CHIẾN ĐỈNH [>Update 14/05<] chapter 335

truyện tranh CHIẾN ĐỈNH
SƠ LƯỢC

Từ thời hồng hoang, hỗn độn sơ khai, thiên địa tạo ra một loại kỳ vật...... Không biết trải qua mấy đời mấy kiếp, kỳ vật này lại vỡ vụn thành mười tám phiến! Thế gian vô song thần tôn, Thần thú, dị bảo, tiên cảnh, Yêu Cơ, vậy mà đều là do mảnh vỡ củathượng cổ kỳ vật này biến thành! Từ thần làm người, lại từ người hóa thần, thần nhân nghèo túng Vân Trường Không bởi vì đạt được một tôn chiến đỉnh, bước lên con đường không tầm thường . Lại nhìn Vân Trường Không như thế nào tái hiện thời kỳ Thượng Cổ hiệu lệnh chúng Thần Ma huy hoàng! Chiến đỉnh hiển, Thần Ma xuất, trở về thượng cổ, hiệu lệnh tam giới!

Thể loại: Action Manhua Mystery Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ________ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 333346 Theo dõi: 198

Update: 14/05/2022 13:40TỔNG HỢP (329 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

CHIẾN ĐỈNH chapter 335 14/05/2022 13:40

CHIẾN ĐỈNH chapter 334 14/05/2022 13:40

CHIẾN ĐỈNH chapter 333 14/05/2022 13:40

CHIẾN ĐỈNH chapter 332 05/04/2022 13:52

CHIẾN ĐỈNH chapter 331 02/04/2022 22:30

CHIẾN ĐỈNH chapter 330 23/03/2022 01:34

CHIẾN ĐỈNH chapter 329 23/03/2022 01:34

CHIẾN ĐỈNH chapter 328 17/01/2022 16:47

CHIẾN ĐỈNH chapter 327 03/01/2022 00:31

CHIẾN ĐỈNH chapter 326 17/12/2021 06:51

CHIẾN ĐỈNH chapter 325 02/12/2021 14:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 324 02/12/2021 14:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 323 03/11/2021 18:13

CHIẾN ĐỈNH chapter 322 21/10/2021 20:26

CHIẾN ĐỈNH chapter 321 21/10/2021 20:26

CHIẾN ĐỈNH chapter 320 25/09/2021 09:13

CHIẾN ĐỈNH chapter 319 20/09/2021 10:40

CHIẾN ĐỈNH chapter 318 13/09/2021 22:15

CHIẾN ĐỈNH chapter 317 12/09/2021 03:19

CHIẾN ĐỈNH chapter 316 08/09/2021 01:01

CHIẾN ĐỈNH chapter 315 04/09/2021 23:19

CHIẾN ĐỈNH chapter 314 31/08/2021 23:53

CHIẾN ĐỈNH chapter 313 27/08/2021 23:41

CHIẾN ĐỈNH chapter 312 22/08/2021 18:13

CHIẾN ĐỈNH chapter 311 22/08/2021 18:13

CHIẾN ĐỈNH chapter 310 21/08/2021 20:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 309 15/08/2021 03:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 308 15/08/2021 03:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 307 15/08/2021 03:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 306 14/08/2021 01:29

