TA LÀ PHẾ VẬT [>Update 04/06<] chapter 178

truyện tranh TA LÀ PHẾ VẬT
SƠ LƯỢC
Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế

Thể loại: Action Manhua Mystery

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 711581 Theo dõi: 513

Update: 04/06/2020 21:58

TỔNG HỢP (178 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 178 04/06/2020 21:58

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 177 02/06/2020 21:42

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 176 27/05/2020 19:36

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 175 25/05/2020 18:08

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 174 23/05/2020 15:44

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 173 17/05/2020 16:41

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 172 18/04/2020 14:21

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 171 16/04/2020 14:02

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 170 14/04/2020 11:23

TA LÀ PHẾ VẬT Chapter 169 25/01/2020 19:03

TA LÀ PHẾ VẬT Chapter 168 23/01/2020 18:55

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 167 21/01/2020 20:20

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 166 19/01/2020 19:59

TA LÀ PHẾ VẬT Chapter 165 17/01/2020 19:25

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 164 18/12/2019 18:11

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 163 16/12/2019 18:31

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 162 14/12/2019 18:25

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 161 12/12/2019 18:11

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 160 10/12/2019 18:00

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 159 08/12/2019 18:03

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 158 06/12/2019 20:02

TA LÀ PHẾ VẬT chapter 157 09/11/2019 18:41

TA LÀ PHẾ VẬT chap 156 07/11/2019 17:43

TA LÀ PHẾ VẬT chap 155 05/11/2019 10:53

TA LÀ PHẾ VẬT chap 154 03/11/2019 16:17

TA LÀ PHẾ VẬT chap 153 31/10/2019 16:12

TA LÀ PHẾ VẬT chap 152 29/10/2019 15:58

TA LÀ PHẾ VẬT chap 151 27/10/2019 18:26

TA LÀ PHẾ VẬT chap 150 25/10/2019 18:08

TA LÀ PHẾ VẬT chap 149 23/10/2019 16:30

TA LÀ PHẾ VẬT chap 148 21/10/2019 15:04

TA LÀ PHẾ VẬT chap 147 21/10/2019 15:04

TA LÀ PHẾ VẬT chap 146 21/10/2019 15:04

TA LÀ PHẾ VẬT chap 145 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 144 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 143 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 142 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 141 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 140 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 139 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 138 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 137 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 136 21/10/2019 15:03

TA LÀ PHẾ VẬT chap 135 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 134 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 133 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 132 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 131 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 130 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 129 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 128 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 127 21/10/2019 15:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 126 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 125 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 124 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 123 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 122 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 121 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 120 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 119 21/10/2019 15:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 118 21/10/2019 15:00

TA LÀ PHẾ VẬT chap 117 21/10/2019 15:00

TA LÀ PHẾ VẬT chap 116 21/10/2019 15:00

TA LÀ PHẾ VẬT chap 115 21/10/2019 15:00

TA LÀ PHẾ VẬT chap 114 21/10/2019 15:00

TA LÀ PHẾ VẬT chap 113 23/07/2019 13:12

TA LÀ PHẾ VẬT chap 112 21/07/2019 19:07

TA LÀ PHẾ VẬT chap 111 19/07/2019 15:18

TA LÀ PHẾ VẬT chap 110 16/07/2019 19:34

TA LÀ PHẾ VẬT chap 109 14/07/2019 20:27

TA LÀ PHẾ VẬT chap 108 12/07/2019 15:37

TA LÀ PHẾ VẬT chap 107 29/05/2019 21:12

TA LÀ PHẾ VẬT chap 106 27/05/2019 21:24

TA LÀ PHẾ VẬT chap 105 25/05/2019 18:30

TA LÀ PHẾ VẬT chap 104 23/05/2019 18:32

TA LÀ PHẾ VẬT chap 103 19/05/2019 22:39

TA LÀ PHẾ VẬT chap 102 17/05/2019 19:06

TA LÀ PHẾ VẬT chap 101 15/05/2019 19:29

TA LÀ PHẾ VẬT chap 100 15/05/2019 19:29

TA LÀ PHẾ VẬT chap 99 05/05/2019 21:08

TA LÀ PHẾ VẬT chap 98 03/05/2019 19:25

TA LÀ PHẾ VẬT chap 97 02/05/2019 16:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 96 20/04/2019 20:37

