THẦN CẤP THẤU THỊ [>Update 21/10<] chương 228

truyện tranh THẦN CẤP THẤU THỊ
SƠ LƯỢC

Một lần ngoài ý muốn để Diệp Hàn có được thần kỳ năng lực nhìn xuyên tường, từ đây nhân sinh của hắn trở nên muôn màu muôn vẻ, khai thác mạnh nhất thương nghiệp đế quốc, xưng bá thế giới cược đàn, một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, trở thành y đạo thánh thủ, có được ức vạn tài phú, la lỵ, ngự tỷ, hoa khôi cảnh sát, nữ thần nhao nhao hướng hắn đánh tới, làm một bản số lượng có hạn nam nhân, Diệp Hàn áp lực rất lớn, bất đắc dĩ cùng mấy cái kẻ trộm mộ đi dò thám hiểm, nhưng mà, một cái từ viễn cổ truy tìm đến nay bí mật kinh thiên dần dần hiện lên ở hắn trước mắt!...

Tên khác: Thiên Tài Cuồng Y

Thể loại: Action Manhua Mystery

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 291128 Theo dõi: 171

Update: 21/10/2021 20:30TỔNG HỢP (228 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 228 21/10/2021 20:30

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 227 17/10/2021 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 226 14/10/2021 08:31

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 225 11/10/2021 22:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 224 11/10/2021 00:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 223 11/10/2021 00:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 222 30/09/2021 14:26

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 221 27/09/2021 21:56

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 220 25/09/2021 09:15

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 219 20/09/2021 10:43

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 218 20/09/2021 10:43

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 217 13/09/2021 01:09

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 216 11/09/2021 16:10

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 215 06/09/2021 21:18

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 214 04/09/2021 02:13

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 213 30/08/2021 04:01

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 212 26/08/2021 23:35

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 211 23/08/2021 17:39

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 210 21/08/2021 20:33

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 209 16/08/2021 15:16

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 208 13/08/2021 00:52

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 207 10/08/2021 11:25

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 206 10/08/2021 11:25

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 205 02/08/2021 06:07

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 204 29/07/2021 14:08

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 203 27/07/2021 09:12

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 202 23/07/2021 00:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 201 18/07/2021 14:21

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 200 16/07/2021 16:24

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 199 12/07/2021 23:32

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 198 12/07/2021 23:32

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 197 05/07/2021 09:16

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 196 04/07/2021 19:31

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 195 28/06/2021 10:42

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 194 24/06/2021 17:59

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 193 22/06/2021 11:17

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 192 22/06/2021 11:17

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 191 14/06/2021 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 190 12/06/2021 05:07

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 189 07/06/2021 11:26

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 188 07/06/2021 11:26

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 187 01/06/2021 18:42

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 186 23/05/2021 12:49

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 185 20/05/2021 12:34

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 184 17/05/2021 11:55

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 183 14/05/2021 14:33

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 182 06/05/2021 19:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 181 06/05/2021 19:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 180 06/05/2021 19:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 179 29/04/2021 14:23

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 178 23/04/2021 18:54

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 177 19/04/2021 11:51

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 176 15/04/2021 18:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 175 13/04/2021 17:27

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 174 08/04/2021 07:10

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 173 01/04/2021 11:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 172 01/04/2021 11:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 171 01/04/2021 11:47

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 170 01/04/2021 11:47

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 169 01/04/2021 11:47

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 168 01/04/2021 11:47

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 167 07/03/2021 23:44

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 166 05/03/2021 23:44

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 165 05/03/2021 23:43

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 164 05/03/2021 23:43

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 163 22/02/2021 13:44

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 162 21/02/2021 14:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 161 21/02/2021 14:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 160 21/02/2021 14:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 159 21/02/2021 14:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 158 21/02/2021 14:40

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 157 09/02/2021 12:42

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 156 04/02/2021 17:24

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 155 01/02/2021 19:18

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 154 30/01/2021 19:25

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 153 30/01/2021 11:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 152 21/01/2021 22:07

