Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo [>Update 02/12<] chapter 190

truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
SƠ LƯỢC

Kiếp trước bị lãnh diễm nữ đế "cưỡng bách song tu" trăm năm, phải vứt bổ một phách đào thoát!! Nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể! Một đời này ta học hết võ học hồn pháp, xem ta tại đại lục này nhất trụ kình thiên định càn khôn!

 

Tên khác: Bổn Tế Tu Tiện Đạo,Bổn Đế Tu Chính Là Tiện Đạo

Tác giả: Bác Dịch Động Mạn

Thể loại: Action Manhua Mystery Fantasy

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 673883 Theo dõi: 616

Update: 02/12/2021 14:01TỔNG HỢP (189 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 190 02/12/2021 14:01

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 189 22/11/2021 17:48

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 188 21/11/2021 17:14

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 187 18/11/2021 18:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 186 18/11/2021 18:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 185 11/11/2021 20:39

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 184 11/11/2021 20:39

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 183 01/11/2021 18:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 182 01/11/2021 18:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 181 01/11/2021 18:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 180 23/10/2021 01:33

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 179 17/10/2021 23:22

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 178 14/10/2021 23:14

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 177 12/10/2021 03:09

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 176 12/10/2021 03:09

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 175 12/10/2021 03:08

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 174 12/10/2021 03:08

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 173 01/10/2021 01:30

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 172 29/09/2021 21:22

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 171 24/09/2021 00:47

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 170 19/09/2021 17:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 169 16/09/2021 23:03

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 168 12/09/2021 20:44

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 167 12/09/2021 03:46

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 166 06/09/2021 01:10

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 165 02/09/2021 22:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 164 31/08/2021 13:13

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 163 26/08/2021 08:25

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 162 26/08/2021 08:24

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 161 26/08/2021 08:24

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 160 26/08/2021 08:24

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 159 25/08/2021 03:01

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 158 25/08/2021 03:01

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 157 25/08/2021 03:01

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 156 09/08/2021 00:06

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 155 09/08/2021 00:05

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 154 02/08/2021 07:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 153 02/08/2021 07:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 152 02/08/2021 07:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 151 02/08/2021 07:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 150 21/07/2021 05:08

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 149 21/07/2021 05:08

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 148 21/07/2021 05:08

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 147 12/07/2021 00:08

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 146 09/07/2021 14:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 145 06/07/2021 23:51

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 144 05/07/2021 00:42

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 143 05/07/2021 00:42

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 142 05/07/2021 00:42

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 141 24/06/2021 07:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 140 24/06/2021 07:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 139 24/06/2021 07:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 138 24/06/2021 07:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 137 24/06/2021 07:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 136 24/06/2021 07:23

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 135 09/06/2021 18:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 134 04/06/2021 06:40

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 133 02/06/2021 15:19

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 132 02/06/2021 15:19

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 131 02/06/2021 15:19

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 130 02/06/2021 15:19

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 129 29/05/2021 19:24

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 128 28/05/2021 18:28

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 127 28/05/2021 18:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 126 28/05/2021 18:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 125 28/05/2021 18:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 124 28/05/2021 18:27

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 123 25/05/2021 17:53

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 122 25/05/2021 17:53

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 121 25/05/2021 17:53

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 120 25/05/2021 17:52

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 119 25/05/2021 17:52

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 118 23/05/2021 14:33

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 117 01/05/2021 17:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 116 01/05/2021 17:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 115 01/05/2021 17:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 114 01/05/2021 17:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 113 28/04/2021 00:19

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 112 07/04/2021 13:51

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 111 07/04/2021 13:51

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 110 07/04/2021 07:31

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 109 06/04/2021 07:49

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 108 06/04/2021 07:49

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 107 06/04/2021 07:49

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 106 06/04/2021 07:48

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 105 02/04/2021 18:34

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 104 02/04/2021 18:34

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 103 02/04/2021 14:29

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 102 26/03/2021 08:51

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 101 26/03/2021 08:51

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 100 26/03/2021 03:55

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 99 26/03/2021 03:55

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 98 24/03/2021 11:53

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 97 23/03/2021 18:36

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 96 21/03/2021 01:06

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 95 02/03/2021 23:24

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 94 06/02/2021 22:57

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 93 02/02/2021 12:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 92 30/01/2021 12:03

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 91 30/01/2021 12:03

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 90 22/01/2021 02:20

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 89 21/01/2021 17:35

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 88 20/01/2021 18:32

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 87 16/01/2021 06:30

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 86 12/01/2021 10:49

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 85 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 84 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 83 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 82 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 81 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 80 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 79 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 78 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 77 12/01/2021 08:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 76 12/01/2021 08:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 75 12/01/2021 08:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo chapter 74 12/01/2021 08:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 73 12/12/2020 17:14

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 72 12/12/2020 11:30

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 71 07/12/2020 09:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 70 04/12/2020 23:05

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 69 01/12/2020 16:38

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 68 01/12/2020 16:38

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 67 28/11/2020 13:20

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 66 27/11/2020 10:02

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 65 27/11/2020 10:02

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 64 27/11/2020 10:02

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 63 16/11/2020 08:12

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 62 13/11/2020 00:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 61 09/11/2020 15:51

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 60 06/11/2020 09:57

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 59 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 58 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 57 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 56 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 55 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 54 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 53 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 52 06/11/2020 09:26

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 50 10/10/2020 09:10

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 49 10/10/2020 09:10

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 48 08/10/2020 11:18

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 47 07/10/2020 00:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 46 29/09/2020 09:57

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 45 24/09/2020 17:06

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 44 21/09/2020 19:20

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 43 21/09/2020 19:20

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 42 16/09/2020 16:15

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 41 15/09/2020 15:46

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 40 14/09/2020 16:35

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 39 08/09/2020 15:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 38 04/09/2020 09:52

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 37 31/08/2020 08:36

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 36 31/08/2020 08:36

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 35 31/08/2020 08:36

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 34 27/08/2020 21:46

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 33 26/08/2020 16:16

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 32 22/08/2020 21:40

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 31 17/08/2020 22:22

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 30 15/08/2020 10:40

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 29 11/08/2020 00:30

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 28 07/08/2020 10:40

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 27 07/08/2020 10:40

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 26 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 25 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 24 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 23 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 22 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 21 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 20 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 19 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 18 05/08/2020 13:00

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 17 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 16 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 15 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 14 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 13 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 12 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 11 05/08/2020 12:59

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 10 24/06/2020 10:50

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 9 19/06/2020 18:24

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 8 15/06/2020 22:17

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 7 14/06/2020 14:31

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 6 03/06/2020 17:19

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 5 26/05/2020 08:21

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 4 26/05/2020 08:20

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 3 26/05/2020 08:20

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 2 25/05/2020 06:06

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 1 25/05/2020 06:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...