TA LÀ PHẾ VẬT chap 95 18/04/2019 19:40

TA LÀ PHẾ VẬT chap 94 16/04/2019 20:45

TA LÀ PHẾ VẬT chap 93 14/04/2019 20:45

TA LÀ PHẾ VẬT chap 92 12/04/2019 19:49

TA LÀ PHẾ VẬT chap 91 10/04/2019 20:15

TA LÀ PHẾ VẬT chap 90 05/04/2019 22:06

TA LÀ PHẾ VẬT chap 89 03/04/2019 22:24

TA LÀ PHẾ VẬT chap 88 01/04/2019 22:21

TA LÀ PHẾ VẬT chap 87 30/03/2019 17:28

TA LÀ PHẾ VẬT chap 86 23/03/2019 00:38

TA LÀ PHẾ VẬT chap 85 20/03/2019 17:37

TA LÀ PHẾ VẬT chap 84 18/03/2019 14:19

TA LÀ PHẾ VẬT chap 83 16/03/2019 13:28

TA LÀ PHẾ VẬT chap 82 14/03/2019 14:57

TA LÀ PHẾ VẬT chap 81 12/03/2019 13:53

TA LÀ PHẾ VẬT chap 80 10/03/2019 13:23

TA LÀ PHẾ VẬT chap 79 08/03/2019 14:11

TA LÀ PHẾ VẬT chap 78 06/03/2019 14:15

TA LÀ PHẾ VẬT chap 77 04/03/2019 17:20

TA LÀ PHẾ VẬT chap 76 02/03/2019 15:49

TA LÀ PHẾ VẬT chap 75 28/02/2019 14:06

TA LÀ PHẾ VẬT chap 74 26/02/2019 14:13

TA LÀ PHẾ VẬT chap 73 24/02/2019 13:23

TA LÀ PHẾ VẬT chap 72 22/02/2019 13:37

TA LÀ PHẾ VẬT chap 71 21/02/2019 13:48

TA LÀ PHẾ VẬT chap 70 20/02/2019 21:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 69 20/02/2019 21:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 68 18/02/2019 22:34

TA LÀ PHẾ VẬT chap 67 17/02/2019 12:50

TA LÀ PHẾ VẬT chap 66 16/02/2019 13:22

TA LÀ PHẾ VẬT chap 65 15/02/2019 12:58

TA LÀ PHẾ VẬT chap 64 14/02/2019 13:32

TA LÀ PHẾ VẬT chap 63 11/02/2019 00:43

TA LÀ PHẾ VẬT chap 62 05/02/2019 23:04

TA LÀ PHẾ VẬT chap 61 01/02/2019 22:54

TA LÀ PHẾ VẬT chap 60 26/01/2019 21:53

TA LÀ PHẾ VẬT chap 59 24/01/2019 21:08

TA LÀ PHẾ VẬT chap 59 24/01/2019 20:44

TA LÀ PHẾ VẬT chap 58 22/01/2019 23:02

TA LÀ PHẾ VẬT chap 57 20/01/2019 21:54

TA LÀ PHẾ VẬT chap 56 19/01/2019 22:17

TA LÀ PHẾ VẬT chap 55 18/01/2019 22:44

TA LÀ PHẾ VẬT chap 54 17/01/2019 22:23

TA LÀ PHẾ VẬT chap 53 16/01/2019 22:25

TA LÀ PHẾ VẬT chap 52 15/01/2019 22:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 51 14/01/2019 22:59

