Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm [>Update 10/08<] chương 137

truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
SƠ LƯỢC
Đại phù thủy Lucas Traumen - người mạnh nhất thế giới. Trong một lần đi tiêu diệt quái vật đã khiến thần nổi giận và phạm tội khinh thường Chúa, anh ta bị phong ấn trong địa ngục suốt 4000 năm. Đến khi tỉnh lại thì anh ta đã nhập vào thân xác của Frey Blake - thanh niên yếu nhất thế giới vừa tự sát, và bắt đầu hành trình khôi phục lại sức mạnh để diệt thần.
 

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Action Manhwa Supernatural Fantasy Webtoon

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1612767 Theo dõi: 2105

Update: 11/08/2022 08:40TỔNG HỢP (137 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 137 11/08/2022 08:40

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 136 11/08/2022 08:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 135 26/07/2022 13:35

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 134 19/07/2022 07:20

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 133 12/07/2022 14:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 132 05/07/2022 19:43

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 131 07/06/2022 22:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 130 06/06/2022 21:53

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 129 29/05/2022 23:46

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 128 19/05/2022 21:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 127 15/05/2022 17:46

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 126 03/05/2022 22:47

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 125 26/04/2022 13:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 124 19/04/2022 18:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 123 13/04/2022 22:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chương 122 04/04/2022 23:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 121 30/03/2022 02:05

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 120 21/03/2022 20:12

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 119 16/03/2022 01:56

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 118 08/03/2022 20:00

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 117 02/03/2022 04:40

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 116 23/02/2022 09:26

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 115 16/02/2022 12:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 114 09/02/2022 12:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 113 02/02/2022 09:33

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 112 26/01/2022 09:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 111 19/01/2022 10:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 110 12/01/2022 00:17

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 109 05/01/2022 19:11

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 108 29/12/2021 13:41

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 107 22/12/2021 08:51

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 106 14/12/2021 17:44

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 105 07/12/2021 12:09

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 104 01/12/2021 08:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 103 23/11/2021 13:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 102 15/11/2021 22:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 101 10/11/2021 23:03

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 100 02/11/2021 17:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 99 02/11/2021 13:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 98 02/11/2021 11:31

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 97 11/10/2021 18:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 96 11/10/2021 18:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 95 27/09/2021 18:31

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 94 27/09/2021 18:31

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 93 20/09/2021 12:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 92 20/09/2021 12:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 91 complete ss1 05/07/2021 21:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 90 29/06/2021 23:20

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 89 29/06/2021 23:20

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 88 15/06/2021 15:17

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 87 12/06/2021 05:52

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 86 02/06/2021 23:09

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 85 25/05/2021 09:30

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 84 18/05/2021 08:05

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 83 11/05/2021 14:00

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 82 04/05/2021 22:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 81 26/04/2021 22:42

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 80 26/04/2021 22:42

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 79 18/04/2021 08:47

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 78 07/04/2021 22:48

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 77 30/03/2021 22:28

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 76 22/03/2021 22:04

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 75 17/03/2021 21:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 74 11/03/2021 09:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 73 05/03/2021 20:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 72 28/02/2021 00:03

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 71 17/02/2021 20:05

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 70 11/02/2021 20:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 69 04/02/2021 16:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 68 30/01/2021 11:43

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 67 21/01/2021 01:11

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 66 13/01/2021 15:37

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 65 08/01/2021 23:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 64 01/01/2021 22:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 63 27/12/2020 05:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 62 17/12/2020 18:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 61 10/12/2020 23:21

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 60 01/12/2020 22:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 59 24/11/2020 19:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 58 18/11/2020 19:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 57 10/11/2020 23:18

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 56 03/11/2020 22:26

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 55 28/10/2020 21:08

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 54 22/10/2020 00:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 53 14/10/2020 21:04

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 52 10/10/2020 22:23

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 51 08/10/2020 23:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 50 08/10/2020 23:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 49 03/10/2020 00:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 48 30/09/2020 22:28

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 47 22/09/2020 23:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 46 16/09/2020 21:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 45 10/09/2020 22:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 44 05/09/2020 22:17

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 43 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 42 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 41 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 40 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 39 30/07/2020 21:15

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 38 26/07/2020 18:08

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 37 15/07/2020 18:16

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 36 10/07/2020 20:33

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 35 03/07/2020 05:53

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 34 24/06/2020 10:16

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 33 18/06/2020 14:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 32 11/06/2020 21:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 31 09/06/2020 14:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 30 02/06/2020 11:18

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 29 26/05/2020 08:12

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 28 19/05/2020 19:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 27 14/05/2020 11:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 26 11/05/2020 22:29

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 25 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 24 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 23 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 22 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 21 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 20 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 19 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 18 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 17 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 16 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 15 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 14 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 13 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 12 11/05/2020 09:21

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 11 09/05/2020 22:52

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 10 08/05/2020 20:51

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 9 08/05/2020 07:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 8 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 7 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 6 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 5 06/05/2020 07:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 4 04/05/2020 22:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 3 03/05/2020 20:34

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương 2 03/05/2020 00:44

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chương1 03/05/2020 00:44

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...