KIẾM NHÂN [>Update 09/07<] chương 150

truyện tranh KIẾM NHÂN
SƠ LƯỢC
Vào trước ngày quyết đấu của game online Vô Ngần Tiên Giới, người tham gia là Đạo Bất Nhất bị đối thủ Mạc Nhất Sát ám sát trong hiện thực. Đạo Bất Nhất cuối cùng không thoát được tai kiếp, trước khi chết thề trùng sinh sẽ trả nợ máu. Trời xui đất khiến, Đạo Bất Nhất trở lại trước ngày game ra mắt, cứ như là vừa trải qua giấc mơ, nhưng ký ức trong hai năm qua vẫn còn....
 

Thể loại: Manhua Supernatural Fantasy Webtoon

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 294047 Theo dõi: 189

Update: 09/07/2021 01:01TỔNG HỢP (153 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

KIẾM NHÂN chương 150 09/07/2021 01:01

KIẾM NHÂN chương 149 09/07/2021 01:00

KIẾM NHÂN chương 148 21/06/2021 13:57

KIẾM NHÂN chương 147 21/06/2021 13:57

KIẾM NHÂN chương 146 21/06/2021 13:57

KIẾM NHÂN chương 145 17/06/2021 10:15

KIẾM NHÂN chương 144 17/06/2021 10:15

KIẾM NHÂN chương 143 14/06/2021 14:19

KIẾM NHÂN chương 142 14/06/2021 14:19

KIẾM NHÂN chương 141 14/06/2021 14:19

KIẾM NHÂN chương 140 08/06/2021 10:26

KIẾM NHÂN chương 139 08/06/2021 10:26

KIẾM NHÂN chương 138 08/06/2021 10:26

KIẾM NHÂN chương 137 04/06/2021 05:22

KIẾM NHÂN chương 136 04/06/2021 05:22

KIẾM NHÂN chương 135 02/06/2021 20:45

KIẾM NHÂN chương 134 02/06/2021 20:45

KIẾM NHÂN chương 133 03/05/2021 11:09

KIẾM NHÂN chương 132 03/05/2021 11:09

KIẾM NHÂN chương 131 01/05/2021 05:04

KIẾM NHÂN chương 130 01/05/2021 05:04

KIẾM NHÂN chương 129 01/05/2021 05:04

KIẾM NHÂN chương 128 06/02/2021 22:33

KIẾM NHÂN chương 127 06/02/2021 22:32

KIẾM NHÂN chương 126 31/12/2020 20:32

KIẾM NHÂN chương 125 03/12/2020 23:39

KIẾM NHÂN chương 124 03/12/2020 23:39

KIẾM NHÂN Chương 123 23/11/2020 21:34

KIẾM NHÂN Chương 122 10/11/2020 08:39

KIẾM NHÂN Chương 121 04/11/2020 22:03

KIẾM NHÂN Chương 120 23/10/2020 22:43

KIẾM NHÂN Chương 119 16/10/2020 12:39

KIẾM NHÂN Chương 118 16/10/2020 12:38

KIẾM NHÂN Chương 117 16/10/2020 12:38

KIẾM NHÂN Chương 116 16/10/2020 12:38

KIẾM NHÂN Chương 115 16/10/2020 12:38

KIẾM NHÂN Chương 114 13/10/2020 00:33

KIẾM NHÂN Chương 113 13/10/2020 00:33

KIẾM NHÂN Chương 112 13/10/2020 00:33

KIẾM NHÂN Chương 111 13/10/2020 00:33

KIẾM NHÂN Chương 110 04/09/2020 15:56

KIẾM NHÂN Chương 109 04/09/2020 15:56

KIẾM NHÂN Chương 108 04/09/2020 15:55

KIẾM NHÂN Chương 107 04/09/2020 15:55

KIẾM NHÂN Chương 106 03/08/2020 10:53

KIẾM NHÂN Chương 105 26/07/2020 16:27

KIẾM NHÂN Chương 104 20/07/2020 14:10

KIẾM NHÂN Chương 103 20/07/2020 14:10

KIẾM NHÂN Chương 102 13/07/2020 17:58

KIẾM NHÂN Chương 101 13/07/2020 17:57

KIẾM NHÂN Chương 100 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 99 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 98 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 97 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 96 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 95 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 94 12/07/2020 16:41

KIẾM NHÂN Chương 93 12/07/2020 16:40

KIẾM NHÂN Chương 92 12/07/2020 16:40

KIẾM NHÂN Chương 91 12/07/2020 16:40

KIẾM NHÂN Chương 90 12/07/2020 16:40

KIẾM NHÂN Chương 89 12/07/2020 16:40

KIẾM NHÂN Chương 88 18/05/2020 19:55

KIẾM NHÂN Chương 87 18/05/2020 19:55

KIẾM NHÂN Chương 86 18/05/2020 19:55

KIẾM NHÂN Chương 85 18/05/2020 19:55

KIẾM NHÂN Chương 84 18/05/2020 19:55

KIẾM NHÂN Chương 83 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 82 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 81 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 80 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 79 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 78 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 77 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 76 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 75 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 74 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 73 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 72 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 71 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 70 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 69 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 68 18/05/2020 19:54

KIẾM NHÂN Chương 67 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 66 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 65 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 64 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 63 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 62 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 61 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 60 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 59 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 58 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 57 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 56 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 55 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 54 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 53 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 52 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 51 18/05/2020 19:53

KIẾM NHÂN Chương 50 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 49 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 48 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 47 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 46 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 45 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 44 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 43 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 42 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 41 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 40 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 39 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 38 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 37 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 36 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 35 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 34 18/05/2020 19:52

KIẾM NHÂN Chương 33 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 32 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 31 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 30 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 29 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 28 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 27 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 26 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 25 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 24 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 23 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 22 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 21.2 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 21 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 20 18/05/2020 19:51

KIẾM NHÂN Chương 19 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 18 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 17 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 16 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 15.2 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 15 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 14 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 13 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 12 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 11 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 10.2 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 10 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 9 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 8 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 7 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 6 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 5 18/05/2020 19:50

KIẾM NHÂN Chương 4 15/04/2020 17:48

KIẾM NHÂN Chương 3 08/04/2020 11:50

KIẾM NHÂN Chương 2 07/04/2020 14:35

KIẾM NHÂN Chương 1 07/04/2020 04:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!