Ông Bà Hồi Xuân Update 16/05 >Chapter 126<

truyện tranh Ông Bà Hồi Xuân
SƠ LƯỢC
Cầu được ước thấy. Có hai ông bà nọ ở tuổi sắp xuống lỗ bỗng hỏi nhau vu vơ muốn làm gì khi được trẻ lại, ai ngờ ngay đêm đó hai ông bà được sống lại tuổi 20 luôn. Hành trình sau này của cặp đôi oái oăm này rồi sẽ ra sao, vào đọc luôn để biết cho nóng.

Theo dõi Shirotako tại:


Tham gia server discord của team tại

Tên khác: A Story About A Granpa and Granma Returned Back to their Youth, Sống lại tuổi 20

Tác giả: araido kagiri

Nhóm dịch: Gánh xiếc Shirotako Translation

Thể loại: Comedy Romance Seinen Fantasy

Đăng bởi: Mèo SimpMy Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nha Nha , Edelweiss Izurai

Số lượt xem: 1112254 Theo dõi: 2134

Update: 16/05/2022 00:10TỔNG HỢP (128 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ông Bà Hồi Xuân Chap 126 16/05/2022 00:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 125 15/05/2022 19:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 124 15/05/2022 19:08

Ông Bà Hồi Xuân Chap 123 15/05/2022 02:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 122 15/05/2022 01:21

Ông Bà Hồi Xuân Chap 121 14/05/2022 02:04

Ông Bà Hồi Xuân Chap 120 13/05/2022 23:31

Ông Bà Hồi Xuân Chap 119 13/05/2022 10:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 118 13/05/2022 10:25

Ông Bà Hồi Xuân Chap 117 12/05/2022 22:52

Ông Bà Hồi Xuân Chap 116 12/05/2022 20:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 115 12/05/2022 19:37

Ông Bà Hồi Xuân Chap 114 12/05/2022 16:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 113 12/05/2022 15:58

Ông Bà Hồi Xuân Chap 112 12/05/2022 13:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 111 12/05/2022 13:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 110 12/05/2022 12:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 109 12/05/2022 11:17

Ông Bà Hồi Xuân Chap 108 12/05/2022 10:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 107 11/05/2022 19:48

Ông Bà Hồi Xuân Chap 106 11/05/2022 19:46

Ông Bà Hồi Xuân Chap 105 11/05/2022 01:40

Ông Bà Hồi Xuân Chap 104 11/05/2022 00:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 103 10/05/2022 22:11

Ông Bà Hồi Xuân Chap 102 02/05/2022 20:19

Ông Bà Hồi Xuân Chap 101.5 16/04/2022 21:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 101 16/04/2022 18:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 100 13/04/2022 13:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 99 13/04/2022 13:17

Ông Bà Hồi Xuân Chap 98 12/04/2022 12:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 97 12/04/2022 12:20

Ông Bà Hồi Xuân Chap 96 09/04/2022 18:44

Ông Bà Hồi Xuân Chap 95 08/04/2022 16:29

Ông Bà Hồi Xuân Chap 94 07/04/2022 08:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 93 06/04/2022 23:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 92 thật nè ;v 06/04/2022 13:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 92 - 127 (Chạm raw) 01/04/2022 14:11

Ông Bà Hồi Xuân Chap 91 29/03/2022 13:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 90 08/02/2022 16:22

Ông Bà Hồi Xuân Chap 89 08/02/2022 16:03

Ông Bà Hồi Xuân Chap 88 27/01/2022 22:51

Ông Bà Hồi Xuân Chap 87 27/01/2022 22:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 86 27/01/2022 22:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 85 12/12/2021 20:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 84 12/12/2021 20:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 83 29/11/2021 10:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 82 29/11/2021 10:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 81 19/11/2021 21:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 80 19/11/2021 21:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 79 19/11/2021 21:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 78 14/11/2021 13:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 77 16/10/2021 11:23

Ông Bà Hồi Xuân Chap 76 16/10/2021 11:22

Ông Bà Hồi Xuân Chap 75 03/10/2021 14:12

Ông Bà Hồi Xuân Chap 74 03/10/2021 09:25

Ông Bà Hồi Xuân Chap 73 03/10/2021 09:24

Ông Bà Hồi Xuân Chap 72 03/10/2021 09:24

Ông Bà Hồi Xuân Chap 71 18/09/2021 14:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 70 18/09/2021 12:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 69 14/09/2021 08:47

