Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất [>Update 16/07<] chương 99

truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất
SƠ LƯỢC

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, một mình tôi có các vật phẩm tối thượng, nhưng giờ đây tôi lại chỉ có một mình!

Thể loại: Action Adventure Manhwa Shounen Supernatural Webtoon

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 216534 Theo dõi: 399

Update: 16/07/2021 17:00TỔNG HỢP (100 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 99 16/07/2021 17:00

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 98 16/07/2021 17:00

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 97 13/07/2021 20:04

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 96 10/07/2021 08:26

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 95 10/07/2021 08:26

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 94 10/07/2021 08:26

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 93 10/07/2021 08:25

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 92.5 28/06/2021 10:35

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 92 28/06/2021 10:35

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 91.5 20/06/2021 22:07

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 91 20/06/2021 22:06

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 90 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 89 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 88 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 87 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 86 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 85 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 84 18/06/2021 14:02

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 83 18/06/2021 14:01

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 82 18/06/2021 14:01

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 81 10/06/2021 23:10

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 80 10/06/2021 23:10

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 79 10/06/2021 23:10

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 78 05/05/2021 11:28

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 77 04/05/2021 22:42

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 76 26/04/2021 18:42

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 75 22/04/2021 16:14

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 74 20/04/2021 00:21

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 73 20/04/2021 00:21

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 72 12/04/2021 11:55

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 71 12/04/2021 11:55

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 70 09/04/2021 08:27

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 69 09/04/2021 08:27

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 68 09/04/2021 08:27

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 67 09/04/2021 08:27

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 66 09/04/2021 08:27

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 65 24/03/2021 17:10

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 64 18/03/2021 22:51

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 63 16/03/2021 00:47

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 60 06/03/2021 22:37

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 59 25/02/2021 23:06

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 58 25/02/2021 23:06

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 57 22/02/2021 20:28

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 56 19/02/2021 06:47

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 55 18/02/2021 11:22

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 54 18/02/2021 11:22

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 53 09/02/2021 06:14

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 52 04/02/2021 23:50

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 51 02/02/2021 12:09

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 50 30/01/2021 19:20

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 49 30/01/2021 11:53

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 48 21/01/2021 20:00

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 47 18/01/2021 07:18

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 46 16/01/2021 10:36

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 45 12/01/2021 22:25

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 44 11/01/2021 12:10

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 43 06/01/2021 13:41

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 42 01/01/2021 14:05

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 41 30/12/2020 11:18

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 40 25/12/2020 13:34

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 39 21/12/2020 12:55

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 38 19/12/2020 12:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 37 13/12/2020 23:08

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 36 09/12/2020 13:57

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 35 09/12/2020 13:57

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 34 09/12/2020 13:57

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chương 33 29/11/2020 18:27

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 32 25/11/2020 19:33

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 31 23/11/2020 08:34

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 30 19/11/2020 09:44

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 29 16/11/2020 08:20

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 28 11/11/2020 23:09

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 27 09/11/2020 16:20

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 26 06/11/2020 21:54

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 25 06/11/2020 21:54

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 24 02/11/2020 20:17

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 23 02/11/2020 20:17

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 22 02/11/2020 20:16

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 21 02/11/2020 20:16

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 20 02/11/2020 20:16

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 19 02/11/2020 20:16

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 18 02/11/2020 20:16

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 17 02/11/2020 20:16

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 16 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 15 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 14 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 13 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 12 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 11 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 10 02/11/2020 20:15

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 9 29/10/2020 22:29

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 8 29/10/2020 22:28

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 7 29/10/2020 13:31

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 6 29/10/2020 13:31

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 5 29/10/2020 13:31

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 4 29/10/2020 13:31

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 3 29/10/2020 13:31

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 2 29/10/2020 13:30

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 1 29/10/2020 13:30

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chương 0 29/10/2020 13:30

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!