Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện [>Update 14/01<] chapter 144

truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
SƠ LƯỢC
Thiếu niên Kim Ngô Vệ vì báo thù diệt môn, tại hắc đạo đệ nhất bang hội ẩn núp 10 Năm, lại ngoài ý muốn tiến vào đều trung nguyên mạnh nhất Võ Đang tiên hiệp học viện tu tiên, cũng âm thầm triển khai mình báo thù đại kế. Một cái giấu diếm thân phận thiếu niên hắc đạo đầu mục, một cái thực lực siêu quần lại nhát gan thích khóc sư huynh, một cái thần bí thích khách cùng một cái không đáng tin cậy say rượu sư phó, lại nhìn bốn người như thế nào liên thủ khai tông lập phái, đứng lên hoàng quyền đỉnh!

Thể loại: Action Adventure Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 288555 Theo dõi: 345

Update: 14/01/2021 22:17

TỔNG HỢP (143 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 144 14/01/2021 22:17

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 143 14/01/2021 22:17

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 142 14/01/2021 22:16

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 141 14/01/2021 22:16

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 140 14/01/2021 22:16

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 139 12/01/2021 13:49

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện chapter 138 12/01/2021 13:49

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 137 05/12/2020 20:57

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 136 14/11/2020 19:13

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 135 10/11/2020 14:41

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 134 10/11/2020 14:41

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 133 27/10/2020 16:04

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 132 09/10/2020 20:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 131 30/09/2020 18:47

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 130 17/09/2020 23:07

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 129 15/09/2020 19:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 128 05/09/2020 19:52

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 126 15/08/2020 13:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 125 15/08/2020 13:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 124 15/08/2020 13:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 123 15/08/2020 13:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 122 29/07/2020 17:48

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 121 29/07/2020 17:48

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 120 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 119 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 118 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 117 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 116 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 115 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 114 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 113 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 112 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 111 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 110 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 109 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 108 12/07/2020 15:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 107 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 106 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 105 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 104 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 103 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 102 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 101 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 100 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 99 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 98 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 97 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 96 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 95 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 94 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 93 12/07/2020 15:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 92 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 91 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 90 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 89 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 88 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 87 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 86 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 85 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 84 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 83 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 82 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 81 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 80 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 79 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 78 12/07/2020 15:35

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 77 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 76 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 75 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 74 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 73 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 72 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 71 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 70 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 69 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 68 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 67 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 66 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 65 12/07/2020 15:34

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 64 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 63 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 62 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 61 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 60 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 59 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 58 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 57 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 56 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 55 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 54 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 53 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 52 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 51 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 50 12/07/2020 15:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 49 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 48 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 47 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 46 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 45 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 44 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 43 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 42 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 41 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 40 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 39 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 38 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 37 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 36 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 35 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 34 12/07/2020 15:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 33 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 32 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 31 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 30 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 29 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 28 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 27 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 26 12/07/2020 15:31

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 25 08/06/2020 12:26

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 24 04/06/2020 11:23

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 23 02/06/2020 17:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 22 27/05/2020 19:36

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 21 21/05/2020 12:43

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 20 28/04/2020 21:09

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 19 26/04/2020 22:00

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 18 24/04/2020 23:32

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 17 22/04/2020 21:12

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 16 20/04/2020 21:23

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 15 15/04/2020 20:14

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 14 13/04/2020 19:54

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 13 11/04/2020 19:40

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 12 09/04/2020 20:09

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 11 07/04/2020 20:38

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 10 05/04/2020 19:39

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 9 03/04/2020 20:03

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 8 24/03/2020 22:43

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 7 22/03/2020 23:09

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 6 21/03/2020 04:16

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 5 18/03/2020 23:08

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 4 04/02/2020 22:37

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 3 05/01/2020 11:20

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 2 17/12/2019 18:33

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện Chapter 1 05/12/2019 23:39

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!