CHIẾN ĐỈNH chapter 305 14/08/2021 01:28

CHIẾN ĐỈNH chapter 304 14/08/2021 01:28

CHIẾN ĐỈNH chapter 303 28/07/2021 10:09

CHIẾN ĐỈNH chapter 302 28/07/2021 10:09

CHIẾN ĐỈNH chapter 301 28/07/2021 10:09

CHIẾN ĐỈNH chapter 300 21/07/2021 21:48

CHIẾN ĐỈNH chapter 299 15/07/2021 00:54

CHIẾN ĐỈNH chapter 298 08/07/2021 01:11

CHIẾN ĐỈNH chapter 297 04/07/2021 23:44

CHIẾN ĐỈNH chapter 296 27/06/2021 18:44

CHIẾN ĐỈNH chapter 295 25/06/2021 20:40

CHIẾN ĐỈNH chapter 294 22/06/2021 00:01

CHIẾN ĐỈNH chapter 293 18/06/2021 21:56

CHIẾN ĐỈNH chapter 292 15/06/2021 14:54

CHIẾN ĐỈNH chapter 291 12/06/2021 22:07

CHIẾN ĐỈNH chapter 290 05/06/2021 21:15

CHIẾN ĐỈNH chapter 289 30/05/2021 22:54

CHIẾN ĐỈNH chapter 288 30/05/2021 01:52

CHIẾN ĐỈNH chapter 287 26/05/2021 18:04

CHIẾN ĐỈNH chapter 286 26/05/2021 18:04

CHIẾN ĐỈNH chapter 285 24/05/2021 18:30

CHIẾN ĐỈNH chapter 284 24/05/2021 18:30

CHIẾN ĐỈNH chapter 283 19/05/2021 14:15

CHIẾN ĐỈNH chapter 282 19/05/2021 14:15

CHIẾN ĐỈNH chapter 281 19/05/2021 14:14

CHIẾN ĐỈNH chapter 280 16/05/2021 16:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 279 12/05/2021 23:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 278 12/05/2021 23:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 277 12/05/2021 23:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 276 12/05/2021 23:45

CHIẾN ĐỈNH chapter 275 23/04/2021 18:35

CHIẾN ĐỈNH chapter 274 22/04/2021 17:47

CHIẾN ĐỈNH chapter 273 20/04/2021 12:25

CHIẾN ĐỈNH chapter 272 19/04/2021 20:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 271 19/04/2021 13:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 270 13/04/2021 10:37

CHIẾN ĐỈNH chapter 267 02/04/2021 18:48

CHIẾN ĐỈNH chapter 266 02/04/2021 18:48

CHIẾN ĐỈNH chapter 265 25/03/2021 19:34

CHIẾN ĐỈNH chapter 264 22/03/2021 17:07

CHIẾN ĐỈNH chapter 263 19/03/2021 16:21

CHIẾN ĐỈNH chapter 262 17/03/2021 18:25

CHIẾN ĐỈNH chapter 261 12/03/2021 13:19

CHIẾN ĐỈNH chapter 260 09/03/2021 22:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 259 08/03/2021 18:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 258 08/03/2021 18:46

CHIẾN ĐỈNH chapter 257 05/03/2021 18:19

CHIẾN ĐỈNH chapter 256 03/03/2021 20:43

CHIẾN ĐỈNH chapter 255 03/03/2021 20:43

CHIẾN ĐỈNH chapter 254 02/03/2021 23:59

CHIẾN ĐỈNH chapter 253 02/03/2021 23:59

CHIẾN ĐỈNH chapter 252 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 251 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 250 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 249 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 248 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 247 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 246 01/03/2021 14:57

CHIẾN ĐỈNH chapter 245 24/02/2021 14:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 244 24/02/2021 14:00

CHIẾN ĐỈNH chapter 243 06/02/2021 17:16

CHIẾN ĐỈNH chapter 242 03/02/2021 19:07

CHIẾN ĐỈNH chapter 241 02/02/2021 18:48

CHIẾN ĐỈNH chapter 240 02/02/2021 18:48

CHIẾN ĐỈNH chapter 239 02/02/2021 18:48

CHIẾN ĐỈNH chapter 238 30/01/2021 15:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 237 30/01/2021 15:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 236 30/01/2021 15:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 235 30/01/2021 15:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 234 30/01/2021 15:05

CHIẾN ĐỈNH chapter 233 30/01/2021 15:04

CHIẾN ĐỈNH chapter 232 30/01/2021 15:04

CHIẾN ĐỈNH chapter 231 18/01/2021 18:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 230 18/01/2021 18:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 229 18/01/2021 18:21