Ông Bà Hồi Xuân chap 68 11/09/2021 08:33

Ông Bà Hồi Xuân chap 67 06/09/2021 09:10

Ông Bà Hồi Xuân chap 66 01/09/2021 08:15

Ông Bà Hồi Xuân chap 65 28/08/2021 10:44

Ông Bà Hồi Xuân chap 64 24/08/2021 09:25

Ông Bà Hồi Xuân chap 63 21/08/2021 11:02

Ông Bà Hồi Xuân chap 62 20/08/2021 07:52

Ông Bà Hồi Xuân chap 61 12/08/2021 18:29

Ông Bà Hồi Xuân chap 60 08/08/2021 07:16

Ông Bà Hồi Xuân chap 59 05/08/2021 07:52

Ông Bà Hồi Xuân Chap 58 29/07/2021 18:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 57 23/07/2021 17:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 56 19/07/2021 18:23

Ông Bà Hồi Xuân chap 55 14/07/2021 20:03

Ông Bà Hồi Xuân Chap 54 11/07/2021 12:31

Ông Bà Hồi Xuân Chap 53 05/07/2021 08:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 52 03/07/2021 08:14

Ông Bà Hồi Xuân Chap 51 02/07/2021 08:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 50 30/06/2021 18:41

Ông Bà Hồi Xuân Chap 49 26/06/2021 13:28

Ông Bà Hồi Xuân Chap 48 26/06/2021 13:28

Ông Bà Hồi Xuân Chap 47 24/06/2021 19:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 46 23/06/2021 21:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 45 23/06/2021 21:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 44 22/06/2021 11:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 43 22/06/2021 11:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 42 20/06/2021 21:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 41 20/06/2021 21:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 40 19/06/2021 22:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 39 19/06/2021 22:37

Ông Bà Hồi Xuân Chap 38 18/06/2021 22:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 37 18/06/2021 22:02

Ông Bà Hồi Xuân Chap 36 18/06/2021 21:57

Ông Bà Hồi Xuân Chap 35 18/06/2021 21:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 34 17/06/2021 22:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 33 17/06/2021 22:08

Ông Bà Hồi Xuân Chap 32 17/06/2021 22:07

Ông Bà Hồi Xuân Chap 31 17/06/2021 22:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 30 17/06/2021 22:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 29 17/06/2021 22:03

Ông Bà Hồi Xuân Chap 28 17/06/2021 21:45

Ông Bà Hồi Xuân Chap 27 17/06/2021 21:43

Ông Bà Hồi Xuân Chap 26 17/06/2021 21:41

Ông Bà Hồi Xuân Chap 25 17/06/2021 21:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 24 17/06/2021 21:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 23 17/06/2021 21:35

Ông Bà Hồi Xuân Chap 22 17/06/2021 21:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 21 17/06/2021 21:32

Ông Bà Hồi Xuân Chap 20 17/06/2021 21:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 19 17/06/2021 21:20

Ông Bà Hồi Xuân Chap 18 17/06/2021 21:16

Ông Bà Hồi Xuân Chap 17 17/06/2021 21:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 16 17/06/2021 21:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 15 17/06/2021 20:59

Ông Bà Hồi Xuân Chap 14 17/06/2021 20:57

Ông Bà Hồi Xuân Chap 13 16/06/2021 22:13

Ông Bà Hồi Xuân Chap 12: Trẻ lại rồi mà ngủ vẫn không ngon :)) 02/02/2020 23:14

Ông Bà Hồi Xuân chap 11 12/01/2020 01:35

Ông Bà Hồi Xuân chap 10 12/01/2020 01:34

Ông Bà Hồi Xuân chap 9 23/12/2019 21:18

Ông Bà Hồi Xuân chap 8 16/12/2019 13:33

Ông Bà Hồi Xuân chap 7 07/12/2019 19:48

Ông Bà Hồi Xuân chap 6 01/12/2019 03:34

Ông Bà Hồi Xuân chap 5 23/11/2019 22:14

Ông Bà Hồi Xuân chap 4 17/11/2019 03:40

Ông Bà Hồi Xuân chap 3 11/11/2019 00:46

Ông Bà Hồi Xuân chap 2 Tình địch xuất hiện !! 05/11/2019 22:24

Ông Bà Hồi Xuân chap 1 30/10/2019 01:02

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Monster Musume no Iru Nichijou Update 12/10  >Chapter 65<
  • truyện tranh Futago, Futagokoro [>Update 25/4<] Chapter 5
  • truyện tranh Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai [Update 02/05] Chap 45- Tên khốn đó và lời tuyên bố
  • truyện tranh Yosame Hakuro wa Korosenai
  • truyện tranh Kimi ga Megami nara, Ii no ni [>UPDATE 18/05<] CHAPTER 3
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...