Ma Vương Thất Nghiệp [>Update 23/10<] chapter 222

truyện tranh Ma Vương Thất Nghiệp
SƠ LƯỢC

Ma vương “nguy hiểm” thất nghiệp gặp nữ hiệp xinh đẹp, oan gia ngõ hẹp cùng nhau lang thang… í lộn… phải nói là “nhân duyên kỳ ngộ cùng nhau phiêu lưu” cho nó sang. Truyện này raw ra chậm nên ad đợi nhiều rồi dịch luôn, đỡ mất công đang hay lại phải đợi, đợi đến chap mới lại quên mất chap cũ nói gì, mắc công cày lại từ đầu

 
 

Tên khác: 失业魔王

Tác giả: 连载中

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 554682 Theo dõi: 490

Update: 23/10/2021 12:46TỔNG HỢP (232 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 222 23/10/2021 12:46

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 221 21/10/2021 00:18

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 220 17/10/2021 23:33

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 219 14/10/2021 01:11

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 218 12/10/2021 08:52

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 217 12/10/2021 08:52

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 216 12/10/2021 08:52

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 215 30/09/2021 10:21

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 214 30/09/2021 10:21

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 213 24/09/2021 22:10

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 212 19/09/2021 23:07

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 211 19/09/2021 14:47

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 210 13/09/2021 22:56

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 209 11/09/2021 18:55

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 208 06/09/2021 17:46

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 207 04/09/2021 12:42

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 206 31/08/2021 13:25

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 205 28/08/2021 10:34

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 204 26/08/2021 00:10

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 203 21/08/2021 19:55

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 202 14/08/2021 03:17

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 201 14/08/2021 03:16

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 200 12/08/2021 13:34

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 199 09/08/2021 00:18

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 198 08/08/2021 11:21

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 197 01/08/2021 08:58

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 196 30/07/2021 02:13

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 195 26/07/2021 08:17

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 194 22/07/2021 15:20

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 193 21/07/2021 02:06

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 192 15/07/2021 15:16

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 191 15/07/2021 00:36

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 190 15/07/2021 00:36

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 189 12/07/2021 23:48

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 188 27/06/2021 15:37

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 187 27/06/2021 15:37

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 186 20/06/2021 19:48

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 185 19/06/2021 13:39

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 184 18/06/2021 02:14

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 183 12/06/2021 17:42

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 182 10/06/2021 11:20

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 181 09/06/2021 11:13

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 180 30/05/2021 02:40

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 179 28/05/2021 00:59

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 178 26/05/2021 16:56

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 177 23/05/2021 07:27

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 176 20/05/2021 11:42

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 175 20/05/2021 07:12

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 174 12/05/2021 22:45

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 173 12/05/2021 22:44

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 172 12/05/2021 22:43

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 171 28/04/2021 00:28

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 170 25/04/2021 15:07

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 169 22/04/2021 07:09

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 168 19/04/2021 20:30

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 167 19/04/2021 20:29

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 166 10/04/2021 18:38

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 165 07/04/2021 17:01

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 164 07/04/2021 17:01

Ma Vương Thất Nghiệp chapter 163 07/04/2021 17:01

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 162 27/03/2021 23:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 161 25/03/2021 18:43

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 160 25/03/2021 18:43

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 159 22/03/2021 21:57

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 158 25/03/2021 09:42

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 157 20/03/2021 20:55

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 156 18/03/2021 18:50

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 155 17/03/2021 18:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 154 17/03/2021 21:10

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 153 16/03/2021 00:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 152 15/03/2021 11:04

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 151 03/03/2021 17:14

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 150 18/02/2021 22:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 149 10/02/2021 12:17

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 148 05/02/2021 23:25

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 147 03/02/2021 18:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 146 30/01/2021 12:00

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 145 30/01/2021 12:00

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 144 23/01/2021 19:06

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 143 21/01/2021 08:00

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 142 15/01/2021 21:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 141 12/01/2021 14:05

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 140 08/01/2021 15:12

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 139 06/01/2021 08:10

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 138 02/01/2021 15:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 137 29/12/2020 17:59

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 136 25/12/2020 19:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 135 22/12/2020 16:54

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 134 19/12/2020 07:59

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 133 16/12/2020 03:11

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 132 11/12/2020 19:16

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 131 10/12/2020 22:15

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 130 06/12/2020 23:42

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 129 02/12/2020 16:25

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 128 28/11/2020 08:18

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 127 25/11/2020 03:10

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 126 21/11/2020 17:50

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 125 17/11/2020 22:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 124 14/11/2020 05:15

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 123 10/11/2020 14:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 122 06/11/2020 20:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 121 04/11/2020 08:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 120 31/10/2020 21:49

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 119 30/10/2020 20:41

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 118 30/10/2020 20:40

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 117 30/10/2020 20:39

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 116 30/10/2020 20:38

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 115 30/10/2020 20:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 114 20/10/2020 00:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 113 17/10/2020 22:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 112 07/10/2020 22:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 111 03/10/2020 01:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 110 03/10/2020 01:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 108 24/09/2020 10:07

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 107 21/09/2020 14:18

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 106 18/09/2020 13:20

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 105 18/09/2020 13:20

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 104 18/09/2020 13:20

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 103 03/09/2020 15:02

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 102 31/08/2020 19:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 101 28/08/2020 18:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 100 23/08/2020 12:12

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 99 20/08/2020 04:15

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 98 16/08/2020 11:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 97 16/08/2020 11:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 96 13/08/2020 21:04

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 95 13/08/2020 21:03

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 94 09/08/2020 23:22

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 93 06/08/2020 19:44

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 92 04/08/2020 22:27

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 91 04/08/2020 22:27

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 90 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 89 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 88 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 87 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 86 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 85 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 84 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 83 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 82 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 81 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 80 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 79 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 78 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 77 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 76 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 75 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 74 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 73 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 72 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 71 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 70 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 69 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 68 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 67 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 66 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 65 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 64 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 63 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 62 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 61 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 60 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 59 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 58 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 57 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 56 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 55 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 54 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 53 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 52 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 51 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 50 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 49 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 48 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 47 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 46 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 45 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 44 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 43 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 42 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 41 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 40 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 39.2 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 39.1 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 38 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 37 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 36 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 35.2 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 35.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 34.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 34.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 33.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 33.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 32.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 32.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 31.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 31.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 30 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 29 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 28.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 28.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 27.2 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 27.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 26 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 25.2 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 25.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 24 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 23 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 22 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 21.2 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 21.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 20 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 19 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 18 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 17 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 16 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 15 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 14 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 13 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 12 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 11 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 10 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 9 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 8 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 7 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 6 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 5 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 4 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 3 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 2 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 1.2 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chapter 1.1 02/08/2020 16:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...