Tiên Đế Qui Lai [>Update 18/10<] Chương 141

truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
SƠ LƯỢC
Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta".
 

Tên khác: TIÊN ĐẾ TRỞ VỀ

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Comedy Manhua Mystery Webtoon Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 256936 Theo dõi: 317

Update: 19/10/2020 00:47TỔNG HỢP (179 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tiên Đế Qui Lai Chương 141 19/10/2020 00:47

Tiên Đế Qui Lai Chương 140 15/10/2020 18:23

Tiên Đế Qui Lai Chương 139 12/10/2020 20:22

Tiên Đế Qui Lai Chương 138 12/10/2020 20:22

Tiên Đế Qui Lai Chương 137 07/10/2020 00:11

Tiên Đế Qui Lai Chương 136 30/09/2020 18:41

Tiên Đế Qui Lai Chương 135 30/09/2020 18:41

Tiên Đế Qui Lai Chương 134 30/09/2020 00:25

Tiên Đế Qui Lai Chương 133 19/09/2020 19:35

Tiên Đế Qui Lai Chương 132 19/09/2020 19:35

Tiên Đế Qui Lai Chương 131 19/09/2020 10:59

Tiên Đế Qui Lai Chương 130 19/09/2020 10:59

Tiên Đế Qui Lai Chương 129 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 128 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 127 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 126 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 125 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 124 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 123 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 122 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 121 18/09/2020 22:08

Tiên Đế Qui Lai Chương 120 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 119 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 118 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 117 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 116 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 115 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 114 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 113 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 112 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 111 18/09/2020 22:07

Tiên Đế Qui Lai Chương 110 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 109 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 108 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 107 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 106 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 105 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 104 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 103 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 102 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 101 18/09/2020 22:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 100 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 99 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 98 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 97 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 96 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 95 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 94 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 93 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 92 18/09/2020 22:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 129 16/09/2020 16:14

Tiên Đế Qui Lai Chương 128 16/09/2020 16:13

Tiên Đế Qui Lai Chương 127 16/09/2020 16:13

Tiên Đế Qui Lai Chương 126 27/08/2020 15:34

Tiên Đế Qui Lai Chương 125 27/08/2020 15:34

Tiên Đế Qui Lai Chương 124 19/08/2020 17:25

Tiên Đế Qui Lai Chương 123 15/08/2020 19:59

Tiên Đế Qui Lai Chương 122 15/08/2020 19:59

Tiên Đế Qui Lai Chương 121 10/08/2020 11:19

Tiên Đế Qui Lai Chương 120 10/08/2020 11:19

Tiên Đế Qui Lai Chương 119 05/08/2020 14:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 118 05/08/2020 14:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 117 05/08/2020 14:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 116 05/08/2020 14:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 115 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 114 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 113 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 112 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 111 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 110 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 109 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 108 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 107 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 106 05/08/2020 14:04

Tiên Đế Qui Lai Chương 105 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 104 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 103 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 102 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 101 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 100 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 99 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 98 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 97 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 96 05/08/2020 14:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 95 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 94 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 93 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 92 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 91 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 90 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 89 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 88 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 87 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 86 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 85 05/08/2020 14:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 84 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 83 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 82 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 81 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 80 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 79 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 78 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 77 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 76 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 75 05/08/2020 14:01

Tiên Đế Qui Lai Chương 74 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 73 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 72 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 71 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 70 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 69 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 68 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 67 05/08/2020 14:00

Tiên Đế Qui Lai Chương 66 05/08/2020 13:47

Tiên Đế Qui Lai Chương 65 05/08/2020 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 64 05/08/2020 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 63 05/08/2020 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 62 05/08/2020 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 61 05/08/2020 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 60 05/08/2020 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 59 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 58 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 57 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 56 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 55 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 54 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 53 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 52 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 51 05/08/2020 13:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 50 05/08/2020 13:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 49 05/08/2020 13:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 48 05/08/2020 13:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 47 05/08/2020 13:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 46 05/08/2020 13:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 45 25/06/2020 09:36

Tiên Đế Qui Lai Chương 44 23/06/2020 09:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 43 21/05/2020 14:24

Tiên Đế Qui Lai Chương 42 08/05/2020 13:02

Tiên Đế Qui Lai Chương 41 29/04/2020 19:21

Tiên Đế Qui Lai Chương 40 12/04/2020 15:06

Tiên Đế Qui Lai Chương 39 10/04/2020 12:46

Tiên Đế Qui Lai Chương 38 21/03/2020 09:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 37 15/03/2020 12:47

Tiên Đế Qui Lai Chương 36 13/03/2020 15:59

Tiên Đế Qui Lai Chương 35 04/03/2020 20:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 34 02/03/2020 19:11

Tiên Đế Qui Lai Chương 33 26/01/2020 11:17

Tiên Đế Qui Lai Chương 32 24/01/2020 10:18

Tiên Đế Qui Lai Chương 31 11/01/2020 22:30

Tiên Đế Qui Lai Chương 30 11/01/2020 22:30

Tiên Đế Qui Lai Chương 29 11/01/2020 22:29

Tiên Đế Qui Lai Chương 28 11/01/2020 22:29

Tiên Đế Qui Lai Chương 27 11/01/2020 22:29

Tiên Đế Qui Lai Chương 26 20/11/2019 21:26

Tiên Đế Qui Lai Chương 25 18/11/2019 13:49

Tiên Đế Qui Lai Chương 24 18/11/2019 13:49

Tiên Đế Qui Lai Chương 23 18/11/2019 13:49

Tiên Đế Qui Lai Chương 22 11/09/2019 05:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 21 11/09/2019 05:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 20 11/09/2019 05:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 19 11/09/2019 05:42

Tiên Đế Qui Lai Chương 18 11/09/2019 05:41

Tiên Đế Qui Lai Chương 17 11/09/2019 05:41

Tiên Đế Qui Lai Chương 16 11/09/2019 05:41

Tiên Đế Qui Lai Chương15 11/09/2019 05:41

Tiên Đế Qui Lai Chương 14 11/09/2019 05:41

Tiên Đế Qui Lai Chương 13 21/07/2019 20:43

Tiên Đế Qui Lai Chương 12 29/06/2019 20:31

Tiên Đế Qui Lai Chương 11 22/06/2019 13:17

Tiên Đế Qui Lai Chương 10 14/06/2019 13:30

Tiên Đế Qui Lai Chương 9 07/06/2019 13:44

Tiên Đế Qui Lai Chương 8 04/06/2019 20:21

Tiên Đế Qui Lai Chương 7 27/05/2019 20:03

Tiên Đế Qui Lai Chương 6 24/05/2019 14:05

Tiên Đế Qui Lai Chương 5 23/05/2019 13:36

Tiên Đế Qui Lai Chương 4 19/05/2019 13:20

Tiên Đế Qui Lai Chương 3 10/05/2019 20:33

Tiên Đế Qui Lai Chương 2 10/05/2019 20:33

Tiên Đế Qui Lai Chương 1 29/04/2019 19:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!