Nguyên Long [>Update 14/09<] chapter 223

truyện tranh Nguyên Long
SƠ LƯỢC
Nguyên Hồn thế giới, huyền huyễn thần kỳ, gia tộc bộc phát, tông môn đứng vững, cường giả phân ra, cao thủ như mây.Vương bài tay đánh lén Vương Thắng xuyên qua đến Nguyên Hồn thế giới, đâm đầu vào không đủ tư cách nhất cá chép tàn hồn, thành người gặp người bắt nạt phế vật.
Ta tới là giết người, không phải đến bị các ngươi cười nhạo.

Thể loại: Action Adventure Manhua Drama

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 985825 Theo dõi: 712

Update: 14/09/2021 13:36TỔNG HỢP (188 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nguyên Long chapter 223 14/09/2021 13:36

Nguyên Long chapter 222 12/09/2021 10:43

Nguyên Long chapter 221 11/09/2021 14:36

Nguyên Long chapter 220 07/09/2021 09:13

Nguyên Long chapter 219 05/09/2021 11:36

Nguyên Long chapter 218 04/09/2021 11:33

Nguyên Long chapter 217 31/08/2021 09:00

Nguyên Long chapter 216 29/08/2021 12:52

Nguyên Long chapter 215 28/08/2021 10:24

Nguyên Long chapter 214 24/08/2021 09:13

Nguyên Long chapter 213 22/08/2021 12:46

Nguyên Long chapter 212 21/08/2021 20:19

Nguyên Long chapter 211 18/08/2021 01:30

Nguyên Long chapter 210 16/08/2021 15:09

Nguyên Long chapter 209 14/08/2021 17:20

Nguyên Long chapter 208 10/08/2021 10:20

Nguyên Long chapter 207 08/08/2021 10:36

Nguyên Long chapter 206 07/08/2021 09:43

Nguyên Long chapter 205 03/08/2021 17:19

Nguyên Long chapter 204 01/08/2021 13:24

Nguyên Long chapter 203 31/07/2021 10:08

Nguyên Long chapter 202 27/07/2021 09:56

Nguyên Long chapter 201 25/07/2021 14:02

Nguyên Long chapter 200 24/07/2021 17:37

Nguyên Long chapter 199 20/07/2021 10:47

Nguyên Long chapter 198 18/07/2021 09:42

Nguyên Long chapter 197 17/07/2021 10:28

Nguyên Long chapter 196 13/07/2021 17:50

Nguyên Long chapter 195 11/07/2021 19:55

Nguyên Long chapter 194 10/07/2021 11:52

Nguyên Long chapter 193 06/07/2021 23:26

Nguyên Long chapter 192 04/07/2021 23:27

Nguyên Long chapter 191 04/07/2021 23:27

Nguyên Long chapter 190 29/06/2021 13:04

Nguyên Long chapter 189 27/06/2021 10:08

Nguyên Long chapter 188 22/06/2021 10:44

Nguyên Long chapter 187 20/06/2021 08:34

Nguyên Long chapter 186 15/06/2021 11:32

Nguyên Long chapter 185 13/06/2021 09:31

Nguyên Long chapter 184 08/06/2021 13:40

Nguyên Long chapter 183 06/06/2021 13:20

Nguyên Long chapter 182 01/06/2021 10:13

Nguyên Long chapter 181 30/05/2021 11:13

Nguyên Long chapter 180 25/05/2021 15:27

Nguyên Long chapter 179 23/05/2021 09:28

Nguyên Long chapter 178 18/05/2021 16:55

Nguyên Long chapter 177 16/05/2021 15:42

Nguyên Long chapter 176 11/05/2021 14:59

Nguyên Long chapter 175 09/05/2021 09:36

Nguyên Long chapter 174 04/05/2021 09:32

Nguyên Long chapter 173 02/05/2021 10:52

Nguyên Long chapter 172 27/04/2021 12:14

Nguyên Long chapter 171 25/04/2021 10:15

Nguyên Long chapter 170 20/04/2021 15:58

Nguyên Long chapter 169 19/04/2021 10:45

Nguyên Long chapter 168 13/04/2021 10:21

Nguyên Long chapter 167 11/04/2021 10:37

Nguyên Long chapter 166 06/04/2021 15:49

Nguyên Long chapter 165 04/04/2021 13:59

Nguyên Long chapter 164 30/03/2021 11:39

Nguyên Long chapter 163 28/03/2021 08:22

Nguyên Long chapter 162 23/03/2021 18:31

Nguyên Long chapter 161 21/03/2021 19:54

Nguyên Long Chapter 160 16/03/2021 13:10

Nguyên Long chapter 159 14/03/2021 16:30

Nguyên Long chapter 158 14/03/2021 16:30

Nguyên Long chapter 157 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 156 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 155 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 154 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 153 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 152 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 151 14/03/2021 16:29

