THÚ NHÂN [>Update 30/04<] chương 292

truyện tranh THÚ NHÂN
SƠ LƯỢC
Trần Bắc Minh từng là "Tinh Minh" tuổi trẻ bên trong lại có tính của thú nhân rất là kiệt xuất, lại bị Ngũ Đế ám hại mà chết. Bất ngờ sống lại trở lại quá khứ, bảo lưu trí nhớ kiếp trước hắn, vì báo thù, cùng đồng đội bước lên trở lại con đường đi tới đỉnh cao...

Tên khác: Dark Hunter; Hắc Ám Thợ Săn

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 485799 Theo dõi: 327

Update: 30/04/2021 11:06TỔNG HỢP (282 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

THÚ NHÂN chương 292 30/04/2021 11:06

THÚ NHÂN chương 291 26/04/2021 13:44

THÚ NHÂN chương 290 23/04/2021 18:43

THÚ NHÂN chương 289 20/04/2021 00:21

THÚ NHÂN chương 288 20/04/2021 00:21

THÚ NHÂN chương 287 13/04/2021 17:32

THÚ NHÂN chương 286 12/04/2021 03:30

THÚ NHÂN chương 285 09/04/2021 08:28

THÚ NHÂN chương 284 09/04/2021 08:28

THÚ NHÂN chương 283 30/03/2021 00:06

THÚ NHÂN chương 282 27/03/2021 11:24

THÚ NHÂN chương 281 23/03/2021 14:19

THÚ NHÂN chương 280 20/03/2021 20:37

THÚ NHÂN chương 279 16/03/2021 18:59

THÚ NHÂN chương 277 09/03/2021 12:06

THÚ NHÂN chương 275 03/03/2021 17:15

THÚ NHÂN chương 274 03/03/2021 17:15

THÚ NHÂN chương 273 02/03/2021 23:56

THÚ NHÂN chương 272 02/03/2021 23:56

THÚ NHÂN chương 271 02/03/2021 23:56

THÚ NHÂN chương 270 02/03/2021 23:56

THÚ NHÂN chương 269 02/03/2021 23:56

THÚ NHÂN chương 268 28/02/2021 20:41

THÚ NHÂN chương 267 27/02/2021 08:36

THÚ NHÂN chương 264 25/02/2021 07:10

THÚ NHÂN chương 263 24/02/2021 16:30

THÚ NHÂN chương 262 24/02/2021 16:30

THÚ NHÂN chương 261 18/02/2021 22:35

THÚ NHÂN chương 260 17/02/2021 00:07

THÚ NHÂN chương 259 14/02/2021 18:26

THÚ NHÂN chương 258 14/02/2021 18:26

THÚ NHÂN chương 257 11/02/2021 21:40

THÚ NHÂN chương 256 09/02/2021 23:31

THÚ NHÂN chương 255 07/02/2021 22:43

THÚ NHÂN chương 254 05/02/2021 23:27

THÚ NHÂN chương 247 06/12/2020 08:02

THÚ NHÂN Chương 245 23/11/2020 12:40

THÚ NHÂN Chương 244 23/11/2020 12:40

THÚ NHÂN Chương 243 17/11/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 242 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 241 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 240 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 239 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 238 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 237 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 236 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 235 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 234 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 233 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 232 17/11/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 231 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 230 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 229 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 228 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 227 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 226 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 225 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 224 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 223 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 222 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 221 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 220 17/11/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 219 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 218 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 217 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 216 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 215 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 214 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 213 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 212 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 211 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 210 17/11/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 209 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 208 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 207 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 206 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 205 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 204 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 203 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 202 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 201 17/11/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 200 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 199 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 198 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 197 17/11/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 196 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 195 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 194 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 193 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 192 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 191 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 190 27/08/2020 07:20

THÚ NHÂN Chương 189 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 188 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 187 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 186 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 185 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 184 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 183 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 182 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 181 27/08/2020 07:19

THÚ NHÂN Chương 180 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 179 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 178 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 177 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 176 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 175 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 174 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 173 27/08/2020 07:18

THÚ NHÂN Chương 172 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 171 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 170 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 169 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 168 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 167 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 166 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 165 27/08/2020 07:17

THÚ NHÂN Chương 164 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 163 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 162 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 161 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 160 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 159 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 158 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 157 27/08/2020 07:16

