ĐỨA CON THẦN CHẾT [>Update 19/11<] Chapter 129

truyện tranh ĐỨA CON THẦN CHẾT
SƠ LƯỢC

Giả tưởng hậu tận thế :)) với những siêu thủy quái thống trị đại dương luôn sẵn sàng đối đầu với những chiến binh xài tool  Bộ này cũng dạng dạng máu me

 

Tên khác: leviathan

Thể loại: Action Adventure Horror Manhwa Mystery Supernatural

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 518329 Theo dõi: 947

Update: 19/11/2020 12:03

TỔNG HỢP (127 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 129 19/11/2020 12:03

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 128 17/11/2020 18:19

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 127 15/11/2020 19:48

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 126 01/11/2020 12:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 125 18/10/2020 17:07

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 123 18/10/2020 00:17

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 122 18/10/2020 00:17

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 121 23/09/2020 08:34

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 120 14/09/2020 12:54

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chapter 119 13/09/2020 08:24

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 118 13/09/2020 08:24

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 117 26/08/2020 17:03

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 116 24/08/2020 23:54

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 115 24/08/2020 23:54

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 114 24/08/2020 23:54

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 113 24/08/2020 23:53

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 112 24/08/2020 23:53

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 111 24/08/2020 23:53

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 110 24/08/2020 23:53

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 109 24/08/2020 23:53

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 108 24/08/2020 23:52

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 107 24/08/2020 23:52

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 106 24/08/2020 23:52

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 105 24/08/2020 23:52

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 104 24/08/2020 23:52

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 103 24/08/2020 23:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 102 24/08/2020 23:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 101 24/08/2020 23:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 100 24/08/2020 23:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 99 24/08/2020 23:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 98 24/08/2020 23:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 96 24/08/2020 23:50

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 95 24/08/2020 23:50

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 94 24/08/2020 23:50

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 93 24/08/2020 23:50

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 92 24/08/2020 23:50

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 91 24/08/2020 23:50

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 90 24/08/2020 23:49

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 89 24/08/2020 23:49

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 88 24/08/2020 23:49

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 87 24/08/2020 23:49

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 86 24/08/2020 23:48

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 85 13/09/2020 00:52

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 84 13/09/2020 00:51

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 83 24/08/2020 23:48

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 82 24/08/2020 23:48

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 81 24/08/2020 23:48

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 80 24/08/2020 23:48

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 79 24/08/2020 23:47

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 78 24/08/2020 23:47

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 77 24/08/2020 23:47

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 76 24/08/2020 23:47

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 75 24/08/2020 23:47

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 74 24/08/2020 23:46

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 73 24/08/2020 23:46

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 72 24/08/2020 23:46

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 71 24/08/2020 23:46

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 70 24/08/2020 23:45

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 69 24/08/2020 23:45

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 68 24/08/2020 23:45

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 67 24/08/2020 23:45

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 66 24/08/2020 23:45

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 65 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 64 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 63 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 62 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 61 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 60 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 59 24/08/2020 23:44

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 58 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 57 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 56 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 55 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 54 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 53 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 52 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 51 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 50 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 49 24/08/2020 23:43

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 48 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 47 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 46 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 45 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 44 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 43 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 42 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 41 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 40 24/08/2020 23:42

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 39 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 38 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 37 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 36 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 35 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 34 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 33 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 32 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 31 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 30 24/08/2020 23:41

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 29 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 28 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 27 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 26 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 25 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 24 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 23 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 22 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 21 24/08/2020 23:40

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 20 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 19 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 18 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 17 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 16 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 15 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 14 24/08/2020 23:39

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 13 24/08/2020 23:38

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 12 24/08/2020 23:38

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 11 24/08/2020 23:38

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 10 24/08/2020 23:38

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 9 24/08/2020 23:38

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 8 24/08/2020 23:37

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 7 24/08/2020 23:37

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 6 24/08/2020 23:37

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 5 24/08/2020 23:37

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 4 24/08/2020 23:37

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 3 24/08/2020 23:36

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 2 24/08/2020 23:36

ĐỨA CON THẦN CHẾT Chap 1 24/08/2020 23:36

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!