ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN [>Update 31/10<] Chapter 155

truyện tranh ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN
SƠ LƯỢC

Thần quân mang theo cửu thiên thần thạch, trùng sinh tại đô thị, biết luyện đan, có thể luyện khí, hiểu trận pháp, hãy nhìn lâm phàm tại đô thị làm như thế nào trừng trị kẻ ác, từng bước một phi thăng, quan sát chúng sinh.

 

Thể loại: Manhua Mystery Supernatural

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 351071 Theo dõi: 263

Update: 31/10/2020 21:36

TỔNG HỢP (154 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 155 31/10/2020 21:36

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 154 21/10/2020 23:22

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 153 17/10/2020 22:51

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 152 15/10/2020 18:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 151 11/10/2020 18:55

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 150 09/10/2020 20:36

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 149 09/10/2020 07:14

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 148 09/10/2020 07:14

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 147 09/10/2020 07:14

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 146 09/10/2020 07:14

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 145 08/10/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 144 07/10/2020 22:33

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 143 07/10/2020 02:14

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 142 06/10/2020 22:48

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 141 06/10/2020 22:48

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 140 25/09/2020 01:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 139 25/09/2020 01:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 138 25/09/2020 01:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 137 17/09/2020 12:40

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 136 17/09/2020 12:40

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 135 17/09/2020 12:40

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 134 12/09/2020 14:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 133 12/09/2020 14:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 132 12/09/2020 14:22

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 131 12/09/2020 14:22

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 130 12/09/2020 14:22

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 129 04/09/2020 16:09

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 128 04/09/2020 16:09

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 127 04/09/2020 16:09

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 126 04/09/2020 16:09

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 125 04/09/2020 16:09

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 124 04/09/2020 16:09

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 123 26/08/2020 11:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 122 26/08/2020 11:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 121 26/08/2020 11:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 120 26/08/2020 11:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 119 21/08/2020 09:38

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 118 20/08/2020 22:52

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 117 20/08/2020 22:52

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 116 12/08/2020 07:00

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 115 12/08/2020 07:00

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 114 12/08/2020 07:00

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 113 04/08/2020 05:47

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 112 04/08/2020 05:47

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 111 04/08/2020 05:47

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 110 28/07/2020 03:53

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 109 28/07/2020 03:53

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 108 23/07/2020 00:20

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 107 21/07/2020 22:16

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 106 21/07/2020 22:16

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 105 16/07/2020 12:13

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 104 16/07/2020 12:13

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 102 11/07/2020 11:16

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 101 10/07/2020 11:11

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 100 10/07/2020 11:11

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 99 10/07/2020 11:11

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 98 02/07/2020 20:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 97 02/07/2020 20:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 96 02/07/2020 20:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 95 27/06/2020 19:21

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 94 27/06/2020 19:21

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 93 27/06/2020 19:21

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 92 27/06/2020 19:21

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 91 16/06/2020 04:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 90 16/06/2020 04:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 89 16/06/2020 04:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 88 14/06/2020 11:45

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 87 14/06/2020 11:45

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 86 13/06/2020 23:42

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 85 11/06/2020 03:34

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 84 11/06/2020 03:34

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 83 11/06/2020 03:34

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 82 01/06/2020 09:03

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 81 01/06/2020 09:03

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 80 01/06/2020 09:03

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 79 01/06/2020 09:03

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 78 25/05/2020 18:44

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 77 25/05/2020 18:44

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 76 25/05/2020 18:44

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 75 13/05/2020 23:31

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 74 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 73 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 72 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 71 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 70 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 69 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 68 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 67 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 66 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 65 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 64 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 63 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 62 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 61 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 60 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 59 13/05/2020 23:30

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 58 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 57 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 56 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 55 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 54 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 53 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 52 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 51 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 50 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 49 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 48 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 47 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 46 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 45 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 44 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 43 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 42 13/05/2020 23:29

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 41 13/05/2020 23:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 40 13/05/2020 23:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 39 13/05/2020 23:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 38 13/05/2020 23:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 37 13/05/2020 23:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 36 13/05/2020 19:26

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 35 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 34 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 33 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 32 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 31 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 30 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 29 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 28 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 27 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 26 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 25 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 24 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 23 13/05/2020 16:28

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 22 13/05/2020 16:27

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 21 13/05/2020 16:27

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 20 13/05/2020 16:27

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 19 13/05/2020 16:27

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 18 13/05/2020 16:27

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 17 20/02/2020 18:23

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 16 11/02/2020 16:26

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 15 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 14 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 13 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 12 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 11 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 10 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 9 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 8 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 7 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 6 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 5 11/02/2020 16:25

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 4 07/02/2020 21:50

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 3 07/02/2020 21:50

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 2 04/02/2020 01:12

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN Chapter 1 04/11/2019 15:47

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!