Tôi Không Phải Quỷ Vương [>Update 23/02<] chương 68

truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
SƠ LƯỢC

Tôi thực sự tái sinh vào một thế giới khác và trở thành Quỷ vương ! Và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt loài người! Đợi đã, điều đó không đúng. Tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình? Tôi đã giết một ngàn đội quân con người bằng vụ nổ năng lượng của mình?! Đó là một tai nạn! Đó là lỗi của thánh tích! Tất cả là một sự hiểu lầm! Hahaha! Tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau? Huh? Vậy nếu tôi là quỷ thì sao? Không có nghĩa là tôi thích làm những điều xấu! Argh!  Tôi không xấu xa! Tôi không phải quỷ vương!

Thể loại: Action Adventure Comedy Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 143972 Theo dõi: 196

Update: 23/02/2021 16:48

TỔNG HỢP (86 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 68 23/02/2021 16:48

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 67 21/02/2021 17:58

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 66 18/02/2021 17:34

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 65 17/02/2021 13:45

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 64 15/02/2021 16:16

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 63 14/02/2021 14:19

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 62 13/02/2021 13:42

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 61 11/02/2021 21:41

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 60 10/02/2021 12:18

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 59 25/01/2021 16:01

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 58 24/01/2021 16:36

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 57 21/01/2021 17:29

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 56 21/01/2021 07:58

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 55 18/01/2021 12:15

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 54 15/01/2021 21:42

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 53 08/01/2021 15:11

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 52 05/01/2021 13:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 51 03/01/2021 12:16

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 50 28/12/2020 22:13

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 49 18/12/2020 17:39

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 48 17/12/2020 14:48

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 47 14/12/2020 17:41

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 46 12/12/2020 17:00

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 45 10/12/2020 17:29

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 44 09/12/2020 23:17

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 43 08/12/2020 22:40

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 42 07/12/2020 14:13

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 41 29/11/2020 11:46

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 40 29/11/2020 11:46

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 39 29/11/2020 11:46

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 38 29/11/2020 11:46

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 37 29/11/2020 11:46

Tôi Không Phải Quỷ Vương chương 36 29/11/2020 11:45

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 35 04/11/2020 22:06

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 34 25/10/2020 16:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 33 19/10/2020 19:11

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 32 16/10/2020 16:16

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 31 14/10/2020 12:19

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 30 12/10/2020 18:31

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 29 10/10/2020 13:55

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 28 07/10/2020 21:38

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 27 03/10/2020 21:58

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 26 27/09/2020 22:03

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 25 27/09/2020 07:19

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 24 24/09/2020 23:57

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 23 23/09/2020 18:01

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 22 22/09/2020 16:39

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 21 18/09/2020 22:57

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 20 17/09/2020 12:02

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 19.2 11/09/2020 17:46

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 19.1 06/09/2020 21:02

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 18.2 04/09/2020 06:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 18.1 02/09/2020 20:03

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 17.2 01/09/2020 16:16

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 17.1 31/08/2020 21:45

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 16.2 29/08/2020 09:34

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 16.1 27/08/2020 16:50

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 15.2 18/08/2020 21:30

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 15.1 16/08/2020 22:14

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 14.2 10/08/2020 21:04

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 14.1 09/08/2020 00:21

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 13.2 07/08/2020 18:23

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 13.1 06/08/2020 21:52

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 12.2 03/08/2020 11:59

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 12.1 28/07/2020 22:43

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 11.2 27/07/2020 16:09

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 11.1 26/07/2020 18:22

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 10.2 25/07/2020 16:34

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 10.1 21/07/2020 16:00

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 9.2 20/07/2020 23:40

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 9.1 10/07/2020 22:00

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 8.2 09/07/2020 17:06

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 8.1 05/07/2020 21:04

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 7.2 05/07/2020 21:03

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 7.1 01/07/2020 06:55

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 6.2 26/06/2020 23:03

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 6.1 25/06/2020 23:11

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 5.2 24/06/2020 18:41

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 5.1 23/06/2020 13:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 4.3 23/06/2020 13:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 4.2 23/06/2020 13:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 4.1 23/06/2020 13:27

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 3.2 18/06/2020 16:11

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 3.1 18/06/2020 16:11

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 2 13/06/2020 00:07

Tôi Không Phải Quỷ Vương Chương 1 12/06/2020 07:29

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!