CHIẾN ĐỈNH chapter 228 18/01/2021 18:21

CHIẾN ĐỈNH chapter 227 08/01/2021 23:06

CHIẾN ĐỈNH chapter 226 08/01/2021 23:06

CHIẾN ĐỈNH chapter 225 08/01/2021 23:06

CHIẾN ĐỈNH chapter 224 05/01/2021 11:37

CHIẾN ĐỈNH chapter 223 02/01/2021 18:30

CHIẾN ĐỈNH chapter 222 02/01/2021 18:30

CHIẾN ĐỈNH chapter 221 31/12/2020 00:32

CHIẾN ĐỈNH chapter 220 30/12/2020 23:30

CHIẾN ĐỈNH chapter 219 30/12/2020 16:06

CHIẾN ĐỈNH chapter 218 26/12/2020 15:56

CHIẾN ĐỈNH chapter 217 23/12/2020 22:25

CHIẾN ĐỈNH chapter 216 22/12/2020 17:13

CHIẾN ĐỈNH chapter 215 21/12/2020 18:55

CHIẾN ĐỈNH chapter 214 21/12/2020 18:55

CHIẾN ĐỈNH chapter 213 17/12/2020 11:06

CHIẾN ĐỈNH chapter 212 15/12/2020 15:52

CHIẾN ĐỈNH chapter 211 14/12/2020 14:58

CHIẾN ĐỈNH chapter 210 13/12/2020 01:40

CHIẾN ĐỈNH chapter 209 11/12/2020 12:44

CHIẾN ĐỈNH chapter 208 07/12/2020 20:47

CHIẾN ĐỈNH chapter 207 07/12/2020 20:47

CHIẾN ĐỈNH chapter 206 04/12/2020 19:01

CHIẾN ĐỈNH chapter 205 02/12/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 204 02/12/2020 00:45

CHIẾN ĐỈNH chapter 203 02/12/2020 00:45

CHIẾN ĐỈNH chapter 202 27/11/2020 23:01

CHIẾN ĐỈNH Chapter 201 25/11/2020 12:27

CHIẾN ĐỈNH Chapter 200 25/11/2020 12:27

CHIẾN ĐỈNH Chapter 199 25/11/2020 12:27

CHIẾN ĐỈNH Chapter 198 21/11/2020 00:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 197 18/11/2020 22:15

CHIẾN ĐỈNH Chapter 196 16/11/2020 23:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 195 16/11/2020 23:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 194 14/11/2020 19:46

CHIẾN ĐỈNH Chapter 193 12/11/2020 00:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 192 10/11/2020 17:26

CHIẾN ĐỈNH Chapter 191 10/11/2020 17:26

CHIẾN ĐỈNH Chapter 190 05/11/2020 00:32

CHIẾN ĐỈNH Chapter 189 04/11/2020 17:03

CHIẾN ĐỈNH Chapter 188 04/11/2020 17:03

CHIẾN ĐỈNH Chapter 187 04/11/2020 17:03

CHIẾN ĐỈNH Chapter 186 04/11/2020 17:02

CHIẾN ĐỈNH Chapter 185 29/10/2020 08:58

CHIẾN ĐỈNH Chapter 184 29/10/2020 08:58

CHIẾN ĐỈNH Chapter 183 23/10/2020 20:10

CHIẾN ĐỈNH Chapter 182 23/10/2020 20:10

CHIẾN ĐỈNH Chapter 181 20/10/2020 12:04

CHIẾN ĐỈNH Chapter 180 20/10/2020 12:04

CHIẾN ĐỈNH Chapter 179 19/10/2020 14:49

CHIẾN ĐỈNH Chapter 178 14/10/2020 17:13

CHIẾN ĐỈNH Chapter 177 14/10/2020 17:13

CHIẾN ĐỈNH Chapter 176 14/10/2020 10:49

CHIẾN ĐỈNH Chapter 175 09/10/2020 18:27

CHIẾN ĐỈNH Chapter 174 09/10/2020 15:01

CHIẾN ĐỈNH Chapter 173 06/10/2020 23:09

CHIẾN ĐỈNH Chapter 172 06/10/2020 23:09

CHIẾN ĐỈNH Chapter 171 04/10/2020 07:05

CHIẾN ĐỈNH Chapter 170 03/10/2020 03:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 169 03/10/2020 03:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 168 03/10/2020 03:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 167 03/10/2020 03:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 166 22/09/2020 09:45

