TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI [>Update 30/08<] chapter 81

truyện tranh TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI
SƠ LƯỢC

Khi bạn thành công ở mọi thứ bạn cố gắng, bạn không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm thử thách ở nơi khác, như trong một trò chơi. Bằng cách sử dụng các công việc rác mà không ai chú ý đến, với thái độ đúng đắn, bạn buộc phải hoàn thành mục tiêu của mình! Thậm chí thành công ở những nhiệm vụ bất khả thi nhất, nhân vật chính đặt cược mọi thử anh ta có. Với kĩ năng của mình, tôi sẽ đánh bại trò chơi này !

Thể loại: Manhwa Martial Arts

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 429309 Theo dõi: 696

Update: 31/08/2021 00:12TỔNG HỢP (80 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 81 31/08/2021 00:11

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 80 23/07/2021 09:43

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 79 19/07/2021 05:02

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 78 12/07/2021 23:13

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 77 12/07/2021 06:49

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 76 05/07/2021 00:02

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 74 27/06/2021 13:10

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 73 22/06/2021 00:09

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 72 21/06/2021 00:13

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 71 19/06/2021 10:33

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI chapter 70 18/06/2021 22:14

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 69 09/11/2020 17:49

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 68 29/10/2020 18:55

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 67 29/10/2020 18:55

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 66 29/10/2020 18:55

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 65 21/10/2020 10:02

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 64 21/10/2020 10:02

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 63 14/10/2020 23:58

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 62 14/10/2020 23:58

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 61 14/10/2020 23:57

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 60 08/10/2020 23:18

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 59 08/10/2020 23:17

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 58 06/10/2020 21:55

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 57 04/08/2020 06:18

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 56 10/07/2020 23:31

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 55 10/07/2020 20:10

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 54 14/06/2020 03:44

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 53 12/06/2020 19:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 52 04/06/2020 00:00

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 51 02/06/2020 10:41

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 50 27/05/2020 08:09

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 49 27/05/2020 08:09

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 48 27/05/2020 08:08

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 47 27/05/2020 08:08

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 46 24/05/2020 18:31

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 45 24/05/2020 18:31

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 44 24/05/2020 18:31

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 43 23/05/2020 16:32

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 42 23/05/2020 16:32

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 41 21/05/2020 14:34

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 40 19/05/2020 14:18

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 39 19/05/2020 14:17

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 38 17/05/2020 19:16

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 37 17/05/2020 19:15

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 36 17/05/2020 19:15

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 35 14/05/2020 11:51

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 34 12/05/2020 12:01

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 33 12/05/2020 12:01

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 32 07/05/2020 12:22

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 31 07/05/2020 12:21

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 30 07/05/2020 12:21

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 29 30/04/2020 13:09

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 28 29/04/2020 19:33

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 27 28/04/2020 05:07

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 26 26/04/2020 22:56

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 25 26/04/2020 09:58

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 24 26/04/2020 09:58

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 23 24/04/2020 10:51

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 22 24/04/2020 10:51

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 21 24/04/2020 10:51

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 20 24/04/2020 10:51

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 19 24/03/2020 14:12

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 18 19/03/2020 08:15

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 17 15/03/2020 10:58

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 16 15/03/2020 02:17

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 15 15/03/2020 02:17

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 14 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 13 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 12 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 11 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 10 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 9 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 8 09/03/2020 15:27

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 7 09/03/2020 15:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 6 09/03/2020 15:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 5 09/03/2020 15:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 4 09/03/2020 15:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 3 09/03/2020 15:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 2 09/03/2020 15:26

TÔI SINH RA ĐỂ LÀM NGƯỜI VĨ ĐẠI Chapter 1 09/03/2020 15:26

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!