TA LÀ PHẾ VẬT chap 50 13/01/2019 23:18

TA LÀ PHẾ VẬT chap 49 12/01/2019 22:28

TA LÀ PHẾ VẬT chap 48 12/01/2019 02:47

TA LÀ PHẾ VẬT chap 47 12/01/2019 02:47

TA LÀ PHẾ VẬT chap 46 09/01/2019 23:13

TA LÀ PHẾ VẬT chap 45 08/01/2019 22:11

TA LÀ PHẾ VẬT chap 44 07/01/2019 23:09

TA LÀ PHẾ VẬT chap 43 06/01/2019 21:10

TA LÀ PHẾ VẬT chap 42 05/01/2019 21:42

TA LÀ PHẾ VẬT chap 41 04/01/2019 22:12

TA LÀ PHẾ VẬT chap 40 03/01/2019 22:55

TA LÀ PHẾ VẬT chap 39 03/01/2019 00:22

TA LÀ PHẾ VẬT chap 38 01/01/2019 22:59

TA LÀ PHẾ VẬT chap 37 31/12/2018 22:01

TA LÀ PHẾ VẬT chap 36 29/12/2018 22:23

TA LÀ PHẾ VẬT chap 34 27/12/2018 22:25

TA LÀ PHẾ VẬT chap 33 26/12/2018 22:25

TA LÀ PHẾ VẬT chap 32 25/12/2018 22:12

TA LÀ PHẾ VẬT chap 31 25/12/2018 22:12

TA LÀ PHẾ VẬT chap 30 24/12/2018 05:40

TA LÀ PHẾ VẬT chap 29 22/12/2018 21:36

TA LÀ PHẾ VẬT chap 28 21/12/2018 21:30

TA LÀ PHẾ VẬT chap 27 20/12/2018 20:57

TA LÀ PHẾ VẬT chap 26 19/12/2018 20:52

TA LÀ PHẾ VẬT chap 25 18/12/2018 23:09

TA LÀ PHẾ VẬT chap 24 17/12/2018 20:34

TA LÀ PHẾ VẬT chap 23 16/12/2018 21:25

TA LÀ PHẾ VẬT chap 22 16/12/2018 12:43

TA LÀ PHẾ VẬT chap 21 14/12/2018 22:17

TA LÀ PHẾ VẬT chap 20 13/12/2018 22:10

TA LÀ PHẾ VẬT chap 19 12/12/2018 22:15

TA LÀ PHẾ VẬT chap 18 11/12/2018 22:04

TA LÀ PHẾ VẬT chap 17 10/12/2018 21:22

TA LÀ PHẾ VẬT chap 16 09/12/2018 23:38

TA LÀ PHẾ VẬT chap 15 08/12/2018 21:51

TA LÀ PHẾ VẬT chap 14 07/12/2018 22:08

TA LÀ PHẾ VẬT chap 13 07/12/2018 13:09

TA LÀ PHẾ VẬT chap 12 06/12/2018 21:20

TA LÀ PHẾ VẬT chap 11 05/12/2018 23:25

TA LÀ PHẾ VẬT chap 10 05/12/2018 13:06

TA LÀ PHẾ VẬT chap 9 03/12/2018 21:43

TA LÀ PHẾ VẬT chap 8 02/12/2018 23:39

TA LÀ PHẾ VẬT chap 7 01/12/2018 21:10

TA LÀ PHẾ VẬT chap 6 30/11/2018 22:07

TA LÀ PHẾ VẬT chap 5 29/11/2018 12:44

TA LÀ PHẾ VẬT chap 4 28/11/2018 20:42

TA LÀ PHẾ VẬT chap 3 28/11/2018 20:42

TA LÀ PHẾ VẬT chap 2 26/11/2018 21:37

TA LÀ PHẾ VẬT chap 1 25/11/2018 20:05

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!