CHIẾN ĐỈNH Chapter 165 22/09/2020 09:44

CHIẾN ĐỈNH Chapter 164 19/09/2020 01:55

CHIẾN ĐỈNH Chapter 163 18/09/2020 14:14

CHIẾN ĐỈNH Chapter 162 15/09/2020 17:57

CHIẾN ĐỈNH Chapter 161 15/09/2020 16:56

CHIẾN ĐỈNH Chapter 160 12/09/2020 13:50

CHIẾN ĐỈNH Chapter 159 12/09/2020 13:50

CHIẾN ĐỈNH Chapter 158 08/09/2020 10:31

CHIẾN ĐỈNH Chapter 157 08/09/2020 10:31

CHIẾN ĐỈNH Chapter 156 06/09/2020 12:54

CHIẾN ĐỈNH Chapter 155 06/09/2020 12:54

CHIẾN ĐỈNH Chapter 154 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 153 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 152 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 151 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 150 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 149 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 148 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 147 03/09/2020 17:23

CHIẾN ĐỈNH Chapter 146 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 145 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 144 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 143 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 142 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 141 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 140 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 139 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 138 03/09/2020 17:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 137 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 136 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 135 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 134 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 133 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 132 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 131 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 130 03/09/2020 17:21

CHIẾN ĐỈNH Chapter 129 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 128 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 127 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 126 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 125 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 124 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 123 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 122 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 121 03/09/2020 17:20

CHIẾN ĐỈNH Chapter 120 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 119 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 118 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 117 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 116 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 115 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 114 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 113 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 112 03/09/2020 17:19

CHIẾN ĐỈNH Chapter 111 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 110 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 109 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 108 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 107 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 106 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 105 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 104 03/09/2020 17:18

CHIẾN ĐỈNH Chapter 103 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 102 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 101 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 100 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 99 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 98 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 97 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 96 03/09/2020 17:17

CHIẾN ĐỈNH Chapter 95 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 94 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 93 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 92 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 91 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 90 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 89 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 88 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 87 03/09/2020 17:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 86 03/09/2020 17:15

CHIẾN ĐỈNH chapter 85 08/06/2020 13:23

CHIẾN ĐỈNH chapter 84 08/06/2020 13:23

CHIẾN ĐỈNH chapter 83 08/06/2020 13:23

CHIẾN ĐỈNH chapter 82 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 81 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 80 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 79 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 78 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 77 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 76 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 75 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 74 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH chapter 73 08/06/2020 13:22

