Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [>Update 16/10<] chapter 156-157

truyện tranh Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
SƠ LƯỢC

Anh nông dân Hồ Bất Quy, suốt ngày thăm ngàn với kiệt ngần bỗng chốc được các vị đại tỷ bao nuôi. Sư Tỷ! Đối phương bất quá là Trúc Cơ tu sĩ, ngươi cần thiết phải dùng cấm chú oanh nát hắn ba lần sao! Sư Tỷ! Ta chỉ bị trầy da, đừng đút ta ăn Cửu chuyển kim đan cầm máu a!

 

Tên khác: Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng

Thể loại: Action Adventure Comedy Harem Manhua Mystery

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 672389 Theo dõi: 858

Update: 17/10/2021 11:55TỔNG HỢP (158 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 157 17/10/2021 11:55

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 156 17/10/2021 11:54

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 155 14/10/2021 20:00

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 154 14/10/2021 19:59

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 153 14/10/2021 19:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 152 14/10/2021 19:57

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 151 14/10/2021 19:56

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 150 11/10/2021 03:15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 149 11/10/2021 03:14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 148 27/09/2021 01:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 147 27/09/2021 01:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 146 21/09/2021 16:25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 145 21/09/2021 16:25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 144 19/09/2021 19:08

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 143 19/09/2021 19:08

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 142 19/09/2021 19:08

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 141 19/09/2021 19:08

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 140 19/09/2021 19:08

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 139 28/08/2021 21:38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 138 24/08/2021 20:11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 137 23/08/2021 21:41

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 136 20/08/2021 21:55

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 135 20/08/2021 21:54

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 134 20/08/2021 10:50

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 133 20/08/2021 10:51

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 132 13/08/2021 16:59

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 131 13/08/2021 16:59

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 130 22/07/2021 23:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 129 22/07/2021 23:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 128 19/07/2021 04:45

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 127 16/07/2021 04:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 126 11/07/2021 00:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 125 08/07/2021 14:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 124 06/07/2021 23:52

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 123 02/07/2021 05:21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 122 28/06/2021 23:01

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 121 24/06/2021 07:22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 120 22/06/2021 08:39

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 119 18/06/2021 11:53

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 118 13/06/2021 12:54

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 117 12/06/2021 14:20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 116 12/06/2021 14:19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 115 04/06/2021 05:52

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 114 31/05/2021 17:14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 113 30/05/2021 17:09

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 112 30/05/2021 17:09

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 111 30/05/2021 02:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 110 30/05/2021 02:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 109 30/05/2021 02:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 108 29/05/2021 19:01

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 107 29/05/2021 19:01

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 106 04/05/2021 23:39

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 105 03/05/2021 10:46

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 104 03/05/2021 10:46

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 103 03/05/2021 10:46

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 102 19/04/2021 17:27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 101 19/04/2021 17:26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 100 12/04/2021 18:51

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 99 08/04/2021 21:10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 98 08/04/2021 21:09

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 97 07/04/2021 23:53

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 96 07/04/2021 23:07

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 94 - 95 07/04/2021 23:06

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 93 06/04/2021 19:32

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 92 06/04/2021 19:29

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 91 06/04/2021 19:37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 90 20/03/2021 16:37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 89 20/03/2021 16:36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 88 12/03/2021 13:22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 87 11/03/2021 10:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 86 11/03/2021 10:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 85 11/03/2021 10:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 84 11/03/2021 10:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 83 08/03/2021 03:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 82 08/03/2021 03:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 81 08/03/2021 03:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 80 08/03/2021 03:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 79 10/02/2021 22:13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 78 05/02/2021 04:31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 77 01/02/2021 22:36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 76 30/01/2021 10:38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 75 26/01/2021 12:53

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 74 21/01/2021 16:18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 73 17/01/2021 22:56

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 72 17/01/2021 22:56

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 71 17/01/2021 22:56

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 70 07/01/2021 16:10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 69 07/01/2021 16:09

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 68 02/01/2021 13:31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 67 02/01/2021 08:24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 66 25/12/2020 12:59

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 65 25/12/2020 12:59

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 64 18/12/2020 11:21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 63 18/12/2020 11:21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 62 11/12/2020 13:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 61 09/12/2020 15:07

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 60 09/12/2020 08:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 59 29/11/2020 13:24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 58 26/11/2020 13:19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 57 25/11/2020 13:00

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 56 19/11/2020 15:14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 55 14/11/2020 19:42

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 54 12/11/2020 23:33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 53 09/11/2020 19:37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 52 05/11/2020 01:27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 51 03/11/2020 03:31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 50 29/10/2020 18:36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 49 26/10/2020 19:17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 48 21/10/2020 21:51

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 47 20/10/2020 17:58

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 46 15/10/2020 21:41

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 45 12/10/2020 21:13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 44 08/10/2020 22:57

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 43 08/10/2020 22:57

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 42 08/10/2020 22:57

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 41 08/10/2020 22:57

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 40 08/10/2020 22:56

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 39 29/09/2020 22:23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 38 26/09/2020 02:11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 37 22/09/2020 00:20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 36 17/09/2020 17:44

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 35 14/09/2020 14:53

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 34 09/09/2020 20:13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 33 06/09/2020 13:00

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 32 04/09/2020 14:02

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 31 30/08/2020 17:31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 30 27/08/2020 21:53

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 29 23/08/2020 11:44

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 28 20/08/2020 01:05

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 27 16/08/2020 11:17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 26 14/08/2020 12:38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 25 09/08/2020 00:19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 24 06/08/2020 17:23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 23 06/08/2020 17:23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 22 06/08/2020 17:23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 21 06/08/2020 17:23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 20 27/07/2020 03:30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 19 21/07/2020 15:56

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 18 18/07/2020 22:30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 17 18/07/2020 04:18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 16 18/07/2020 04:18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 15 06/07/2020 16:49

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 14 01/07/2020 06:52

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 13 27/06/2020 22:45

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 12 24/06/2020 18:38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 11 20/06/2020 22:36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 10 19/06/2020 10:48

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 9 14/06/2020 14:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 8 14/06/2020 14:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 7 14/06/2020 14:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 6 14/06/2020 14:47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 5 05/06/2020 19:52

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 4 04/06/2020 19:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 3 04/06/2020 19:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 2.5 04/06/2020 19:40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 2 09/10/2020 02:16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 1.5 09/10/2020 02:12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 1 04/06/2020 09:01

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...