KIẾM THẦN TUYỆT THẾ [>Update 10/09<] Chapter 192

truyện tranh KIẾM THẦN TUYỆT THẾ
SƠ LƯỢC

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới từng bước một đạp lên đỉnh phong, lăng cửu tiêu, phá vạn kiếp, cuối cùng thành nhất đại tuyệt thế Kiếm Thần!

Thể loại: Action Adventure Manhua Mystery

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 248234 Theo dõi: 214

Update: 10/09/2020 19:49

TỔNG HỢP (192 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 192 10/09/2020 19:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 191 10/09/2020 19:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 190 03/09/2020 17:50

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 189 03/09/2020 17:50

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 188 03/09/2020 17:50

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 187 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 186 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 185 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 184 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 183 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 182 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 181 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 180 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 179 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 178 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 177 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 176 03/09/2020 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 175 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 174 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 173 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 172 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 171 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 170 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 169 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 168 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 167 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 166 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 165 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 164 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 163 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 162 03/09/2020 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 161 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 160 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 159 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 158 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 157 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 156 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 155 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 154 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 153 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 152 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 151 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 150 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 149 03/09/2020 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 148 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 147 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 146 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 145 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 144 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 143 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 142 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 141 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 140 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 139 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 138 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 137 03/09/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 136 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 135 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 134 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 133 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 132 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 131 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 130 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 129 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 128 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 127 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 126 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 125 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 124 03/09/2020 17:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 123 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 122 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 121 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 120 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 119 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 118 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 117 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 116 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 115 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 114 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 113 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 112 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 111 03/09/2020 17:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 110 03/09/2020 17:43

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 109 03/09/2020 17:43

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 108 03/09/2020 17:43

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 107 03/09/2020 17:43

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 106 25/02/2020 17:25

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 105 23/02/2020 17:13

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 104 21/02/2020 18:52

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 103 19/02/2020 17:56

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 102 17/02/2020 20:11

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 101 15/02/2020 17:27

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 100 13/02/2020 17:39

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 99 11/02/2020 19:05

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 98 09/02/2020 18:01

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 97 07/02/2020 17:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 96 05/02/2020 17:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 95 03/02/2020 17:00

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 94 01/02/2020 20:07

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 93 30/01/2020 19:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 92 28/01/2020 17:18

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 91 24/01/2020 18:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 90 24/01/2020 18:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 89 23/01/2020 18:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 88 22/01/2020 17:32

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 87 21/01/2020 20:15

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 86 20/01/2020 17:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 85 19/01/2020 19:54

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 84 18/01/2020 17:53

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 83 17/01/2020 17:43

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 82 16/01/2020 19:23

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 81 15/01/2020 17:57

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 80 14/01/2020 19:25

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 79 13/01/2020 17:22

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 78 12/01/2020 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 77 11/01/2020 20:15

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 76 10/01/2020 17:50

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 75 09/01/2020 21:26

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 74 08/01/2020 17:54

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 73 08/01/2020 11:13

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 72 06/01/2020 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 71 05/01/2020 21:29

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 70 04/01/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 69 03/01/2020 18:29

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 68 02/01/2020 17:32

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 67 01/01/2020 17:55

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 66 30/12/2019 17:52

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 65 28/12/2019 19:22

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 64 26/12/2019 19:29

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 63 24/12/2019 17:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 62 22/12/2019 18:02

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 61 21/12/2019 18:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 60 20/12/2019 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 59 19/12/2019 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 58 18/12/2019 17:51

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 57 17/12/2019 20:42

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 56 16/12/2019 17:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 55 15/12/2019 11:28

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 54 14/12/2019 17:12

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 53 13/12/2019 18:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 52 12/12/2019 18:07

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 51 11/12/2019 17:26

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 50 10/12/2019 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 49 09/12/2019 20:04

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 48 08/12/2019 17:57

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 47 07/12/2019 18:04

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 46 06/12/2019 20:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 45 05/12/2019 18:06

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 44 04/12/2019 22:33

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 43 04/12/2019 22:33

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 42 02/12/2019 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 41 01/12/2019 18:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 40 29/11/2019 17:38

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 39 27/11/2019 19:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 38 25/11/2019 21:02

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 37 24/11/2019 04:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 36 21/11/2019 17:15

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 35 19/11/2019 23:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 34 17/11/2019 22:24

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 33 15/11/2019 22:08

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 32 13/11/2019 20:08

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 31 13/11/2019 20:08

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 30 08/11/2019 03:28

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 29 07/11/2019 19:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 28 05/11/2019 19:52

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 27 03/11/2019 21:25

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 26 01/11/2019 18:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 25 30/10/2019 18:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 24 28/10/2019 18:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 23 26/10/2019 22:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 22 24/10/2019 23:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 21 22/10/2019 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 20 22/10/2019 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 19 20/10/2019 20:02

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 18 18/10/2019 18:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 17 16/10/2019 20:53

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 16 14/10/2019 18:10

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 15 12/10/2019 18:00

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 14 10/10/2019 18:04

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 13 08/10/2019 17:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 12 06/10/2019 18:38

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 11 04/10/2019 20:19

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 10 04/10/2019 20:19

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 9 01/10/2019 10:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 8 28/09/2019 19:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 7 28/09/2019 19:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 6 19/09/2019 21:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 5 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 4 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 3 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 2 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 1 17/09/2019 01:37

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!