CHIẾN ĐỈNH Chapter 72 08/06/2020 13:08

CHIẾN ĐỈNH Chapter 69 08/06/2020 13:07

CHIẾN ĐỈNH Chapter 68 08/06/2020 13:07

CHIẾN ĐỈNH Chapter 66 01/05/2020 12:42

CHIẾN ĐỈNH Chapter 65 29/04/2020 11:39

CHIẾN ĐỈNH Chapter 64 27/04/2020 14:13

CHIẾN ĐỈNH Chapter 63 25/04/2020 14:57

CHIẾN ĐỈNH Chapter 62 23/04/2020 16:36

CHIẾN ĐỈNH Chapter 61 21/04/2020 12:12

CHIẾN ĐỈNH Chapter 60 19/04/2020 13:34

CHIẾN ĐỈNH Chapter 59 17/04/2020 13:10

CHIẾN ĐỈNH Chapter 58 15/04/2020 12:29

CHIẾN ĐỈNH Chapter 57 13/04/2020 12:30

CHIẾN ĐỈNH Chapter 56 11/04/2020 11:54

CHIẾN ĐỈNH Chapter 55 09/04/2020 23:15

CHIẾN ĐỈNH Chapter 54 07/04/2020 13:10

CHIẾN ĐỈNH Chapter 53 05/04/2020 12:36

CHIẾN ĐỈNH Chapter 52 03/04/2020 12:07

CHIẾN ĐỈNH Chapter 51 01/04/2020 13:51

CHIẾN ĐỈNH Chapter 50 30/03/2020 15:30

CHIẾN ĐỈNH Chapter 49 28/03/2020 11:45

CHIẾN ĐỈNH Chapter 48 26/03/2020 13:16

CHIẾN ĐỈNH Chapter 47 24/03/2020 13:49

CHIẾN ĐỈNH Chapter 46 22/03/2020 13:28

CHIẾN ĐỈNH Chapter 45 21/03/2020 04:26

CHIẾN ĐỈNH Chapter 44 18/03/2020 12:44

CHIẾN ĐỈNH Chapter 43 16/03/2020 12:56

CHIẾN ĐỈNH Chapter 42 14/03/2020 14:06

CHIẾN ĐỈNH Chapter 41 12/03/2020 12:43

CHIẾN ĐỈNH Chapter 40 10/03/2020 12:31

CHIẾN ĐỈNH Chapter 39 08/03/2020 13:57

CHIẾN ĐỈNH Chapter 38 06/03/2020 13:11

CHIẾN ĐỈNH Chapter 37 04/03/2020 13:51

CHIẾN ĐỈNH Chapter 36 02/03/2020 12:25

CHIẾN ĐỈNH Chapter 35 29/02/2020 14:29

CHIẾN ĐỈNH Chapter 34 27/02/2020 16:05

CHIẾN ĐỈNH Chapter 33 25/02/2020 11:27

CHIẾN ĐỈNH Chapter 32 15/02/2020 13:09

CHIẾN ĐỈNH Chapter 31 13/02/2020 14:07

CHIẾN ĐỈNH Chapter 30 11/02/2020 16:09

CHIẾN ĐỈNH Chapter 29 10/12/2019 01:32

CHIẾN ĐỈNH Chapter 28 03/12/2019 22:35

CHIẾN ĐỈNH chap 27 03/12/2019 22:35

CHIẾN ĐỈNH chap 26 03/12/2019 22:35

CHIẾN ĐỈNH chap 25 03/12/2019 22:35

CHIẾN ĐỈNH chap 24 21/07/2019 19:08

CHIẾN ĐỈNH chap 23 19/07/2019 15:29

CHIẾN ĐỈNH chap 22 17/07/2019 15:14

CHIẾN ĐỈNH chap 21 06/07/2019 21:11

CHIẾN ĐỈNH chap 20 04/07/2019 22:01

CHIẾN ĐỈNH chap 19 04/07/2019 22:01

CHIẾN ĐỈNH chap 17 04/07/2019 18:48

CHIẾN ĐỈNH chap 16 02/07/2019 13:27

CHIẾN ĐỈNH chap 15 30/06/2019 16:54

CHIẾN ĐỈNH chap 14 28/06/2019 15:03

CHIẾN ĐỈNH chap 13 26/06/2019 18:49

CHIẾN ĐỈNH chap 12 24/06/2019 14:33

CHIẾN ĐỈNH chap 11 22/06/2019 13:33

CHIẾN ĐỈNH chap 10 20/06/2019 12:38

CHIẾN ĐỈNH chap 9 18/06/2019 17:38

CHIẾN ĐỈNH chap 8 16/06/2019 15:59

CHIẾN ĐỈNH chap 7 14/06/2019 13:26

CHIẾN ĐỈNH chap 6 12/06/2019 13:29

CHIẾN ĐỈNH chap 5 10/06/2019 13:33

CHIẾN ĐỈNH chap 4 08/06/2019 13:40

CHIẾN ĐỈNH chap 3 20/05/2019 13:43

CHIẾN ĐỈNH chap 2 18/05/2019 13:16

CHIẾN ĐỈNH chap 1 18/05/2019 13:16

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 03/05<] chapter 1091-1093
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...