Tôi Là Thần Y [>Update 18/09<] chapter 192

truyện tranh Tôi Là Thần Y
SƠ LƯỢC
Main là sinh viên trường y, mải mê ngắm gái đập đầu vô tường phải nằm viện, vô viện gặp ma, con ma này giúp main khám bệnh kiếm tiền

Tên khác: Thiên Tài Y Tiên

Thể loại: Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 221841 Theo dõi: 152

Update: 18/09/2021 12:15TỔNG HỢP (192 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Là Thần Y chapter 192 18/09/2021 12:15

Tôi Là Thần Y chapter 191 11/09/2021 14:39

Tôi Là Thần Y chapter 190 11/09/2021 14:39

Tôi Là Thần Y chapter 189 28/08/2021 23:44

Tôi Là Thần Y chapter 188 21/08/2021 20:25

Tôi Là Thần Y chapter 187 16/08/2021 15:11

Tôi Là Thần Y chapter 186 15/08/2021 03:13

Tôi Là Thần Y chapter 185 09/08/2021 00:41

Tôi Là Thần Y chapter 184 08/08/2021 01:31

Tôi Là Thần Y chapter 183 08/08/2021 01:31

Tôi Là Thần Y chapter 182 03/08/2021 09:57

Tôi Là Thần Y chapter 181 03/08/2021 09:57

Tôi Là Thần Y chapter 180 03/08/2021 09:57

Tôi Là Thần Y chapter 179 03/08/2021 09:57

Tôi Là Thần Y chapter 178 02/08/2021 06:53

Tôi Là Thần Y chapter 177 02/08/2021 06:53

Tôi Là Thần Y chapter 176 12/07/2021 23:54

Tôi Là Thần Y chapter 175 12/07/2021 23:54

Tôi Là Thần Y chapter 174 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 173 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 172 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 171 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 170 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 169 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 168 02/12/2020 14:18

Tôi Là Thần Y chapter 167 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 166 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 165 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 164 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 163 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 162 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 161 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 160 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 159 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 158 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 157 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 156 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 155 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 154 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 153 02/12/2020 14:17

Tôi Là Thần Y chapter 152 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 151 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 150 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 149 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 148 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 147 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 146 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 145 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 144 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 143 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 142 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 141 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 140 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 139 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 138 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 137 02/12/2020 14:16

Tôi Là Thần Y chapter 136 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 135 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 134 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 133 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 132 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 131 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 130 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 129 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 128 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 127 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 126 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 125 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 124 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 123 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 122 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 121 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 120 02/12/2020 14:15

Tôi Là Thần Y chapter 119 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 118 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 117 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 116 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 115 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 114 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 113 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 112 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 111 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 110 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 109 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 108 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 107 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 106 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 105 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 104 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 103 02/12/2020 14:14

Tôi Là Thần Y chapter 102 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 101 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 100 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 99 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 98 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 97 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 96 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 95 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 94 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 93 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 92 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 91 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 90 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 89 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 88 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 87 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 86 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 85 02/12/2020 14:13

Tôi Là Thần Y chapter 84 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 83 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 82 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 81 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 80 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 79 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 78 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 77 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 76 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 75 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 74 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 73 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 72 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 71 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 70 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 69 02/12/2020 14:12

Tôi Là Thần Y chapter 68 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 67 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 66 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 65 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 64 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 63 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 62 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 61 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 60 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 59 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 58 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 57 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 56 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 55 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 54 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 53 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 52 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 51 02/12/2020 14:11

Tôi Là Thần Y chapter 50 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 49 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 48 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 47 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 46 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 45 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 44 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 43 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 42 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 41 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 40 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 39 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 38 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 37 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 36 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 35 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 34 02/12/2020 14:10

Tôi Là Thần Y chapter 33 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 32 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 31 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 30 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 29 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 28 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 27 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 26 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 25 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 24 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 23 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 22 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 21 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 20 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 19 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 18 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 17 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 16 02/12/2020 14:09

Tôi Là Thần Y chapter 15 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 14 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 13 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 12 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 11 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 10 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 9 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 8 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 7 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 6 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 5 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 4 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 3 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 2 02/12/2020 14:08

Tôi Là Thần Y chapter 1 02/12/2020 14:08

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!