TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ [>Update 29/11<] chapter 128

truyện tranh TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ
SƠ LƯỢC
Dương Thiện - "nhà phê bình tác phẩm" đã từng nói: 
Lão tử dù thành một con chó so với ngươi còn mạnh hơn! Chuyện gì đến rồi sẽ đến, một cái hệ thống thần bí đã thực hiện "Nguyện vọng" của hắn . Ở đây, hắn sẽ lấy danh nghĩa một đầu phổ thông cẩu mở màn, nghịch tập đánh mặt chó ngạo thiên? Xin bắt đầu ngươi biểu diễn...
Lịch ra truyện: 2 chap/tuần
Ủng hộ tôi tại playerduo.com/duchung24

Tên khác: Trọng Sinh Dị Thế Nhất Điều Cẩu, TRỌNG SINH THÀNH CHÓ TẠI DỊ THẾ

Thể loại: Adventure Comic Manhua Mystery Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 176825 Theo dõi: 287

Update: 29/11/2020 13:14

TỔNG HỢP (127 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 128 29/11/2020 13:14

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 127 27/11/2020 00:36

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 126 22/11/2020 00:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 125 19/11/2020 23:35

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 124 16/11/2020 01:29

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 123 16/11/2020 01:29

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 122 08/11/2020 23:06

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 121 06/11/2020 10:23

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 120 03/11/2020 00:50

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 119 03/11/2020 00:47

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 118 26/10/2020 19:26

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 117 23/10/2020 14:59

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 116 22/10/2020 17:41

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 115 22/10/2020 17:40

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 114 22/10/2020 17:39

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 113 22/10/2020 17:38

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 112 22/10/2020 17:37

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 111 22/10/2020 17:35

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 110 22/10/2020 17:34

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 109 22/10/2020 17:33

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 108 22/10/2020 17:31

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 107 22/10/2020 17:30

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 106 22/10/2020 17:29

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 105 22/10/2020 17:23

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 104 22/10/2020 17:21

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 103 31/08/2020 12:36

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 102 27/08/2020 11:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 101 27/08/2020 11:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 100 20/08/2020 10:12

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 99 20/08/2020 10:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 98 18/08/2020 06:24

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 97 12/08/2020 15:19

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 96 12/08/2020 15:19

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 95 12/08/2020 15:19

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 94 12/08/2020 15:19

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 93 12/08/2020 15:19

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 92 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 91 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 90 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 89 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 88 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 87 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 86 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 85 12/08/2020 15:18

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 84 05/07/2020 20:54

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 83 05/07/2020 20:41

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 81 30/06/2020 14:12

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 80 30/06/2020 14:12

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 79 30/06/2020 14:12

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 78 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 77 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 76 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 75 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 74 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 73 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 72 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 71 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 70 30/06/2020 14:11

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 69 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 68 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 67 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 66 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 65 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 64 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 63 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 62 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 61 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 60 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 59 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 58 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 57 30/06/2020 14:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 56 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 55 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 54 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 53 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 52 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 51 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 50 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 49 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 48 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 47 30/06/2020 14:09

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 46 30/06/2020 13:16

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 45 30/06/2020 13:16

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 44 30/06/2020 13:16

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 43 30/06/2020 13:16

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 42 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 41 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 40 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 39 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 38 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 37 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 36 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 35 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 34 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 33 30/06/2020 13:15

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 32 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 31 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 30 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 29 30/06/2020 18:56

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 28 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 27 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 26 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 25 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 24 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 23 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 22 30/06/2020 13:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 21 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 20 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 19 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 18 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 17 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 16 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 15 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 14 30/06/2020 13:07

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 13 30/06/2020 12:49

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 12 30/06/2020 12:49

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ chapter 11 30/06/2020 12:48

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 10 15/05/2020 12:42

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 9 15/05/2020 12:41

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 8 15/05/2020 12:41

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 7 15/05/2020 12:41

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 6 15/05/2020 12:41

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 5: Cẩu Tiên Giáng Thế 02/10/2019 19:10

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 4 28/09/2019 20:39

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 3 27/09/2019 13:28

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 2 25/09/2019 19:59

TRỌNG SINH THÀNH CẬU VÀNG TẠI DỊ THẾ Chapter 1 25/09/2019 19:59

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!