Diệu Thủ Cuồng Y

truyện tranh Diệu Thủ Cuồng Y
SƠ LƯỢC
Muốn trở thành tuyệt sắc khuynh thành? Anh ta sẽ giúp được! Muốn sức khỏe dồi dào? Anh ta cũng giúp được? Muốn hùng phong tái chấn? Anh ta cũng giúp được! Muốn sinh nam sinh nữ? Anh ta giúp được! Có thuốc trong tay, có cả thiên hạ!

Tác giả: Phá Giới Hỗ Động

Nhóm dịch: MTV Leech

Thể loại: Comedy Manhua Romance School Life Slice of life Supernatural

Đăng bởi: Manhua NT Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: namphi

Số lượt xem: 411770 Theo dõi: 283

Update: 21/06/2022 22:36TỔNG HỢP (236 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 235 21/06/2022 22:32

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 234 08/06/2022 17:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 233 02/04/2022 06:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 232 02/04/2022 06:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 231 02/04/2022 06:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 230 02/04/2022 06:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 229 02/04/2022 06:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 228 20/03/2022 21:44

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 227 20/03/2022 00:25

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 226 20/03/2022 00:24

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 225 18/03/2022 01:54

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 224 12/03/2022 15:44

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 223 10/03/2022 19:07

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 222 10/03/2022 18:41

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 221 21/02/2022 15:33

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 220 20/02/2022 23:53

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 219 14/02/2022 22:08

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 218 14/01/2022 09:27

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 217 13/01/2022 15:27

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 216 13/01/2022 15:27

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 215 30/12/2021 03:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 214 30/12/2021 03:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 212-213 29/12/2021 20:08

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 211 27/12/2021 23:11

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 210 25/12/2021 14:02

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 209 20/12/2021 22:37

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 208 20/12/2021 13:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 207 15/12/2021 19:24

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 206 14/12/2021 22:43

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 205 13/12/2021 15:36

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 204 12/12/2021 12:06

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 203 11/12/2021 20:04

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 202.5 10/12/2021 17:53

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 202 21/08/2021 19:05

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 201 21/08/2021 19:05

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 200 08/06/2021 17:43

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 199 08/06/2021 17:43

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 198 08/06/2021 17:43

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 197 26/05/2021 09:04

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 196 26/05/2021 09:04

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 195 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 194 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 193 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 192 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 191 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 190 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 189 26/05/2021 09:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 188 12/04/2021 23:31

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 187 12/04/2021 23:31

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 186 10/04/2021 10:55

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 185 31/03/2021 15:00

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 184 31/03/2021 15:00

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 183 31/03/2021 15:00

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 182 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 181 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 180 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 179 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 178 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 177 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 176 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 175 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 174 17/03/2021 07:29

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 173 17/03/2021 07:28

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 172 17/03/2021 07:28

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 171 21/02/2021 08:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 170 21/02/2021 08:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 169 21/02/2021 08:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 168 21/02/2021 08:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 167 07/02/2021 15:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 166 07/02/2021 15:21

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 165 30/01/2021 15:43

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 164 18/01/2021 08:36

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 163 13/01/2021 09:45

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 162 04/01/2021 22:39

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 161 30/12/2020 10:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 160 30/12/2020 10:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 159 30/12/2020 10:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 158 30/12/2020 10:35

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 157 02/12/2020 00:52

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 156 29/11/2020 22:13

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 155 23/11/2020 12:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 154 23/11/2020 08:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 153 23/11/2020 08:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 152 16/11/2020 09:52

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 151 09/11/2020 10:30

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 150 09/11/2020 10:30

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 149 05/11/2020 00:45

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 148 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 147 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 146 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 145 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 144 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 143 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 142 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 141 04/11/2020 18:11

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 140 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 139 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 138 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 137 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 136 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 135 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 134 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 133 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 132 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 131 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 130 04/11/2020 18:10

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 129 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 128 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 127 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 126 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 125 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 124 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 123 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 122 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 121 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 120 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 119 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 118 04/11/2020 18:09

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 117 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 116 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 115 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 114 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 113 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 112 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 111 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 110 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 109 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 108 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 107 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 106 04/11/2020 18:08

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 105 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 104 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 103 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 102 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 101 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 100 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 99 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 98 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 97 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 96 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 95 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 94 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 93 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 92 04/11/2020 18:07

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 91 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 90 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 89 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 88 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 87 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 86 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 85 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 84 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 83 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 82 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 81 04/11/2020 18:06

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 80 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 79 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 78 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 77 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 76 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 75 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 74 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 73 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 72 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 71 04/11/2020 18:05

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 70 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 69 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 68 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 67 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 66 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 65 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 64 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 63 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 62 04/11/2020 18:04

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 61 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 60 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 59 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 58 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 57 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 56 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 55 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 54 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 53 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 52 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 51 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 50 04/11/2020 18:03

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 49 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 48 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 47 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 46 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 45 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 44 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 43 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 42 04/11/2020 18:02

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 41 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 40 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 39 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 38 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 37 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 36 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 35 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 34 04/11/2020 18:01

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 33 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 32 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 31 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 30 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 29 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 28 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 27 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 26 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 25 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 24 04/11/2020 18:00

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 23 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 22 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 21 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 20 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 19 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 18 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 17 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 16 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 15 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 14 04/11/2020 17:59

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 13 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 12 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 11 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 10 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 9 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 8 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y Chapter 7 04/11/2020 17:58

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 6 02/03/2020 23:03

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 5 29/02/2020 22:30

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 4 29/02/2020 22:30

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 3 29/02/2020 22:30

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 2 28/02/2020 03:26

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 1.5 20/12/2021 17:05

Diệu Thủ Cuồng Y chapter 1 28/02/2020 03:26

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
  • truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu [>Update 29/03<] Chapter 326 (END)
  • truyện tranh Thanh Xuân Bị Lãng Quên
  • truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội [>Update 12/07<] chapter 376
  • truyện tranh Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!! [>Update 27/11<] Chapter 224.5 (END)
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...