TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI [>Update 06/08<] Chapter 107

truyện tranh TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI
SƠ LƯỢC
sơ lược/n/ba trăm đầu năm, khí thiếu trác bất phàm bị người ám toán ném vào biển khơi, thật may gặp phải sư tôn quân sông tiên tôn đi ngang qua địa cầu, mang hắn rời đi địa cầu ở vì sao tu chân, càn quét hoàn vũ! ba trăm năm sau, trác bất phàm độ kiếp thất bại, cường thế sống lại trở về đô thị thời niên thiếu thay mặt, quyền trấn sơn hà, thập bổ tiếc nuối... đối mặt lạnh lùng băng thê tử , chịu hết khuất nhục mẫu thân, hào hùng vương hầu khiêu khích, hắn thề kiếp nầy nhất định phải để cho thế giới thần phục dưới chân!

Thể loại: Action Comedy Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 336492 Theo dõi: 282

Update: 06/08/2020 23:30

TỔNG HỢP (107 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 107 06/08/2020 23:30

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 106 04/08/2020 06:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 105 03/08/2020 07:02

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 104 27/07/2020 02:20

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 103 24/07/2020 03:28

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 102 20/07/2020 13:21

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 101 17/07/2020 14:06

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 100 13/07/2020 10:45

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 99 11/07/2020 11:23

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 98 07/07/2020 07:40

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 97 05/07/2020 18:27

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 96 29/06/2020 17:45

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 95 26/06/2020 22:34

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 94 21/06/2020 06:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 93 21/06/2020 06:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 92 14/06/2020 03:41

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 91 12/06/2020 20:22

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 90 11/06/2020 04:59

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 89 05/06/2020 09:12

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 88 30/05/2020 07:46

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 87 30/05/2020 07:45

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 86 24/05/2020 06:07

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 85 21/05/2020 04:37

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 84 16/05/2020 23:02

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 83 13/05/2020 10:12

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 82 08/05/2020 20:37

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 81 06/05/2020 17:57

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 80 02/05/2020 18:42

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 79 29/04/2020 22:09

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 78 24/04/2020 18:39

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 77 21/04/2020 14:00

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 76 Đã Sủa Lỗi 20/04/2020 10:11

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 75 14/04/2020 13:44

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 74 10/04/2020 21:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 73 08/04/2020 22:31

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 72 07/04/2020 23:07

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 71 07/04/2020 23:06

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 70 07/04/2020 23:06

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 69 07/04/2020 23:06

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 68 07/04/2020 23:06

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 67 07/04/2020 23:06

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 66 03/04/2020 00:33

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 65 03/04/2020 00:33

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 64 03/04/2020 00:33

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 63 03/04/2020 00:33

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 62 03/04/2020 00:33

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 61 27/03/2020 22:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 60 27/03/2020 22:47

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 59 27/03/2020 22:47

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 58 27/03/2020 22:47

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 57 27/03/2020 22:47

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 56 24/03/2020 07:49

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 55 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 54 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 53 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 52 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 51 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 50 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 49 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 48 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 47 24/03/2020 07:48

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 46 24/03/2020 02:04

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 45 24/03/2020 02:04

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 44 24/03/2020 02:04

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 43 15/03/2020 13:05

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 42 15/03/2020 13:05

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 41 13/03/2020 16:36

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 40 12/03/2020 19:16

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 39 11/03/2020 23:38

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 38 10/03/2020 22:41

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 37 09/03/2020 19:09

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 36 08/03/2020 06:31

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 35 07/03/2020 13:23

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 34 06/03/2020 22:25

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 33 05/03/2020 14:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 32 03/03/2020 23:52

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 31 03/03/2020 16:08

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 30 02/03/2020 23:03

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 29 02/03/2020 16:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 28 01/03/2020 23:11

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 27 01/03/2020 13:57

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 26 29/02/2020 22:29

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 25 29/02/2020 16:45

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 24 29/02/2020 07:09

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 23 28/02/2020 13:10

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 22 28/02/2020 11:19

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 21 28/02/2020 11:19

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 20 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 19 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 18 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 17 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 16 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 15 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 14 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 13 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 12 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 11 28/02/2020 03:15

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 10 28/02/2020 03:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 9 28/02/2020 03:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 8 28/02/2020 03:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 7 28/02/2020 03:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 6 28/02/2020 03:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 5 28/02/2020 03:14

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 4 28/02/2020 03:12

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 3 28/02/2020 03:10

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI Chapter 2 28/02/2020 03:10

TRỌNG SINH KHÍ THIẾU QUY LAI chapter 1 28/02/2020 03:09

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!