Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm [>Update 01/12<] chapter 104

truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
SƠ LƯỢC
Đại phù thủy Lucas Traumen - người mạnh nhất thế giới. Trong một lần đi tiêu diệt quái vật đã khiến thần nổi giận và phạm tội khinh thường Chúa, anh ta bị phong ấn trong địa ngục suốt 4000 năm. Đến khi tỉnh lại thì anh ta đã nhập vào thân xác của Frey Blake - thanh niên yếu nhất thế giới vừa tự sát, và bắt đầu hành trình khôi phục lại sức mạnh để diệt thần.
 

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Action Manhwa Supernatural Fantasy Webtoon

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1229446 Theo dõi: 1962

Update: 01/12/2021 08:24TỔNG HỢP (104 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 104 01/12/2021 08:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 103 23/11/2021 13:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 102 15/11/2021 22:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 101 10/11/2021 23:03

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 100 02/11/2021 17:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 99 02/11/2021 13:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 98 02/11/2021 11:31

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 97 11/10/2021 18:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 96 11/10/2021 18:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 95 27/09/2021 18:31

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 94 27/09/2021 18:31

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 93 20/09/2021 12:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 92 20/09/2021 12:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 91 complete ss1 05/07/2021 21:24

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 90 29/06/2021 23:20

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 89 29/06/2021 23:20

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 88 15/06/2021 15:17

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 87 12/06/2021 05:52

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 86 02/06/2021 23:09

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 85 25/05/2021 09:30

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 84 18/05/2021 08:05

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 83 11/05/2021 14:00

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 82 04/05/2021 22:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 81 26/04/2021 22:42

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 80 26/04/2021 22:42

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 79 18/04/2021 08:47

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 78 07/04/2021 22:48

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 77 30/03/2021 22:28

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 76 22/03/2021 22:04

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 75 17/03/2021 21:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 74 11/03/2021 09:50

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 73 05/03/2021 20:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 72 28/02/2021 00:03

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 71 17/02/2021 20:05

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 70 11/02/2021 20:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 69 04/02/2021 16:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 68 30/01/2021 11:43

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 67 21/01/2021 01:11

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 66 13/01/2021 15:37

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 65 08/01/2021 23:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 64 01/01/2021 22:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 63 27/12/2020 05:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 62 17/12/2020 18:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 61 10/12/2020 23:21

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 60 01/12/2020 22:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 59 24/11/2020 19:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 58 18/11/2020 19:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 57 10/11/2020 23:18

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 56 03/11/2020 22:26

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 55 28/10/2020 21:08

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 54 22/10/2020 00:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 53 14/10/2020 21:04

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 52 10/10/2020 22:23

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 51 08/10/2020 23:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 50 08/10/2020 23:45

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 49 03/10/2020 00:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 48 30/09/2020 22:28

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 47 22/09/2020 23:58

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 46 16/09/2020 21:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 45 10/09/2020 22:39

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 44 05/09/2020 22:17

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 43 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 42 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 41 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 40 30/08/2020 07:32

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chapter 39 30/07/2020 21:15

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 38 26/07/2020 18:08

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 37 15/07/2020 18:16

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 36 10/07/2020 20:33

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 35 03/07/2020 05:53

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 34 24/06/2020 10:16

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 33 18/06/2020 14:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 32 11/06/2020 21:19

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 31 09/06/2020 14:25

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 30 02/06/2020 11:18

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 29 26/05/2020 08:12

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 28 19/05/2020 19:07

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 27 14/05/2020 11:59

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 26 11/05/2020 22:29

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 25 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 24 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 23 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 22 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 21 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 20 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 19 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 18 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 17 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 16 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 15 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 14 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 13 11/05/2020 09:22

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 12 11/05/2020 09:21

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 11 09/05/2020 22:52

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 10 08/05/2020 20:51

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 9 08/05/2020 07:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 8 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 7 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 6 06/05/2020 22:27

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 5 06/05/2020 07:38

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 4 04/05/2020 22:13

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 3 03/05/2020 20:34

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter 2 03/05/2020 00:44

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm Chapter1 03/05/2020 00:44

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...