ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ [>Update 05/12<] chapter 249

truyện tranh ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ
SƠ LƯỢC
 Từ khi nhận ra thiên phú của mình, main - một người bị gia tộc ruồng bỏ, bị cha đẻ coi như không tồn tại - ẩn nhẫn tu luyện, thoát li gia tộc, từng bước, từng bước đi lên con đường tu tiên tàn khốc.

Thể loại: Action Adventure Manhua Mystery

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 489663 Theo dõi: 322

Update: 05/12/2021 16:27TỔNG HỢP (248 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 249 05/12/2021 16:27

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 248 05/12/2021 16:27

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 247 05/12/2021 16:27

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 246 30/11/2021 12:56

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 245 30/11/2021 12:56

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 244 26/11/2021 13:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 243 26/11/2021 13:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 242 22/11/2021 16:02

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 241 22/11/2021 16:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 240 20/11/2021 08:05

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 239 20/11/2021 08:05

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 238 12/11/2021 19:51

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 237 12/11/2021 19:51

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 236 07/11/2021 01:51

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 235 07/11/2021 01:51

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 234 03/11/2021 19:12

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 233 03/11/2021 19:12

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 231 30/10/2021 18:14

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 230 27/10/2021 13:46

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 229 27/10/2021 13:46

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 228 13/10/2021 00:27

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 227 13/10/2021 00:27

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 226 11/10/2021 03:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 225 11/10/2021 03:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 224 07/09/2021 14:37

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 223 07/09/2021 14:37

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 222 22/08/2021 04:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 221 22/08/2021 04:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 220 01/08/2021 16:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 219 01/08/2021 16:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 218 28/07/2021 23:36

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 217 28/07/2021 23:35

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 216 17/07/2021 15:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 215 17/07/2021 15:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 214 17/07/2021 15:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 213 09/07/2021 00:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 212 09/07/2021 00:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 211 09/07/2021 00:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 210 30/06/2021 16:15

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 209 30/06/2021 16:15

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 208 30/06/2021 16:14

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 207 21/06/2021 13:44

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 206 21/06/2021 13:44

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 205 17/06/2021 15:50

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 204 17/06/2021 15:50

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 203 13/06/2021 13:06

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 202 13/06/2021 13:06

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 201 13/06/2021 13:06

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 200 02/06/2021 19:49

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 199 02/06/2021 19:49

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 198 27/05/2021 12:46

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 197 27/05/2021 12:46

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 196 19/05/2021 08:53

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 195 19/05/2021 08:53

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 194 16/05/2021 15:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 193 16/05/2021 15:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 192 09/05/2021 12:33

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 191 09/05/2021 12:33

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 190 06/05/2021 00:36

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 189 06/05/2021 00:36

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 188 06/05/2021 00:35

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 187 01/05/2021 05:39

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 186 01/05/2021 05:39

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 185 26/04/2021 21:30

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 184 26/04/2021 21:30

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 183 25/04/2021 14:43

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 182 25/04/2021 14:43

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 181 19/04/2021 13:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 180 19/04/2021 13:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 179 19/04/2021 13:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 178 19/04/2021 13:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 177 15/04/2021 16:35

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 176 15/04/2021 16:35

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 175 15/04/2021 16:35

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 174 15/04/2021 16:34

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 173 08/04/2021 10:15

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 172 08/04/2021 10:15

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 171 08/04/2021 10:15

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 170 08/04/2021 10:15

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 169 28/03/2021 23:40

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 168 28/03/2021 23:40

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 167 22/03/2021 17:13

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 166 22/03/2021 17:13

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 165 16/03/2021 18:25

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 164 16/03/2021 18:25

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 163 15/02/2021 09:30

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 162 15/02/2021 09:30

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 161 12/01/2021 17:08

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 160 12/01/2021 17:08

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 159 07/01/2021 23:29

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 158 07/01/2021 23:29

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 157 30/12/2020 13:51

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 156 30/12/2020 13:51

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 155 25/12/2020 08:50

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 154 25/12/2020 08:50

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 153 16/12/2020 10:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 152 16/12/2020 10:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 151 11/12/2020 16:26

