VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! [>Update 28/04<] chapter 197

truyện tranh VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!!
SƠ LƯỢC
Vừa tỉnh lại, thân là truyền nhân của trung y thế gia - Hàn Phỉ phát hiện mình xoay người cúi đầu không thấy được mũi chân đâu! Sau mới biết nàng đã biến thành bà mập nổi danh gần xa của Hàn phủ thừa tướng? Đại tiểu thư con vợ cả?
Mà cái người ngồi trên xe lăn bị giễu cợt tàn phế Tần Vương kia lại là phu quân tương lai của nàng?
Bà mập với tên què, trời sinh tuyệt phối?
Vì khuôn mặt giống hệt như nam thần kia, Hàn Phỉ quyết định--nàng muốn giảm béo! Nàng muốn oanh oanh liệt liệt gả đi!

Nguồn: Vân Y Nhai

Nhóm dịch: Vân Y Nhai

Thể loại: Comedy Manhua Romance

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 146720 Theo dõi: 185

Update: 28/04/2021 00:19TỔNG HỢP (197 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 197 28/04/2021 00:19

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 196 28/04/2021 00:19

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 195 28/04/2021 00:19

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 194 28/04/2021 00:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 192 28/04/2021 00:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 191 28/04/2021 00:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 190 28/04/2021 00:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 189 28/04/2021 00:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 188 27/04/2021 18:00

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 187 27/04/2021 18:00

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 186 27/04/2021 18:00

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 185 27/04/2021 18:00

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 184 27/04/2021 18:00

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 183 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 182 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 181 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 180 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 179 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 178 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 177 27/04/2021 17:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 176 14/04/2021 11:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 175.5 14/04/2021 11:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 175 14/04/2021 11:58

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 174 14/04/2021 11:58

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 173 14/04/2021 11:58

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 172 11/04/2021 10:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 171 11/04/2021 10:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 170 10/04/2021 10:53

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 169 10/04/2021 10:53

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 168 10/04/2021 10:53

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 167 10/04/2021 10:53

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 166 10/04/2021 10:53

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 165 10/04/2021 10:53

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 164 08/04/2021 10:19

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 163 08/04/2021 10:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 162 08/04/2021 10:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 161 08/04/2021 10:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 160 08/04/2021 10:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 159 08/04/2021 10:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 158 05/04/2021 00:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 157 05/04/2021 00:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 156 05/04/2021 00:59

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 155 04/04/2021 21:07

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 154 04/04/2021 21:07

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 153 03/04/2021 13:48

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 152 03/04/2021 13:48

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 151 03/04/2021 13:48

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 150 03/04/2021 13:48

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 149 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 148 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 147 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 146 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 145 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 144 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 143 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 142 03/04/2021 13:47

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 141 03/04/2021 13:46

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 140 03/04/2021 13:46

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 139 03/04/2021 13:46

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 138 03/04/2021 13:46

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 137 03/04/2021 13:46

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 136 03/04/2021 13:46

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 135 29/03/2021 08:32

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 134 28/03/2021 19:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 133 28/03/2021 19:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 132 28/03/2021 19:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 131 28/03/2021 19:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 130 28/03/2021 19:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 129 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 128 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 127 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 126 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 125 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 124 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 123 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 122 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 121 28/03/2021 19:21

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 120 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 119 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 118 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 117 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 116 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 115 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 114 26/03/2021 09:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 113 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 112 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 111 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 110 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 109 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 108 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 107 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 106 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 105 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 104 26/03/2021 09:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 103 26/03/2021 09:09

