TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH [>Update 29/11<] chapter 195

truyện tranh TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH
SƠ LƯỢC

Bách Lý Vân Tiêu - một đời linh tông ở Cửu Tiêu đại lục, sau khi chết lại hồi sinh trở về 300 năm trước, quay lại thời thiếu niên đô thị, thay đổi cuộc đời, leo lên đỉnh thế giới một lần nữa, trên trời dưới đất, chỉ có ta vô địch! Xem thêm

 
 

Tên khác:

Thể loại: Action Adventure Manhua

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 380947 Theo dõi: 368

Update: 29/11/2020 21:51

TỔNG HỢP (194 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 195 29/11/2020 21:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 194 26/11/2020 18:31

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 192 25/11/2020 13:04

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 191 22/11/2020 00:45

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 190 19/11/2020 21:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 189 14/11/2020 05:38

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 188 12/11/2020 22:36

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 187 12/11/2020 07:11

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 186 12/11/2020 07:11

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 185 07/11/2020 01:02

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 184 03/11/2020 17:29

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 183 30/10/2020 23:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 182 29/10/2020 09:00

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 181 23/10/2020 20:16

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 180 23/10/2020 20:16

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 179 23/10/2020 20:15

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 178 20/10/2020 21:13

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 177 16/10/2020 18:27

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 176 13/10/2020 21:09

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 175 13/10/2020 21:09

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 174 09/10/2020 18:34

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 173 06/10/2020 22:18

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 172 06/10/2020 22:18

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 171 06/10/2020 22:18

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 170 03/10/2020 01:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 169 03/10/2020 01:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 168 03/10/2020 01:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 167 30/09/2020 19:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 166 29/09/2020 20:35

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 165 22/09/2020 21:05

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 164 19/09/2020 01:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 163 19/09/2020 01:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 162 19/09/2020 01:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 161 19/09/2020 01:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 160 12/09/2020 09:09

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 159 09/09/2020 00:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 158 08/09/2020 10:32

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 157 03/09/2020 16:22

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 156 03/09/2020 16:22

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 155 03/09/2020 16:22

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 154 03/09/2020 16:22

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 153 03/09/2020 16:22

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 152 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 151 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 150 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 149 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 148 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 147 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 146 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 145 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 144 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 143 03/09/2020 13:40

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 142 03/09/2020 11:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 141 03/09/2020 11:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 140 03/09/2020 11:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 139 03/09/2020 11:56

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 138 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 137 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 136 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 135 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 134 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 133 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 132 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 131 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 130 03/09/2020 11:55

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 129 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 128 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 127 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 126 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 125 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 124 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 123 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 122 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 121 03/09/2020 11:54

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 120 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 119 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 118 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 117 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 116 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 115 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 114 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 113 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 112 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 111 03/09/2020 11:53

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 110 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 109 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 108 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 107 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 106 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 105 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 104 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 103 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 102 03/09/2020 11:52

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 101 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 100 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 99 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 98 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 97 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 96 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 95 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 94 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 93 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 92 03/09/2020 11:51

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 91 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 90 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 89 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 88 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 87 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 86 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 85 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 84 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 83 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 82 03/09/2020 11:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 81 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 80 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 79 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 78 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 77 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 76 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 75 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 74 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 73 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 72 03/09/2020 11:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 71 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 70 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 69 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 68 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 67 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 66 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 65 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 64 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 63 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 62 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 61 03/09/2020 11:48

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 60 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 59 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 58 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 57 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 56 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 55 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 54 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 53 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 52 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 51 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 50 03/09/2020 11:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 49 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 48 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 47 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 46 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 45 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 44 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 43 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 42 03/09/2020 11:46

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 41 28/06/2020 09:13

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 40 28/06/2020 09:13

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 39 31/05/2020 20:21

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 38 31/05/2020 20:21

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 37 29/05/2020 19:06

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 36 26/04/2020 15:50

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 35 24/04/2020 17:41

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 34 22/04/2020 12:15

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 33 20/04/2020 14:12

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 32 18/04/2020 13:44

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 31 16/04/2020 16:10

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 30 14/04/2020 12:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 29 12/04/2020 13:05

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 28 10/04/2020 18:18

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 27 08/04/2020 13:41

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 26 06/04/2020 14:26

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 25 04/04/2020 12:04

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 24 02/04/2020 11:57

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 23 31/03/2020 15:06

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 22 29/03/2020 13:07

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 21 27/03/2020 13:04

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 20 27/03/2020 13:04

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 19 25/03/2020 14:16

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 18 23/03/2020 13:00

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 17 21/03/2020 12:16

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 16 19/03/2020 12:49

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH chapter 15 17/03/2020 12:42

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 14 28/11/2019 23:47

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 13 27/11/2019 04:58

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 12 25/11/2019 05:16

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 11 23/11/2019 13:12

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 10 21/11/2019 14:31

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 9 19/11/2019 10:03

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 8 17/11/2019 01:00

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 7 15/11/2019 19:41

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 6 12/11/2019 21:34

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 5 14/08/2019 22:03

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 4 13/08/2019 21:20

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 3 12/08/2019 07:06

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 2 10/08/2019 20:59

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chapter 1 09/08/2019 21:59

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!