Tối Cường Vận Đào Hoa [>Update 02/12<] chapter 142

truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
SƠ LƯỢC

Hắn là một sinh viên, đột nhiên một ngày bị ép trở thành truyền nhân của Hoa tiên, sở hữu được những kĩ năng đặc biệt. Chỉ là trước khi luyện thành "đào hoa bảo điển" thì hắn phải tự kiềm chế bản thân, một khi có abc xyz với nữ nhân, thì sẽ nổ tung tại chỗ. Mà cách luyện đào hoa bảo điển là phải thu được tình yêu đích thực của các cô gái....

Tên khác: Tiên Hoan Văn Hóa

Thể loại: Action Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 197892 Theo dõi: 203

Update: 02/12/2020 20:54

TỔNG HỢP (142 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tối Cường Vận Đào Hoa chapter 142 02/12/2020 20:54

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 141 27/11/2020 00:17

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 140 24/11/2020 03:00

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 139 24/11/2020 03:00

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 138 16/11/2020 23:37

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 137 16/11/2020 23:37

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 136 16/11/2020 23:37

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 135 08/11/2020 15:54

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 134 08/11/2020 15:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 133 29/10/2020 15:23

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 132 29/10/2020 08:56

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 131 23/10/2020 20:07

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 130 22/10/2020 14:29

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 129 15/10/2020 21:43

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 128 14/10/2020 20:23

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 127 07/10/2020 23:40

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 126 07/10/2020 23:40

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 125 04/10/2020 20:41

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 124 04/10/2020 20:41

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 123 02/10/2020 20:34

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 122 30/09/2020 17:15

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 121 24/09/2020 08:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 120 22/09/2020 00:30

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 119 19/09/2020 20:09

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 118 19/09/2020 20:09

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 117 10/09/2020 16:35

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 116 07/09/2020 16:40

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 115 04/09/2020 04:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 114 31/08/2020 11:01

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 113 27/08/2020 09:24

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 112 23/08/2020 08:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 111 21/08/2020 09:33

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 110 21/08/2020 09:33

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 109 18/08/2020 00:32

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 108 18/08/2020 00:32

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 107 13/08/2020 11:04

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 106 13/08/2020 04:41

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 105 13/08/2020 04:41

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 104 11/08/2020 20:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 103 06/08/2020 13:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 102 03/08/2020 05:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 101 03/08/2020 05:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 100 03/08/2020 05:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 99 01/08/2020 19:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 98 23/07/2020 13:15

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 97 20/07/2020 12:58

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 96 20/07/2020 12:58

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 95 09/07/2020 08:10

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 94 09/07/2020 08:10

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 93 03/07/2020 19:31

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 92 03/07/2020 19:31

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 91 02/07/2020 20:21

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 90 02/07/2020 20:21

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 89 21/06/2020 06:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 88 21/06/2020 06:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 87 21/06/2020 06:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 86 21/06/2020 06:42

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 85 11/06/2020 02:09

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 84 11/06/2020 02:09

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 83 01/06/2020 08:10

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 82 01/06/2020 08:10

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 81 22/05/2020 10:54

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 80 22/05/2020 10:54

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 79 22/05/2020 10:54

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 78 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 77 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 76 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 75 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 74 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 73 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 72 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 71 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 70 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 69 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 68 22/05/2020 10:53

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 67 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 66 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 65 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 64 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 63. 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 62 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 61 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 60 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 59 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 58 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 57 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 56 22/05/2020 10:52

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 55 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 54 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 53 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 52 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 51 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 50 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 49 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 48 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 47 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 46 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 45 22/05/2020 10:51

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 44 22/05/2020 10:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 43 22/05/2020 10:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 42 22/05/2020 10:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 41 22/05/2020 10:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 40 22/05/2020 10:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 39 22/05/2020 10:50

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 38 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 37 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 36 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 35 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 34 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 33 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 32 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 31 15/03/2020 10:27

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 30 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 29 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 28 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 27 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 26 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 25 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 24 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 23 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 22 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 21 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 20 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 19 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 18 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 17 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 16 06/03/2020 18:26

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 15 29/02/2020 22:07

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 14 29/02/2020 22:07

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 13 29/02/2020 22:07

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 12 20/02/2020 18:21

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 11 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 10 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 9 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 8 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 7 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 6 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 5 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 4 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 3 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 2 19/01/2020 02:13

Tối Cường Vận Đào Hoa Chapter 1 19/01/2020 02:13

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!