THÚ NHÂN Chương 156 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 155 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 154 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 153 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 152 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 151 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 150 27/08/2020 07:15

THÚ NHÂN Chương 149 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 148 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 147 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 146 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 145 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 144 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 143 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 142 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 141 27/08/2020 07:14

THÚ NHÂN Chương 140 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 139 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 138 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 137 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 136 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 135 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 134 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 133 27/08/2020 07:13

THÚ NHÂN Chương 132 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 131 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 130 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 129 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 128 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 127 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 126 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 125 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 124 27/08/2020 07:12

THÚ NHÂN Chương 123 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 122 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 121 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 120 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 119 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 118 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 117 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 116 27/08/2020 07:11

THÚ NHÂN Chương 115 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 114 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 113 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 112 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 111 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 110 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 109 27/08/2020 07:10

THÚ NHÂN Chương 108 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 107 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 106 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 105 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 104 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 103 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 102 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 101 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 100 27/08/2020 07:09

THÚ NHÂN Chương 99 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 98 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 97 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 96 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 95 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 94 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 93 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 92 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 91 27/08/2020 07:08

THÚ NHÂN Chương 90 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 89 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 88 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 87 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 86 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 85 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 84 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 83 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 82 27/08/2020 07:07

THÚ NHÂN Chương 81 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 80 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 79 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 78 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 77 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 76 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 75 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 74 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 73 27/08/2020 07:06

THÚ NHÂN Chương 72 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 71 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 70 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 69 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 68 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 67 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 66 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 65 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 64 27/08/2020 07:05

THÚ NHÂN Chương 63 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 62 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 61 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 60 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 59 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 58 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 57 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 56 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 55 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 54 27/08/2020 07:04

THÚ NHÂN Chương 53 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 52 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 51 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 50 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 49 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 48 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 47 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 46 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 45 27/08/2020 07:03

THÚ NHÂN Chương 44 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 43 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 42 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 41 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 40 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 39 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 38 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 37 27/08/2020 07:02

THÚ NHÂN Chương 36 16/12/2018 21:29

THÚ NHÂN Chương 35 16/12/2018 21:29

THÚ NHÂN Chương 34 14/12/2018 22:10

THÚ NHÂN Chương 33 13/12/2018 21:57

THÚ NHÂN Chương 32 12/12/2018 21:51

THÚ NHÂN Chương 31 11/12/2018 21:37

THÚ NHÂN Chương 30 03/12/2018 21:36

THÚ NHÂN Chương 29 03/12/2018 00:11

THÚ NHÂN Chương 28 23/11/2018 20:35

THÚ NHÂN Chương 27 23/11/2018 20:35

THÚ NHÂN Chương 26 23/11/2018 20:34

THÚ NHÂN Chương 25 21/11/2018 20:43

THÚ NHÂN Chương 24 20/11/2018 13:08

THÚ NHÂN Chương 23 17/11/2018 20:47

THÚ NHÂN Chương 22 17/11/2018 20:03

THÚ NHÂN Chương 21 17/11/2018 20:03

THÚ NHÂN Chương 20 15/11/2018 21:26

THÚ NHÂN Chương 19 14/11/2018 20:27

THÚ NHÂN Chương 18 10/11/2018 19:46

THÚ NHÂN Chương 17 10/11/2018 19:46

THÚ NHÂN Chương 16 08/11/2018 20:01

THÚ NHÂN Chương 15 08/11/2018 19:25

THÚ NHÂN Chương 14 06/11/2018 19:28

THÚ NHÂN Chương 13 06/11/2018 19:28

THÚ NHÂN Chương 12 31/10/2018 22:54

THÚ NHÂN Chương 11 31/10/2018 22:54

THÚ NHÂN Chương 10 31/10/2018 22:54

THÚ NHÂN Chương 9 31/10/2018 22:54

THÚ NHÂN Chương 8 31/10/2018 22:54

THÚ NHÂN Chương 7 30/10/2018 19:02

THÚ NHÂN Chương 6 30/10/2018 19:02

THÚ NHÂN Chương 5 29/10/2018 13:44

THÚ NHÂN Chương 4 29/10/2018 13:44

THÚ NHÂN Chương 3 27/10/2018 22:30

THÚ NHÂN Chương 2 27/10/2018 22:30

THÚ NHÂN Chương 1 27/10/2018 19:22

THÚ NHÂN Chương 0 26/10/2018 23:03

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!