Nguyên Long chapter 150 19/02/2021 17:19

Nguyên Long chapter 149 19/02/2021 17:19

Nguyên Long chapter 148 19/02/2021 17:19

Nguyên Long chapter 147 09/02/2021 21:39

Nguyên Long chapter 146 09/02/2021 09:42

Nguyên Long chapter 145 06/02/2021 15:36

Nguyên Long chapter 144 03/02/2021 08:05

Nguyên Long chapter 143 01/02/2021 13:03

Nguyên Long Chapter 142 28/01/2021 14:15

Nguyên Long Chapter 141 25/01/2021 14:17

Nguyên Long Chapter 140 19/01/2021 16:24

Nguyên Long Chapter 139 18/01/2021 11:44

Nguyên Long Chapter 138 12/01/2021 14:34

Nguyên Long Chapter 137 10/01/2021 15:33

Nguyên Long Chapter 136 05/01/2021 11:30

Nguyên Long Chapter 135 03/01/2021 13:11

Nguyên Long Chapter 134 29/12/2020 10:29

Nguyên Long Chapter 133 27/12/2020 11:09

Nguyên Long Chapter 132 22/12/2020 13:56

Nguyên Long Chapter 131 20/12/2020 16:51

Nguyên Long Chapter 130 15/12/2020 14:20

Nguyên Long Chapter 129 13/12/2020 23:11

Nguyên Long Chapter 128 09/12/2020 00:17

Nguyên Long Chapter 127 07/12/2020 20:45

Nguyên Long Chapter 126 02/12/2020 01:10

Nguyên Long Chapter 125 29/11/2020 13:25

Nguyên Long Chapter 124 24/11/2020 20:37

Nguyên Long Chapter 123 22/11/2020 19:04

Nguyên Long Chapter 122 18/11/2020 01:09

Nguyên Long Chapter 121 16/11/2020 21:27

Nguyên Long Chapter 120 11/11/2020 09:03

Nguyên Long Chapter 119 08/11/2020 21:36

Nguyên Long Chapter 118 04/11/2020 11:00

Nguyên Long Chapter 117 04/11/2020 11:00

Nguyên Long Chapter 116 02/11/2020 17:03

Nguyên Long Chapter 115 28/10/2020 16:17

Nguyên Long Chapter 114 26/10/2020 15:45

Nguyên Long Chapter 113 24/10/2020 11:22

Nguyên Long Chapter 112 21/10/2020 11:24

Nguyên Long Chapter 111 19/10/2020 15:17

Nguyên Long Chapter 110 16/10/2020 11:54

Nguyên Long Chapter 109 14/10/2020 14:34

Nguyên Long Chapter 108 13/10/2020 15:01

Nguyên Long Chapter 107 10/10/2020 20:56

Nguyên Long Chapter 106 07/10/2020 01:51

Nguyên Long Chapter 105 06/10/2020 20:42

Nguyên Long Chapter 104 02/10/2020 20:50

Nguyên Long Chapter 103 29/09/2020 23:08

Nguyên Long Chapter 102 28/09/2020 10:19

Nguyên Long Chapter 101 26/09/2020 14:16

Nguyên Long Chapter 100 23/09/2020 16:52

Nguyên Long Chapter 99 20/09/2020 23:49

Nguyên Long Chapter 98 18/09/2020 22:46

Nguyên Long Chapter 97 17/09/2020 12:20

Nguyên Long Chapter 96 14/09/2020 14:51

Nguyên Long Chapter 95 12/09/2020 09:16

Nguyên Long Chapter 94 12/09/2020 09:16

Nguyên Long Chapter 93 07/09/2020 16:34

Nguyên Long Chapter 92 04/09/2020 16:58

Nguyên Long Chapter 91 01/09/2020 19:42

Nguyên Long Chapter 90 31/08/2020 10:59

Nguyên Long Chapter 89 31/08/2020 00:16

Nguyên Long Chapter 88 27/08/2020 09:22

Nguyên Long Chapter 87 24/08/2020 04:21

Nguyên Long Chapter 86 23/08/2020 08:48

Nguyên Long Chapter 85 19/08/2020 05:35

Nguyên Long Chapter 84 17/08/2020 08:42

Nguyên Long Chapter 83 16/08/2020 04:23

Nguyên Long Chapter 82 12/08/2020 12:23

Nguyên Long Chapter 81 10/08/2020 03:28

Nguyên Long Chapter 80 08/08/2020 22:33

Nguyên Long Chapter 79 07/08/2020 22:29

Nguyên Long Chapter 78 03/08/2020 18:13

Nguyên Long Chapter 77 01/08/2020 19:42

Nguyên Long Chapter 76 29/07/2020 09:29

Nguyên Long Chapter 75 27/07/2020 14:35

Nguyên Long Chapter 74 25/07/2020 19:15

Nguyên Long Chapter 73 22/07/2020 23:32

Nguyên Long Chapter 72 20/07/2020 04:48

