Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) [>Update 07/04<] chapter 78

truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team)
SƠ LƯỢC
Đại phù thủy Lucas Traumen - người mạnh nhất thế giới. Trong một lần đi tiêu diệt quái vật đã khiến thần nổi giận và phạm tội khinh thường Chúa, anh ta bị phong ấn trong địa ngục suốt 4000 năm. Đến khi tỉnh lại thì anh ta đã nhập vào thân xác của Frey Blake - thanh niên yếu nhất thế giới vừa tự sát, và bắt đầu hành trình khôi phục lại sức mạnh để diệt thần.
 

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Action Manhwa Supernatural Fantasy Webtoon

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 946398 Theo dõi: 1772

Update: 07/04/2021 22:48TỔNG HỢP (78 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 78 07/04/2021 22:48

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 77 30/03/2021 22:28

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 76 22/03/2021 22:04

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 75 17/03/2021 21:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 74 11/03/2021 09:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 73 05/03/2021 20:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 72 28/02/2021 00:03

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 71 17/02/2021 20:05

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 70 11/02/2021 20:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 69 04/02/2021 16:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 68 30/01/2021 11:43

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 67 21/01/2021 01:11

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 66 13/01/2021 15:37

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 65 08/01/2021 23:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 64 01/01/2021 22:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 63 27/12/2020 05:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 62 17/12/2020 18:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 61 10/12/2020 23:21

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 60 01/12/2020 22:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 59 24/11/2020 19:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 58 18/11/2020 19:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 57 10/11/2020 23:18

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 56 03/11/2020 22:26

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 55 28/10/2020 21:08

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 54 22/10/2020 00:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 53 14/10/2020 21:04

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 52 10/10/2020 22:23

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 51 08/10/2020 23:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 50 08/10/2020 23:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 49 03/10/2020 00:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 48 30/09/2020 22:28

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 47 22/09/2020 23:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 46 16/09/2020 21:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 45 10/09/2020 22:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 44 05/09/2020 22:17

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 43 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 42 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 41 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 40 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) chapter 39 30/07/2020 21:15

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 38 26/07/2020 18:08

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 37 15/07/2020 18:16

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 36 10/07/2020 20:33

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 35 03/07/2020 05:53

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 34 24/06/2020 10:16

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 33 18/06/2020 14:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 32 11/06/2020 21:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 31 09/06/2020 14:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 30 02/06/2020 11:18

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 29 26/05/2020 08:12

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 28 19/05/2020 19:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 27 14/05/2020 11:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 26 11/05/2020 22:29

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 25 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 24 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 23 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 22 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 21 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 20 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 19 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 18 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 17 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 16 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 15 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 14 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 13 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 12 11/05/2020 09:21

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 11 09/05/2020 22:52

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 10 08/05/2020 20:51

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 9 08/05/2020 07:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 8 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 7 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 6 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 5 06/05/2020 07:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 4 04/05/2020 22:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 3 03/05/2020 20:34

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter 2 03/05/2020 00:44

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm (mega team) Chapter1 03/05/2020 00:44

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!