Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại [>Update 30/08<] chapter 81

truyện tranh Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại
SƠ LƯỢC

Khi bạn thành công ở mọi thứ bạn cố gắng, bạn không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm thử thách ở nơi khác, như trong một trò chơi. Bằng cách sử dụng các công việc rác mà không ai chú ý đến, với thái độ đúng đắn, bạn buộc phải hoàn thành mục tiêu của mình! Thậm chí thành công ở những nhiệm vụ bất khả thi nhất, nhân vật chính đặt cược mọi thử anh ta có. Với kĩ năng của mình, tôi sẽ đánh bại trò chơi này !

Thể loại: Manhwa Martial Arts

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 436562 Theo dõi: 689

Update: 29/10/2021 17:01TỔNG HỢP (80 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 81 31/08/2021 00:11

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 80 23/07/2021 09:43

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 79 19/07/2021 05:02

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 78 12/07/2021 23:13

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 77 12/07/2021 06:49

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 76 05/07/2021 00:02

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 74 27/06/2021 13:10

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 73 22/06/2021 00:09

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 72 21/06/2021 00:13

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 71 19/06/2021 10:33

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại chapter 70 18/06/2021 22:14

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 69 09/11/2020 17:49

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 68 29/10/2020 18:55

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 67 29/10/2020 18:55

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 66 29/10/2020 18:55

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 65 21/10/2020 10:02

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 64 21/10/2020 10:02

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 63 14/10/2020 23:58

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 62 14/10/2020 23:58

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 61 14/10/2020 23:57

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 60 08/10/2020 23:18

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 59 08/10/2020 23:17

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 58 06/10/2020 21:55

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 57 04/08/2020 06:18

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 56 10/07/2020 23:31

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 55 10/07/2020 20:10

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 54 14/06/2020 03:44

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 53 12/06/2020 19:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 52 04/06/2020 00:00

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 51 02/06/2020 10:41

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 50 27/05/2020 08:09

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 49 27/05/2020 08:09

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 48 27/05/2020 08:08

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 47 27/05/2020 08:08

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 46 24/05/2020 18:31

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 45 24/05/2020 18:31

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 44 24/05/2020 18:31

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 43 23/05/2020 16:32

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 42 23/05/2020 16:32

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 41 21/05/2020 14:34

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 40 19/05/2020 14:18

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 39 19/05/2020 14:17

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 38 17/05/2020 19:16

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 37 17/05/2020 19:15

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 36 17/05/2020 19:15

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 35 14/05/2020 11:51

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 34 12/05/2020 12:01

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 33 12/05/2020 12:01

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 32 07/05/2020 12:22

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 31 07/05/2020 12:21

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 30 07/05/2020 12:21

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 29 30/04/2020 13:09

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 28 29/04/2020 19:33

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 27 28/04/2020 05:07

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 26 26/04/2020 22:56

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 25 26/04/2020 09:58

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 24 26/04/2020 09:58

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 23 24/04/2020 10:51

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 22 24/04/2020 10:51

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 21 24/04/2020 10:51

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 20 24/04/2020 10:51

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 19 24/03/2020 14:12

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 18 19/03/2020 08:15

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 17 15/03/2020 10:58

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 16 15/03/2020 02:17

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 15 15/03/2020 02:17

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 14 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 13 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 12 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 11 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 10 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 9 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 8 09/03/2020 15:27

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 7 09/03/2020 15:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 6 09/03/2020 15:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 5 09/03/2020 15:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 4 09/03/2020 15:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 3 09/03/2020 15:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 2 09/03/2020 15:26

Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại Chapter 1 09/03/2020 15:26

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...