Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành [>Update 09/04<] chapter 158

truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
SƠ LƯỢC

thanh niên nghiện nét Lưu Phong ngoài ý muốn xuyên đến thế giới của kiếm và ma pháp. kẻ không thể dùng được ma pháp với đấu khí như hắn bị mọi người trào phúng là "ma võ phế nhân", vốn cho là thức tỉnh chức nghiệp kiếm thánh trong trò chơi là sẽ mở rộng bàn tay vàng đi đến nhân sinh đỉnh phong, lại bị người bản địa giáo huấn cho không ngóc đầu nổi, tại mảnh đại lục nguy cơ tứ phía này, hắn có thể sống sót được chứ, trở thành cường giả nắm giữ vận mệnh bản thân?

 

Thể loại: Adventure Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 237368 Theo dõi: 240

Update: 09/04/2021 22:40TỔNG HỢP (162 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 158 09/04/2021 22:40

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 157 08/04/2021 12:17

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 156 03/04/2021 13:16

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 155 01/04/2021 11:21

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 154 30/03/2021 11:51

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 153 25/03/2021 11:45

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 152 21/03/2021 13:13

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 151 18/03/2021 14:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 150 13/03/2021 11:43

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 149 11/03/2021 09:54

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 148 08/03/2021 01:39

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 147 08/03/2021 01:39

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 146 08/03/2021 01:39

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 145 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 144 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 143 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 142 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 141 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 140 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 139 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 138 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 137 08/03/2021 01:38

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 136 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 135 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 134 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 133 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 132 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 131 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 130 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 129 08/03/2021 01:37

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 128 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 127 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 126 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 125 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 124 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 123 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 122 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 121 08/03/2021 01:36

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 120 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 119 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 118 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 117 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 116 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 115 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 114 08/03/2021 01:35

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 113 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 112 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 111 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 110 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 109 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 108 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 107 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 106 08/03/2021 01:34

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 105 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 104 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 103 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 102 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 101 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 100 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 99 08/03/2021 01:33

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 98 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 97 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 96 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 95 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 94 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 93 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 92 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 91 08/03/2021 01:32

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 90 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 89 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 88 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 87 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 86 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 85 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 84 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 83 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 82 08/03/2021 01:31

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 81 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 80 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 79 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 78 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 77 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 76 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 75 08/03/2021 01:30

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 74 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 73 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 72 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 71 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 70 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 69 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 68 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 67 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 66 08/03/2021 01:29

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 65 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 64 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 63 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 62 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 61 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 60 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 59 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 58 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 57 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 56 08/03/2021 01:28

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 55 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 54 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 53 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 52 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 51 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 50 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 49 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 48 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 47 08/03/2021 01:27

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 46 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 45 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 44 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 43 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 42 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 41 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 40 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 39 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 38 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 37 08/03/2021 01:26

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 36.5 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 36.4 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 36.3 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 36.2 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 36 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 35 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 34 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 33 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 32 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 31 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 30 08/03/2021 01:25

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 29 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 28 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 27 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 26 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 25 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 24 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 23 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 22 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 21 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 20 08/03/2021 01:24

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 19 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 18 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 17 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 16 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 15 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 14 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 13 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 12 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 11 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 10 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 9 08/03/2021 01:23

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 8 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 7 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 6 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 5 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 4 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 3 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 2 08/03/2021 01:22

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành chapter 1 08/03/2021 01:22

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!