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 151 21/01/2021 01:18

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 150 15/01/2021 15:11

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 149 11/01/2021 11:33

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 148 11/01/2021 11:33

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 147 06/01/2021 13:51

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 146 02/01/2021 09:17

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 145 30/12/2020 11:28

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 144 29/12/2020 08:22

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 143 26/12/2020 18:06

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 142 24/12/2020 08:24

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 141 21/12/2020 18:38

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 140 17/12/2020 15:21

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 139 13/12/2020 18:23

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 138 09/12/2020 22:46

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 137 08/12/2020 10:35

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 136 02/12/2020 22:46

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 135 29/11/2020 13:13

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 134 25/11/2020 16:28

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 133 25/11/2020 16:28

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 132 18/11/2020 20:28

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 131 15/11/2020 09:28

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 130 12/11/2020 00:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 129 08/11/2020 01:21

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 128 04/11/2020 23:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 127 04/11/2020 22:15

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 126 04/11/2020 22:15

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 125 25/10/2020 00:27

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 124 22/10/2020 00:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 123 20/10/2020 00:27

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 122 14/10/2020 21:31

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 121 10/10/2020 22:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 120 07/10/2020 17:58

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 119 07/10/2020 00:28

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 118 03/10/2020 14:42

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 117 30/09/2020 00:17

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 116 23/09/2020 17:59

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 115 19/09/2020 20:34

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 114 17/09/2020 14:19

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 113 13/09/2020 15:41

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 112 11/09/2020 17:32

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 111 07/09/2020 13:18

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 110 04/09/2020 11:26

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 109 30/08/2020 11:46

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 108 27/08/2020 15:09

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 107 22/08/2020 21:31

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 106 21/08/2020 17:04

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 105 19/08/2020 09:12

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 104 13/08/2020 10:36

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 103 10/08/2020 19:00

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 102 06/08/2020 13:05

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 101 03/08/2020 16:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 100 03/08/2020 16:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 99 28/07/2020 08:29

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 98 22/07/2020 22:16

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 97 22/07/2020 22:16

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 96 18/07/2020 11:01

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 95 16/07/2020 16:48

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 94 16/07/2020 16:48

THẦN CẤP THẤU THỊ chương 93 16/07/2020 14:42

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 92 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 91 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 90 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 89 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 88 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 87 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 86 16/07/2020 10:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 85 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 84 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 83 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 82 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 81 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 80 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 79 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 78 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 77 16/07/2020 10:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 76 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 75 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 74 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 73 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 72 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 71 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 70 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 69 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 68 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 67 16/07/2020 10:54

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 66 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 65 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 64 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 63 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 62 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 61 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 60 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 59 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 58 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 57 16/07/2020 10:53

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 56 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 55 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 54 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 53 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 52 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 51 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 50 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 49 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 48 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 47 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 46 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 45 16/07/2020 10:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 44 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 43 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 42 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 41 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 40 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 39 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 38 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 37 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 36 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 35 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 34 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 33 16/07/2020 10:51

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 32 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 31 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 30 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 29 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 28 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 27 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 26 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 25 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 24 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 23 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 22 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 21 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 20 16/07/2020 10:50

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 19 16/07/2020 10:49

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 18 16/07/2020 10:49

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 17 16/07/2020 10:49

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 16 15/06/2020 18:36

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 15 13/06/2020 22:48

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 14 11/06/2020 19:52

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 13 09/06/2020 12:49

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 12 07/06/2020 18:30

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 11 05/06/2020 17:45

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 10 03/06/2020 15:10

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 9 01/06/2020 13:13

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 8 30/05/2020 14:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 7 30/05/2020 14:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 6 30/05/2020 14:56

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 5 30/05/2020 14:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 4 30/05/2020 14:55

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 3 30/01/2020 22:09

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 2 30/12/2019 20:27

THẦN CẤP THẤU THỊ Chương 1 18/12/2019 23:05

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...