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 150 11/12/2020 16:26

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 149 06/12/2020 17:44

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 148 06/12/2020 17:44

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 147 02/12/2020 20:28

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 146 02/12/2020 20:28

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 145 24/11/2020 11:36

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 144 24/11/2020 11:36

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 143 18/11/2020 22:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 142 18/11/2020 22:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 141 09/11/2020 02:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 140 09/11/2020 02:42

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 139 09/11/2020 02:41

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 138 09/11/2020 02:41

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 137 04/11/2020 18:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 136 04/11/2020 18:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 135 26/10/2020 20:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 134 26/10/2020 20:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 133 09/10/2020 19:14

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 132 09/10/2020 14:41

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 131 30/09/2020 17:38

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 130 30/09/2020 17:38

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 129 26/09/2020 18:04

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 128 26/09/2020 18:04

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 127 26/09/2020 18:04

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 126 26/09/2020 18:04

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 125 26/09/2020 18:03

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 124 09/09/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 123 31/08/2020 22:09

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 122 31/08/2020 22:09

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 121 25/08/2020 02:55

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 120 25/08/2020 02:55

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 119 19/08/2020 22:13

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 118 19/08/2020 22:13

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 117 10/08/2020 19:30

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 116 10/08/2020 19:30

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 115 03/08/2020 17:46

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 114 03/08/2020 17:46

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 113 29/07/2020 19:25

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 112 29/07/2020 19:25

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 111 29/07/2020 19:24

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 110 22/07/2020 23:11

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 109 18/07/2020 13:07

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 108 18/07/2020 13:07

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 107 08/07/2020 08:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 106 08/07/2020 08:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 105 05/07/2020 18:04

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 104 05/07/2020 18:04

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 103 27/06/2020 22:10

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 102 27/06/2020 15:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 101 27/06/2020 15:01

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 100 27/06/2020 14:59

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 99 18/06/2020 06:45

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 98 18/06/2020 06:45

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 97 18/06/2020 06:45

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 96 18/06/2020 06:44

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 95 18/06/2020 06:44

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 94 01/06/2020 07:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 93 01/06/2020 07:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 92 01/06/2020 07:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 91 01/06/2020 07:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 90 01/06/2020 07:54

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 89 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 88 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 87 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 86 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 85 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 84 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 83 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 82 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 81 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 80 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 79 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 78 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 77 13/05/2020 16:22

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 76 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 75 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 74 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 73 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 72 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 71 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 70 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 69 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 68 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 67 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 66 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 65 13/05/2020 16:21

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 64 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 63 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 62 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 61 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 60 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 59 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 58 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 57 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 56 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 55 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 54 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 53 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 52 13/05/2020 16:20

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 51 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 50 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 49 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 48 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 47 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 46 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 45 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 44 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 43 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 42 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 41 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 40 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 39 13/05/2020 16:19

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 38 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 37 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 36 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 35 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 34 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 33 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 32 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 31 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 30 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 29 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 28 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 27 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 26 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 25 13/05/2020 16:18

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 24 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 23 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 22 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 21 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 20 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 19 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 18 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 17 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 16 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 15 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 14 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 13 13/05/2020 16:17

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 12 13/05/2020 16:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 11 13/05/2020 16:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 10 13/05/2020 16:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 9 13/05/2020 16:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 8 13/05/2020 16:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 7 13/05/2020 16:16

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 6 09/01/2020 21:07

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 5 09/01/2020 21:07

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 4 09/01/2020 21:07

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ chapter 3 09/01/2020 21:07

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 2 06/08/2019 13:40

ĐẠP TOÁI TIÊN HÀ Chapter 1 06/08/2019 13:40

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...