Ma Vương Thất Nghiệp [>Update 15/01<] chương 142

truyện tranh Ma Vương Thất Nghiệp
SƠ LƯỢC

Ma vương “nguy hiểm” thất nghiệp gặp nữ hiệp xinh đẹp, oan gia ngõ hẹp cùng nhau lang thang… í lộn… phải nói là “nhân duyên kỳ ngộ cùng nhau phiêu lưu” cho nó sang. Truyện này raw ra chậm nên ad đợi nhiều rồi dịch luôn, đỡ mất công đang hay lại phải đợi, đợi đến chap mới lại quên mất chap cũ nói gì, mắc công cày lại từ đầu

 
 

Tên khác: 失业魔王

Tác giả: 连载中

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 291607 Theo dõi: 319

Update: 15/01/2021 21:36

TỔNG HỢP (152 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ma Vương Thất Nghiệp chương 142 15/01/2021 21:36

Ma Vương Thất Nghiệp chương 141 12/01/2021 14:05

Ma Vương Thất Nghiệp chương 140 08/01/2021 15:12

Ma Vương Thất Nghiệp chương 139 06/01/2021 08:10

Ma Vương Thất Nghiệp chương 138 02/01/2021 15:36

Ma Vương Thất Nghiệp chương 137 29/12/2020 17:59

Ma Vương Thất Nghiệp chương 136 25/12/2020 19:34

Ma Vương Thất Nghiệp chương 135 22/12/2020 16:54

Ma Vương Thất Nghiệp chương 134 19/12/2020 07:59

Ma Vương Thất Nghiệp chương 133 16/12/2020 03:11

Ma Vương Thất Nghiệp chương 132 11/12/2020 19:16

Ma Vương Thất Nghiệp chương 131 10/12/2020 22:15

Ma Vương Thất Nghiệp chương 130 06/12/2020 23:42

Ma Vương Thất Nghiệp chương 129 02/12/2020 16:25

Ma Vương Thất Nghiệp chương 128 28/11/2020 08:18

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 127 25/11/2020 03:10

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 126 21/11/2020 17:50

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 125 17/11/2020 22:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 124 14/11/2020 05:15

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 123 10/11/2020 14:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 122 06/11/2020 20:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 121 04/11/2020 08:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 120 31/10/2020 21:49

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 119 30/10/2020 20:41

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 118 30/10/2020 20:40

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 117 30/10/2020 20:39

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 116 30/10/2020 20:38

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 115 30/10/2020 20:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 114 20/10/2020 00:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 113 17/10/2020 22:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 112 07/10/2020 22:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 111 03/10/2020 01:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 110 03/10/2020 01:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 108 24/09/2020 10:07

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 107 21/09/2020 14:18

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 106 18/09/2020 13:20

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 105 18/09/2020 13:20

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 104 18/09/2020 13:20

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 103 03/09/2020 15:02

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 102 31/08/2020 19:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 101 28/08/2020 18:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 100 23/08/2020 12:12

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 99 20/08/2020 04:15

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 98 16/08/2020 11:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 97 16/08/2020 11:47

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 96 13/08/2020 21:04

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 95 13/08/2020 21:03

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 94 09/08/2020 23:22

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 93 06/08/2020 19:44

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 92 04/08/2020 22:27

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 91 04/08/2020 22:27

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 90 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 89 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 88 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 87 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 86 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 85 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 84 02/08/2020 16:37

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 83 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 82 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 81 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 80 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 79 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 78 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 77 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 76 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 75 02/08/2020 16:36

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 74 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 73 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 72 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 71 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 70 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 69 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 68 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 67 02/08/2020 16:35

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 66 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 65 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 64 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 63 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 62 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 61 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 60 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 59 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 58 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 57 02/08/2020 16:34

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 56 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 55 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 54 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 53 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 52 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 51 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 50 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 49 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 48 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 47 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 46 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 45 02/08/2020 16:33

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 44 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 43 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 42 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 41 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 40 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 39.2 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 39.1 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 38 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 37 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 36 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 35.2 02/08/2020 16:32

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 35.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 34.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 34.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 33.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 33.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 32.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 32.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 31.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 31.1 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 30 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 29 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 28.2 02/08/2020 16:31

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 28.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 27.2 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 27.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 26 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 25.2 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 25.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 24 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 23 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 22 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 21.2 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 21.1 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 20 02/08/2020 16:30

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 19 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 18 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 17 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 16 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 15 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 14 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 13 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 12 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 11 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 10 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 9 02/08/2020 16:29

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 8 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 7 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 6 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 5 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 4 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 3 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 2 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 1.2 02/08/2020 16:28

Ma Vương Thất Nghiệp Chương 1.1 02/08/2020 16:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!