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 102 26/03/2021 09:09

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 101 26/03/2021 09:09

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 100 26/03/2021 09:09

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 99 26/03/2021 09:09

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 98 23/03/2021 10:14

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 97 23/03/2021 10:14

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 96 23/03/2021 10:14

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 95 23/03/2021 10:14

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 94 23/03/2021 10:14

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 93 23/03/2021 10:14

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 92 20/03/2021 14:01

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 91 20/03/2021 14:01

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 90 20/03/2021 14:01

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 89 19/03/2021 05:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 88 19/03/2021 05:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 87 19/03/2021 05:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 86 19/03/2021 05:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 85 19/03/2021 05:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 84 19/03/2021 05:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 83 18/03/2021 14:52

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 82 18/03/2021 14:51

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 81 18/03/2021 14:51

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 80 18/03/2021 14:51

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 79 17/03/2021 10:13

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 78 17/03/2021 10:13

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 77 14/03/2021 11:25

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 76 21/07/2020 14:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 75 21/07/2020 14:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 74 21/07/2020 14:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 73 21/07/2020 14:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 72 21/07/2020 14:23

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 71 10/04/2020 13:22

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! chapter 70 10/04/2020 13:17

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 69 09/04/2020 12:13

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 68 09/04/2020 12:13

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 67 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 66 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 65 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 64 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 63 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 62 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 61 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 60 09/04/2020 12:12

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 59 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 58 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 57 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 56 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 55 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 54 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 53 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 52 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 51 . Ngươi Nhìn Cho Kỹ, Ta Không Phải Bà Ấy 09/04/2020 12:11

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 50 . Hình Nhân Thế Mạng 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 49 . Đội Ám Vệ 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 48 . Ả Mập 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 47 . Bổ Âm Tráng Dương 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 46 . Ta Chính Là Hắn 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 45 . Ngươi Là Tần Triệt Sao 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 44 . Rất Nhớ Nam Thần 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 43 . Vạn Cổ Cốc 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 42 . Hoa Sen Tuyết Trăm Năm 09/04/2020 12:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 41 . Trúng Độc Rồi 09/04/2020 12:09

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 40 . Vương gia xưa nay thích dối lòng 24/02/2020 11:44

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 39 . Kinh sợ 24/02/2020 11:44

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 38 . Làm thơ 24/02/2020 11:44

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 37 . Tam Hoàng Tử 24/02/2020 11:44

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 36 . Một hệ thống khác 24/02/2020 11:44

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 35 . Thình thịch thình thịch 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 34 . Gả cho hắn 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 33 . Không muốn chết cùng ngươi 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 32 . Bị người khác theo dõi 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 31 . Trị bệnh 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 30 . Giỏi cho một Trung Thảo Đường 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 29 . Mập Mập 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 28 . Soái ca bắt chuyện 24/02/2020 11:43

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 27 . Kình Đông 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 26 . Bình giấm đổ rồi 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 25 . Dải lụa gởi tình 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 24 . Trống thần nữ 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 23 . Thôi tình nước mắt 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 22 . Đợi nàng rất lâu rồi 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 21 . Từ giờ trở đi, ngươi chính là cô ấy 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 20 . Ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 19 . Khóa học thêm cá nhân của nam thần 24/02/2020 11:42

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 18 . Phần thưởng cuối cùng 24/02/2020 11:41

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 17 02/05/2019 15:39

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 16 02/05/2019 15:38

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 15 02/05/2019 15:38

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 14 02/05/2019 15:38

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 13 20/04/2019 21:18

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 12 20/04/2019 21:17

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 11 20/04/2019 21:17

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 10 20/04/2019 21:17

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 9 20/04/2019 21:17

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 8 20/04/2019 21:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 7 20/04/2019 21:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 6 20/04/2019 21:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 5 20/04/2019 21:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 4 20/04/2019 21:10

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 3 20/04/2019 21:07

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 2 20/04/2019 21:07

VƯƠNG GIA NGƯỜI TA SẼ GIẢM BÉO MÀ!!! Chapter 1 20/04/2019 21:07

Mọi người nhớ ủng hộ nhóm dịch Vân Y Nhai nha!!!!
https://www.facebook.com/vanynhai/

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!