THÚ NHÂN [>Update 06/12<] chương 247

truyện tranh THÚ NHÂN
SƠ LƯỢC
Trần Bắc Minh từng là "Tinh Minh" tuổi trẻ bên trong lại có tính của thú nhân rất là kiệt xuất, lại bị Ngũ Đế ám hại mà chết. Bất ngờ sống lại trở lại quá khứ, bảo lưu trí nhớ kiếp trước hắn, vì báo thù, cùng đồng đội bước lên trở lại con đường đi tới đỉnh cao...

Tên khác: Dark Hunter; Hắc Ám Thợ Săn

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 300148 Theo dõi: 277

Update: 06/12/2020 08:02

TỔNG HỢP (247 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

THÚ NHÂN chương 247 06/12/2020 08:02

THÚ NHÂN Chương 245 23/11/2020 12:40

THÚ NHÂN Chương 244 23/11/2020 12:40

THÚ NHÂN Chương 243 17/11/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 242 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 241 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 240 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 239 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 238 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 237 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 236 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 235 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 234 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 233 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 232 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 231 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 230 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 229 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 228 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 227 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 226 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 225 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 224 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 223 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 222 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 221 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 220 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 219 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 218 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 217 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 216 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 215 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 214 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 213 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 212 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 211 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 210 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 209 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 208 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 207 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 206 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 205 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 204 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 203 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 202 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 201 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 200 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 199 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 198 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 197 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 196 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 195 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 194 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 193 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 192 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 191 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 190 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 189 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 188 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 187 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 186 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 185 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 184 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 183 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 182 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 181 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 180 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 179 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 178 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 177 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 176 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 175 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 174 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 173 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 172 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 171 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 170 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 169 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 168 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 167 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 166 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 165 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 164 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 163 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 162 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 161 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 160 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 159 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 158 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 157 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 156 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 155 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 154 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 153 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 152 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 151 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 150 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 149 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 148 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 147 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 146 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 145 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 144 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 143 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 142 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 141 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 140 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 139 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 138 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 137 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 136 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 135 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 134 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 133 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 132 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 131 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 130 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 129 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 128 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 127 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 126 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 125 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 124 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 123 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 122 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 121 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 120 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 119 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 118 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 117 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 116 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 115 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 114 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 113 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 112 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 111 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 110 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 109 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 108 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 107 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 106 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 105 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 104 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 103 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 102 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 101 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 100 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 99 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 98 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 97 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 96 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 95 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 94 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 93 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 92 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 91 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 90 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 89 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 88<