Nghịch Thiên Chí Tôn [>Update 24/11<] chương 213

truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
SƠ LƯỢC

Hại người thân của ta, giết! Cướp người phụ nữ của ta, giết! Dám động thủ trước mặt ta? Càng phải giết! Sau khi rơi xuống vạn thế luân hồi, Đàm Vân cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của mình - khi ta tỉnh dậy, cả thế giới sẽ run rẩy dưới chân tôi!

 

Thể loại: Adventure Manhua Mystery Supernatural

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 151964 Theo dõi: 96

Update: 24/11/2022 21:26TỔNG HỢP (199 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 213 24/11/2022 21:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 212 07/11/2022 20:01

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 211 29/10/2022 20:19

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 210 17/10/2022 16:42

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 209 09/10/2022 18:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 208 08/10/2022 18:23

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 207 08/10/2022 06:48

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 206 07/10/2022 03:41

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 205 12/09/2022 17:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 204 12/09/2022 17:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 203 12/09/2022 17:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 202 12/09/2022 17:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 201 12/09/2022 17:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 200 12/09/2022 17:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 199 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 198 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 197 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 196 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 195 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 194 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 193 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 192 12/09/2022 17:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 191 12/09/2022 12:39

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 190 12/09/2022 12:04

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 189 12/09/2022 12:04

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 188 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 187 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 186 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 185 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 184 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 183 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 182 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 181 12/09/2022 12:03

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 180 11/09/2022 12:54

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 179 10/09/2022 19:08

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 178 09/09/2022 17:02

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 177 09/09/2022 17:02

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 176 07/09/2022 20:08

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 175 07/09/2022 20:08

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 174 07/09/2022 20:07

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 173 03/09/2022 22:11

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 172 02/09/2022 15:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 171 02/09/2022 15:27

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 170 01/09/2022 17:19

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 169 01/09/2022 17:19

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 168 01/09/2022 17:19

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 167 22/05/2022 19:29

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 166 22/05/2022 19:29

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 165 28/04/2022 12:13

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 164 28/04/2022 12:13

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 163 20/04/2022 22:26

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 162 13/04/2022 09:33

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 161 03/04/2022 09:22

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 160 01/03/2022 01:48

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 159 19/02/2022 19:08

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 149 18/02/2022 21:48

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 148 16/02/2022 14:17

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 147 11/02/2022 09:00

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 146 11/02/2022 09:00

Nghịch Thiên Chí Tôn chương 145 11/02/2022 09:00

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 144 05/02/2022 09:09

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 143 29/01/2022 18:18

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 142 26/01/2022 09:51

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 141 20/01/2022 16:08

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 140 17/01/2022 13:22

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 139 13/01/2022 18:46

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 138 12/01/2022 09:17

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 137 06/01/2022 04:23

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 136 02/01/2022 08:50

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 135 30/12/2021 19:02

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 134 26/12/2021 22:21

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 133 24/12/2021 01:10

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 132 24/12/2021 01:09

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 131 17/12/2021 07:58

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 130 13/12/2021 01:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 129 11/12/2021 10:19

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 128 06/12/2021 10:01

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 127 04/12/2021 23:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 126 29/11/2021 12:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 125 25/11/2021 13:17

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 124 22/11/2021 16:32

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 123 19/11/2021 16:16

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 122 17/11/2021 21:54

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 121 17/11/2021 21:54

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 120 17/11/2021 21:54

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 119 07/11/2021 02:29

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 118 01/11/2021 13:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 117 30/10/2021 18:03

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 116 24/10/2021 22:14

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 115 21/10/2021 11:54

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 114 17/10/2021 23:05

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 113 15/10/2021 19:02

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 112 12/10/2021 00:23

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 111 06/10/2021 14:49

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 110 06/10/2021 14:48

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 109 03/10/2021 12:21

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 108 29/09/2021 13:57

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 106 18/09/2021 23:36

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 105 18/09/2021 13:58

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 104 16/09/2021 11:08

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 103 11/09/2021 19:48

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 102 06/09/2021 12:35

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 101 03/09/2021 16:05

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 100 01/09/2021 17:44

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 99 28/08/2021 14:47

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 98 26/08/2021 01:16

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 97 26/08/2021 01:16

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 96 16/08/2021 14:28

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 93 13/08/2021 19:18

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 92 09/08/2021 13:52

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 91 06/08/2021 13:45

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 90 02/08/2021 08:16

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 89 30/07/2021 06:30

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 88 28/07/2021 21:34

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 86 21/07/2021 02:07

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 85 20/07/2021 01:55

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 84 18/07/2021 09:35

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 83 04/07/2021 22:46

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 82 04/07/2021 22:46

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 81 27/06/2021 18:38

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 80 25/06/2021 20:29

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 79 23/06/2021 00:26

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 78 23/06/2021 00:26

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 77 15/06/2021 17:55

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 76 14/06/2021 16:39

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 75 06/06/2021 16:13

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 74 06/06/2021 16:13

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 73 02/06/2021 03:34

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 72 31/05/2021 21:49

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 71 31/05/2021 21:48

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 70 22/05/2021 16:04

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 69 22/05/2021 16:04

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 68 20/05/2021 11:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 67 10/05/2021 11:18

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 66 10/05/2021 11:18

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 65 10/05/2021 11:18

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 64 10/05/2021 11:18

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 63 28/04/2021 16:47

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 62 22/04/2021 17:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 61 20/04/2021 08:34

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 60 15/04/2021 19:29

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 59 12/04/2021 23:27

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 58 09/04/2021 21:11

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 57 09/04/2021 21:11

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 56 06/04/2021 22:38

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 55 30/03/2021 11:49

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 54 23/03/2021 18:51

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 53 23/03/2021 18:51

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 52 23/03/2021 18:51

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 51 08/03/2021 18:48

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 50 08/08/2021 20:43

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 49 08/08/2021 20:43

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 48 08/08/2021 20:43

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 47 08/08/2021 20:43

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 46 08/08/2021 20:43

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 45 08/08/2021 20:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 44 08/08/2021 20:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 43 08/08/2021 20:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 42 08/08/2021 20:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 41 08/08/2021 20:42

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 40 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 39 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 38 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 37 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 36 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 35 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 34 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 33 08/08/2021 20:41

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 32 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 31 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 30 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 29 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 28 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 27 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 26 08/08/2021 20:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 25 01/01/2021 16:12

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 24 01/01/2021 16:12

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 23 01/01/2021 16:12

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 22 01/01/2021 16:12

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 21 22/11/2020 20:39

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 20 19/11/2020 17:40

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 19 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 17 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 16 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 15 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 14 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 13 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 12 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 11 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 10 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 9 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 8 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 7 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 6 19/11/2020 16:24

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 5 19/11/2020 16:23

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 4 19/11/2020 16:23

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 3 19/11/2020 16:23

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 2 19/11/2020 16:23

Nghịch Thiên Chí Tôn Chương 1 19/11/2020 16:23

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...