KIẾM THẦN TUYỆT THẾ [>Update 21/02<] chapter 104

truyện tranh KIẾM THẦN TUYỆT THẾ
SƠ LƯỢC

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới từng bước một đạp lên đỉnh phong, lăng cửu tiêu, phá vạn kiếp, cuối cùng thành nhất đại tuyệt thế Kiếm Thần!

Thể loại: Action Adventure Manhua Mystery

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 204120 Theo dõi: 211

Update: 21/02/2020 19:09

TỔNG HỢP (104 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 104 21/02/2020 18:52

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 103 19/02/2020 17:56

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 102 17/02/2020 20:11

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 101 15/02/2020 17:27

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 100 13/02/2020 17:39

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 99 11/02/2020 19:05

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 98 09/02/2020 18:01

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 97 07/02/2020 17:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 96 05/02/2020 17:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 95 03/02/2020 17:00

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 94 01/02/2020 20:07

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 93 30/01/2020 19:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 92 28/01/2020 17:18

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 91 24/01/2020 18:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 90 24/01/2020 18:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 89 23/01/2020 18:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 88 22/01/2020 17:32

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 87 21/01/2020 20:15

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 86 20/01/2020 17:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 85 19/01/2020 19:54

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 84 18/01/2020 17:53

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 83 17/01/2020 17:43

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 82 16/01/2020 19:23

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 81 15/01/2020 17:57

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 80 14/01/2020 19:25

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 79 13/01/2020 17:22

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 78 12/01/2020 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 77 11/01/2020 20:15

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 76 10/01/2020 17:50

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 75 09/01/2020 21:26

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 74 08/01/2020 17:54

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 73 08/01/2020 11:13

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 72 06/01/2020 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 71 05/01/2020 21:29

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 70 04/01/2020 17:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 69 03/01/2020 18:29

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 68 02/01/2020 17:32

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 67 01/01/2020 17:55

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 66 30/12/2019 17:52

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 65 28/12/2019 19:22

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 64 26/12/2019 19:29

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 63 24/12/2019 17:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 62 22/12/2019 18:02

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 61 21/12/2019 18:44

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 60 20/12/2019 17:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 59 19/12/2019 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 58 18/12/2019 17:51

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 57 17/12/2019 20:42

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 56 16/12/2019 17:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 55 15/12/2019 11:28

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 54 14/12/2019 17:12

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 53 13/12/2019 18:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 52 12/12/2019 18:07

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 51 11/12/2019 17:26

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 50 10/12/2019 17:47

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 49 09/12/2019 20:04

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 48 08/12/2019 17:57

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 47 07/12/2019 18:04

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 46 06/12/2019 20:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 45 05/12/2019 18:06

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 44 04/12/2019 22:33

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 43 04/12/2019 22:33

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ chapter 42 02/12/2019 17:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 41 01/12/2019 18:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 40 29/11/2019 17:38

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 39 27/11/2019 19:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 38 25/11/2019 21:02

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 37 24/11/2019 04:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 36 21/11/2019 17:15

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 35 19/11/2019 23:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 34 17/11/2019 22:24

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 33 15/11/2019 22:08

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 32 13/11/2019 20:08

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 31 13/11/2019 20:08

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 30 08/11/2019 03:28

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 29 07/11/2019 19:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 28 05/11/2019 19:52

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 27 03/11/2019 21:25

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 26 01/11/2019 18:35

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 25 30/10/2019 18:40

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 24 28/10/2019 18:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 23 26/10/2019 22:45

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 22 24/10/2019 23:17

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 21 22/10/2019 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 20 22/10/2019 17:48

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 19 20/10/2019 20:02

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 18 18/10/2019 18:49

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 17 16/10/2019 20:53

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 16 14/10/2019 18:10

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 15 12/10/2019 18:00

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 14 10/10/2019 18:04

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 13 08/10/2019 17:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 12 06/10/2019 18:38

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 11 04/10/2019 20:19

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 10 04/10/2019 20:19

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 9 01/10/2019 10:46

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 8 28/09/2019 19:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 7 28/09/2019 19:09

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 6 19/09/2019 21:16

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 5 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 4 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 3 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 2 17/09/2019 01:37

KIẾM THẦN TUYỆT THẾ Chapter 1 17/09/2019 01:37

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!