Côn Thôn Thiên Hạ [>Update 24/01<] chapter 169

truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng...
Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ
Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung thần thi côn, mở ra cái miệng máu nuốt chửng chủ nhân của mình. Khi Phàn Lăng Tiêu tỉnh lại lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã có khác biệt lớn...

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 379827 Theo dõi: 377

Update: 24/01/2022 21:02TỔNG HỢP (226 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 169 24/01/2022 21:02

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 168 10/01/2022 19:29

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 167 10/01/2022 19:29

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 166 29/12/2021 18:32

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 165 18/12/2021 22:52

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 164 13/12/2021 18:29

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 163 13/12/2021 18:29

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 162 27/11/2021 22:31

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 161 25/11/2021 02:20

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 160 14/11/2021 15:06

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 159 07/11/2021 14:26

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 158 01/11/2021 12:53

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 157 24/10/2021 10:15

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 156 17/10/2021 11:09

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 155 12/10/2021 20:46

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 154 12/10/2021 00:06

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 153 26/09/2021 17:35

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 152 19/09/2021 17:29

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 151 13/09/2021 00:21

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 150 06/09/2021 17:25

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 149 28/08/2021 22:01

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 148 23/08/2021 15:02

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 147 16/08/2021 15:51

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 146 03/08/2021 17:45

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 145 27/07/2021 16:51

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 144 17/07/2021 23:37

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 143 10/07/2021 17:46

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 142 06/07/2021 23:33

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 141 26/06/2021 17:45

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 140 21/06/2021 17:46

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 139 14/06/2021 19:37

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 138 08/06/2021 10:03

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 137 29/05/2021 19:21

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 136 25/05/2021 09:25

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 135 02/05/2021 19:28

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 134 24/04/2021 18:26

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 133 19/04/2021 12:38

Côn Thôn Thiên Hạ chapter 132 11/04/2021 13:18

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 131 05/04/2021 19:11

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 130 28/03/2021 14:17

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 128 14/03/2021 06:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 127 28/02/2021 00:03

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 126 21/02/2021 13:34

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 125 15/02/2021 18:45

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 124 06/02/2021 22:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 123 06/02/2021 22:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 122 30/01/2021 23:39

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 121 16/01/2021 21:41

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 120 09/01/2021 15:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 119 02/01/2021 19:09

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 118 28/12/2020 22:14

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 117 20/12/2020 11:39

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 116 12/12/2020 21:45

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 115 10/12/2020 22:14

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 114 28/11/2020 13:57

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 113 21/11/2020 17:51

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 112 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 111 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 110 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 109 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 108 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 107 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 106 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 105 17/11/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 104 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 103 - không có 103 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 102 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 101 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 100 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 99 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 98 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 97 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 96 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 95 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 94 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 93 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 92 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 91 17/11/2020 13:23

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 90 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 89 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 88 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 87 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 86 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 85 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 84 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 83 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 82 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 81 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 80 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 79 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 78 17/11/2020 13:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 77 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 76 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 75 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 74 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 73 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 72 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 71 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 70 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 69 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 68 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 67 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 66 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 65 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 64 17/11/2020 13:21

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 63 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 62 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 61 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 60 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 59 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 58 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 57 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 56 17/11/2020 13:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 112 14/11/2020 23:14

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 111 04/11/2020 22:04

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 110 24/10/2020 15:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 109 18/10/2020 19:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 108 10/10/2020 16:22

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 107 08/10/2020 22:36

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 106 03/10/2020 18:59

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 105 03/10/2020 18:59

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 104 18/09/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 103 18/09/2020 13:24

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 102 03/09/2020 15:04

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 101 30/08/2020 19:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 100 30/08/2020 19:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 99 30/08/2020 19:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 98 04/08/2020 22:04

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 97 04/08/2020 22:04

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 96 04/08/2020 22:04

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 95 15/07/2020 14:45

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 94 15/07/2020 14:45

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 93 12/07/2020 15:40

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 92 12/07/2020 15:40

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 91 12/07/2020 15:40

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 90 09/07/2020 20:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 89 09/07/2020 20:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 88 09/07/2020 20:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 87 09/07/2020 20:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 86 09/07/2020 20:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 85 09/07/2020 20:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 84 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 83 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 82 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 81 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 80 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 79 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 78 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 77 09/07/2020 20:47

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 76 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 75 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 74 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 73 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 72 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 71 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 70 09/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 69 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 68 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 67 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 66 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 65 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 64 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 63 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 62 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 61 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 60 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 59 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 58 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 57 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 56 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 55 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 54 09/07/2020 20:43

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 53 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 52 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 51 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 50 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 49 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 48 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 47 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 46 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 45 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 44 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 43 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 42 09/07/2020 20:42

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 41 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 40 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 39 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 38 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 37 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 36 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 35 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 34 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 33 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 32 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 31 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 30 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 29 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 28 09/07/2020 20:06

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 27 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 26 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 25 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 24 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 23 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 22 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 21 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 20 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 19 09/07/2020 20:05

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 18 09/07/2020 18:49

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 17 07/07/2020 20:44

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 16 06/07/2020 01:20

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 15 03/07/2020 22:59

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 14 29/06/2020 19:02

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 13 27/06/2020 19:01

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 12 25/06/2020 18:40

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 11 24/06/2020 07:34

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 10 21/06/2020 22:27

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 9 19/06/2020 18:46

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 8 25/01/2020 23:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 7 23/01/2020 21:37

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 6 19/01/2020 22:48

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 5 16/01/2020 22:36

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 4 19/12/2019 21:58

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 3 11/12/2019 13:19

Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 2 26/11/2019 18:58

Côn Thôn Thiên Hạ chap 1 26/11/2019 18:58

Côn Thôn Thiên Hạ chap 0 26/11/2019 18:57

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 22/12<] chapter 1084-1085
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...