Nguyên Long Chapter 71 18/07/2020 13:28

Nguyên Long Chapter 70 16/07/2020 11:18

Nguyên Long Chapter 69 14/07/2020 10:45

Nguyên Long Chapter 68 11/07/2020 15:30

Nguyên Long Chapter 67 08/07/2020 08:24

Nguyên Long Chapter 66 08/07/2020 08:24

Nguyên Long Chapter 65 04/07/2020 06:53

Nguyên Long Chapter 64 01/07/2020 23:55

Nguyên Long Chapter 63 30/06/2020 02:14

Nguyên Long Chapter 62 27/06/2020 12:42

Nguyên Long Chapter 61 25/06/2020 09:37

Nguyên Long Chapter 60 24/06/2020 22:44

Nguyên Long Chapter 59 22/06/2020 11:06

Nguyên Long Chapter 58 20/06/2020 13:28

Nguyên Long Chapter 57 20/06/2020 13:27

Nguyên Long Chapter 56 20/06/2020 13:27

Nguyên Long Chapter 55 20/06/2020 13:27

Nguyên Long Chapter 54 20/06/2020 13:27

Nguyên Long Chapter 53 11/06/2020 02:06

Nguyên Long Chapter 52 11/06/2020 02:06

Nguyên Long Chapter 51 11/06/2020 02:06

Nguyên Long Chapter 50 11/06/2020 02:06

Nguyên Long Chapter 49 31/05/2020 12:58

Nguyên Long Chapter 48 31/05/2020 12:57

Nguyên Long Chapter 47 31/05/2020 12:54

Nguyên Long Chapter 46 22/05/2020 10:45

Nguyên Long Chapter 45 17/05/2020 12:36

Nguyên Long Chapter 44 17/05/2020 12:36

Nguyên Long Chapter 43 17/05/2020 12:36

Nguyên Long Chapter 42 11/05/2020 14:25

Nguyên Long Chapter 41 11/05/2020 14:25

Nguyên Long Chapter 40 11/05/2020 14:25

Nguyên Long Chapter 39 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 38 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 37 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 36 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 35 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 34 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 33 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 32 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 31 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 30 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 29 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 28 11/05/2020 14:24

Nguyên Long Chapter 27 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 26 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 25 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 24 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 23 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 22 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 21 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 20 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 19 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 18 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 17 11/05/2020 14:23

Nguyên Long Chapter 16 11/05/2020 14:22

Nguyên Long Chapter 15 11/05/2020 14:22

Nguyên Long Chapter 14 11/05/2020 14:22

Nguyên Long Chapter 13 11/05/2020 14:22

Nguyên Long Chapter 12 31/03/2020 12:17

Nguyên Long Chapter 11 30/03/2020 15:43

Nguyên Long Chapter 10 30/03/2020 15:43

Nguyên Long Chapter 9 30/03/2020 15:43

Nguyên Long Chapter 8 30/03/2020 15:43

Nguyên Long Chapter 7 25/03/2020 18:42

Nguyên Long Chapter 6 25/03/2020 18:42

Nguyên Long Chapter 5 18/03/2020 14:43

Nguyên Long Chapter 4 17/01/2020 00:55

Nguyên Long Chapter 3 17/01/2020 00:55

Nguyên Long Chapter 2 17/01/2020 00:55

Nguyên Long Chapter 1 17/01/2020 00:55

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!