2019 22:30

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 25 05/01/2019 21:49

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 24 03/01/2019 22:50

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 23 29/12/2018 21:57

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 22 27/12/2018 22:30

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 21 25/12/2018 12:13

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 20 18/12/2018 16:00

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 19 13/12/2018 18:06

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 18 09/12/2018 18:06

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 17 07/12/2018 13:23

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 16 07/12/2018 13:23

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 15 23/11/2018 20:41

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 14 21/11/2018 13:26

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 13 16/11/2018 13:33

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 12 12/11/2018 12:38

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 11 12/11/2018 12:38

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 10 07/11/2018 18:49

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 9 07/11/2018 18:49

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 8 03/11/2018 18:22

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 7 31/10/2018 12:42

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 6 29/10/2018 20:40

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 5 27/10/2018 19:22

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 4 24/10/2018 20:39

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 3 23/10/2018 17:08

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 2 21/10/2018 21:41

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 1.5 22/10/2018 10:48

DỤC HUYẾT THƯƠNG HẬU Chapter 1 20/10/2018 16:54

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 20/12<] chapter 1082-1083
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...